Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera
Angående covid-19: Med anledning av de gällande restriktionerna för allmänna sammankomster vill vi förtydliga att våra utbildningar har maximalt 20 sittande deltagare och därmed inte berörs av rådande begränsningar. Vi jobbar nära med våra konferensanläggningar för att minska trängsel och följer noggrant myndigheternas restriktioner, din säkerhet är vårt fokus.
Till alla utbildningar

Teknisk due diligence (TDD) och miljö due diligence (EDD) vid fastighetstransaktioner

Fastighetsförvaltning, Fastighetsutveckling, Transaktioner & överlåtelser

Denna utbildning handlar om hur teknisk- och miljö-due diligence (TDD och EDD) vid fastighetstransaktioner går till i praktiken. Vi går igenom köparens och säljarens skyldigheter för fastighetens skick och vad som är viktigt att granska. Du får lära dig hur du i praktiken identifierar fastighetens status genom platsbesök, granskning av handlingar och dokumentation samt hur du beräknar och värderar underhåll och kostnader.

Om Utbildningen

Vid fastighetstransaktioner är det många olika, ofta komplexa frågor som ska hanteras och ofta kärvs det omfattande undersökningar för att kunna bedöma de risker som kan ha betydelse för fastighetens värde och framtida underhållsbehov. Därför ligger det i både köparens och säljarens intresse att basera en fastighetstransaktion på så mycket sakkunskap som möjligt. Under den här utbildningen får du lära dig hur en teknisk- och miljö-due diligence (TDD och EDD) går till i praktiken och vad som är särskilt viktigt att granska.

UTBILDNINGEN GÅR IGENOM:

 • Syftet med teknisk due diligence (TDD) och miljö due diligence EDD)
 • Hur en due diligence i fastighetsaffärer går till
 • Vad som är särskilt viktigt att granska vid TDD och EDD
 • Hur olika upptäckter kan påverka till exempel kostnader, bud och driftnetto
 • Hur det går till att identifiera fastighetens status genom granskning av handlingar och platsbesök
 • Vad som kontrolleras vid platsbesök och hur det dokumenteras
 • Vilka kontroller som fastighetsägaren har skyldighet att göra och hur det verifieras
 • Beräkning av kostnader för åtgärder för eftersatt underhåll
 • Vad som är viktigt att förmedla i en due diligence-rapport
 • Orientering av ESG-relaterade risker – hur man bedömer och redovisar risker som till exempel översvämning och risk för legionella

Utbildningen varvar teori med diskussion och praktiska övningar.

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:

 • Dig som arbetar med fastighetstransaktioner och vill få större kunskap och rätt verktyg för att nå bättre resultat
 • Fastighetsägare som vill lära dig mer om hur du kan få ut mer av en statusbesiktning i praktiken.

MÅL MED UTBILDNINGEN:
Att du som deltagare ska förstå och få kunskap om:

 • Hur en besiktning går till och hur du identifierar fastighetens status
 • Hur du beräknar och värderar underhåll och kostnader
 • Vilka krav som kan ställas på en säljare
 • Vad köparen vill få ut från en statusbesiktning
 • Vad som är viktigt att granska i en due diligence

Dela kursen

Program

09.00 Presentation och program

 • Presentation av deltagare och kursledare
 • Kort genomgång av dagen

09.15 Introduktion, syfte och metod

 • Introduktion till Teknisk Due Diligence vid fastighetstransaktioner 
 • Syftet med Teknisk- och miljö-Due Diligence (TDD och EDD)
 • Fastighetsaffären och kostnadernas påverkan på värde av fastigheten
 • Nivå på besiktningar - enskilda objekt och fastighetsbestånd

10.15 Kaffe

10.30 Regelverk och uppföljning

 • Vilka kontroller som fastighetsägaren har skyldighet att göra och hur det verifieras
 • Granskning av dokumentation
 • Öppna källor till information
 • Hur du bedömer och redovisar ESG relaterade risker som till exempel översvämning med teknisk- och miljö-due diligence (TDD och EDD)

12.00 Lunch

13.00 Besiktningen

 • Vad som kontrolleras vid platsbesök och hur det dokumenteras
 • Beräkning av kostnader för åtgärder för eftersatt underhåll
 • Beräkning av löpande underhållskostnader och driftkostnader
 • Hur det går till att identifiera fastighetens status genom granskning av handlingar och platsbesök
 • Praktisk övning med case study

15.00 Kaffe

15.15 Rapportering av statusbesiktningen

 • Hur du strukturerar upp och kommunicerar vad som är viktigt att förmedla vid rapportering av statusbesiktning
 • Exempel på redovisning av TDD och EDD

16.30-17.00 Sammanfattning/tid för frågor/avslut