Fredag05.06.2020

Kontakt

Annonsera

Meny

Prenumerera på tidningen Fastighetsnytt

Till erbjudande

Sök

Information angående covid-19: Vi bevakar händelseutvecklingen kring coronaviruset noggrant. I linje med Folkhälsomyndighetens restriktioner och rekommendationer om att begränsa fysiska möten och resande genomför vi under våren 2020 endast kurser online.
Till alla utbildningar

Optimera finansiella kostnader – så lyckas du med skuldförvaltning och räntesäkring

Ekonomi

Denna utbildning handlar om hur du lyckas med att optimera företagets låneportfölj genom att pressa räntekostnader samtidigt som du minimerar riskerna. Du får lära dig hur du kan vara flexibel med räntebindningstider och hantering av låneportföljens ränterisk genom att använda verktyg som ränteswap, räntetak och räntegolv.

Om Utbildningen

UTBILDNINGEN GÅR IGENOM:

 • Hur räntemarknaden fungerar och vad som styr kreditgivarnas utlåningsräntor
 • Innebörden av "normala marknadsförhållanden" och räntemarknaden i
  krissituationer
 • Användbar terminologi, vad olika slags räntor och riskmått innebär
 • Ränteswap och hur du kan byta till dig en bunden ränta på den tid du vill ha 
 • Räntetak och hur det kan användas som skydd mot ränteuppgång
 • Räntegolv och hur det används för att finansiera köp av räntetak
 • Hur företagsobligationer fungerar och för- och nackdelar med denna finansieringsform
 • Hur du bestämmer en riskacceptans och utifrån det tar fram en finanspolicy och sätter en strategi för låneportföljen
 • Drivkrafter bakom marknadsräntornas riktning

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL

 • Ekonomi- och finansansvariga
 • Du som arbetar på en internbank/treasury 
 • Företag som inte har någon uttalad finansavdelning
 • Revisorer och andra som har nytta av kunskaperna i sin yrkesroll
 • Styrelseledamöter som vill förstå bolagets hantering av låneportföljen

MÅL MED UTBILDNINGEN
Att du som deltagare ska få:

 • Förståelse för riskhantering under normala förhållanden respektive kristider
 • Kunskaper i vad du kan påverka och inte påverka när det gäller lånemarginalen
 • Input när det gäller olika sätt att räntesäkra och göra en långsiktig räntestrategi
 • Kunskaper som ökar möjligheten att optimera finansnettot
 • Ökad förståelse för hur du kan läsa marknadsresearch och göra ränteprognoser
 • Både teoretiska och praktiska kunskaper som är svåra att läsa sig till

Dela kursen

Program

09.00 Välkomnande och introduktion
Genomgång av dagen och målsättningar

09.15 Räntemarknaden och vad som styr finansieringskostnader

 • Hur är räntemarknaden uppbyggd?
 • Hur sätts priset på likvida medel? Hur fungerar räntepapper?
 • De så kallade ”marknadsräntorna”. Korta räntor, STIBOR? Långa räntor?
 • Hur obligationsmarknaden påverkar bankernas utlåningsräntor
 • Allt fler har under senare gett ut företagsobligationer och företagscertifkat. Vi går igenom hur det fungerar och varför räntekostnaden under normala förhållanden ofta blir lägre jämfört med banklån.
 • Vi går även igenom coronakrisens effekter på finansiering med företagsobligationer och företagscertifikat.