Torsdag04.06.2020

Kontakt

Annonsera

Meny

Prenumerera på tidningen Fastighetsnytt

Till erbjudande

Sök

Information angående covid-19: Vi bevakar händelseutvecklingen kring coronaviruset noggrant. I linje med Folkhälsomyndighetens restriktioner och rekommendationer om att begränsa fysiska möten och resande genomför vi under våren 2020 endast kurser online.
Till alla utbildningar

Marktilldelning – så lyckas du

Fastighetsutveckling

Denna utbildning handlar om hur marktilldelning går till hos kommunerna och hur du kan öka möjligheterna att få den mark som ni vill ha. Du får fördjupad kunskap i och förståelse för de olika processer som leder fram till att fastighetsutvecklare får tillgång till mark via kommunala markanvisningar, vilka som är kommunernas viktigaste utmaningar och hur du kan möta dessa i ditt ackvisionsarbete och sticka ut från mängden i ert erbjudande.

Om Utbildningen

Genom både planmonopol och i många fall stort markägande har kommunen mycket att säga till om i stadsutvecklingen. Markanvisningar är ett av de verktyg som kommunerna använder för att styra stadens utveckling och säkerställa att det som byggs ger rätt effekt. Konkurrensen om mark är hård i attraktiva lägen och kommunen blir ständigt uppvaktad av aktörer som är intresserade av att bygga. Det är en svårnavigerad terräng och det satsas stora pengar på att fånga kommunernas intresse genom väl bearbetade visionsbilder men även i internt fokus i företagen. Vissa lyckas och vissa inte. I denna heldagsutbildning utgår vi från kommunernas perspektiv för att du ska nå fram och få bättre effekt i ert ackvisitionsarbete.

UTBILDNINGEN GÅR IGENOM:

 • Markanvisning: vad det är och vad det innebär
 • Kommunernas arbetssätt och tilldelningsmetoder
 • Vad som avgör vem eller vilka som får marken
 • Framgångsfaktorer vid marktilldelning och hur du kan optimera era möjligheter
 • Kommunernas situation och utmaningar och vilka som är deras viktigaste frågor
 • Utöver punkterna ovan kommer du som deltagare att få genomföra ett verkligt case för ansökan om direktanvisning.

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:

 • Fastighetutvecklare
 • Projektutvecklare
 • Affärsutvecklare
 • VD

MÅL MED UTBILDNINGEN:

Syftet är att utbildningen ska ge ökad kunskap och förståelse för de olika processer som leder fram till att fastighetsutvecklare får tillgång till mark via kommunala markanvisningar. Efter att ha gått igenom utbildningen ska du ha en fördjupad förståelse för marktilldelning, kommunernas situation och hur du kan möta detta i ditt ackvisionsarbete.

Dela kursen

Program

09.00 Välkomnande och introduktion

 • Introduktion till utbildningen och mål med dagen.
 • Incheckning.
 • Så fungerar marktilldelning.

09.30 Kommunernas arbetssätt och tilldelningsmetoder