Tisdag25.02.2020

Kontakt

Annonsera

Meny

Sök

Till alla utbildningar

Optimera finansiella kostnader – så lyckas du med skuldförvaltning med räntesäkring

Ekonomi

Denna utbildning handlar om hur du lyckas med att optimera företagets låneportfölj genom att pressa räntekostnader samtidigt som du minimerar riskerna. Du får lära dig hur du kan vara flexibel med räntebindningstider och hantering av låneportföljens ränterisk genom att använda verktyg som ränteswap, räntetak och räntegolv. Vi går även igenom hur du kan arbeta med räntederivat för att räntesäkra. 

Om Utbildningen

UTBILDNINGEN GÅR IGENOM:

 • Hur räntemarknaden fungerar och vad som styr kreditgivarnas utlåningsräntor
 • Ränteswap och hur du kan byta till dig en bunden ränta på den tid du vill ha 
 • Räntetak och hur det kan användas som skydd mot ränteuppgång
 • Räntegolv och hur det används för att finansiera köp av räntetak
 • Hur företagsobligationer fungerar och varför dessa ofta innebär en låg räntekostnad
 • Hur du bestämmer en riskacceptans och utifrån det tar fram en finanspolicy och sätter en strategi för låneportföljen
 • Drivkrafter bakom marknadsräntornas riktning

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL

 • Ekonomi- och finansansvariga
 • Du som arbetar på en internbank/treasury 
 • Företag som inte har någon uttalad finansavdelning
 • Revisorer och andra som har nytta av kunskaperna i sin yrkesroll
 • Styrelseledamöter som vill förstå bolagets hantering av låneportföljen

MÅL MED UTBILDNINGEN
Att du som deltagare ska få:

 • Förståelse för hur kreditmarknaden har förändrats och fungerar i dagsläget
 • Kunskaper i vad du kan påverka när det gäller lånemarginalen
 • Input när det gäller olika sätt att räntesäkra och göra en långsiktig räntestrategi
 • Kunskaper som ökar möjligheten att optimera finansnettot
 • Ökad förståelse för hur du kan läsa marknadsresearch och göra ränteprognoser

Dela kursen

Program

09.00 Välkomnande och introduktion
Genomgång av dagen och målsättningar

09.15 Räntemarknaden och vad som styr finansieringskostnader

 • Genomgång av det allmänna ränteläget och hur marknaden fungerar
 • De så kallade ”marknadsräntorna”. Korta räntor, STIBOR? Långa räntor?
 • Hur obligationsmarknaden påverkar bankernas utlåningsräntor
 • Allt fler ger ut företagsobligationer. Vi går igenom hur det fungerar och varför räntekostnaden ofta är lägre jämfört med banklån