onsdag27 september

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Prenumerera på tidningen Fastighetsnytt

Till erbjudande
Till alla utbildningar

Marktilldelning – så lyckas du

Fastighetsutveckling

Denna utbildning handlar om hur marktilldelning går till hos kommunerna och hur du kan öka möjligheterna att få den mark som ni vill ha. Du får fördjupad kunskap i och förståelse för de olika processer som leder fram till att fastighetsutvecklare får tillgång till mark via kommunala markanvisningar, vilka som är kommunernas viktigaste utmaningar och hur du kan möta dessa i ditt affärsutvecklingsarbete och sticka ut från mängden i ert erbjudande.

Genom både planmonopol och i många fall stort markägande har kommunen mycket att säga till om i stadsutvecklingen. Markanvisningar är ett av de verktyg som kommunerna använder för att styra stadens utveckling och säkerställa att det som byggs ger rätt effekt. Konkurrensen om mark är hård i attraktiva lägen och kommunen blir ständigt uppvaktad av aktörer som är intresserade av att bygga. Det är en svårnavigerad terräng och det satsas stora resurser på att fånga kommunernas intresse genom väl bearbetade visionsbilder men även i internt fokus i företagen. Vissa lyckas och vissa inte. I denna heldagsutbildning utgår vi från kommunernas perspektiv för att du ska nå fram och få bättre effekt i ert affärsutvecklingsarbete.

Kursen har ett nationellt fokus men med tyngdpunkt för tillväxtregionerna. Kursen gästas av en tjänsteperson från en kommun i Sverige som ger sitt perspektiv på marktilldelningsarbetet.

UTBILDNINGEN GÅR IGENOM:

 • Markanvisning: vad det är och vad det innebär
 • Kommunernas arbetssätt och tilldelningsmetoder
 • Vad som avgör vem eller vilka som får marken
 • Framgångsfaktorer vid marktilldelning och hur du kan optimera era möjligheter
 • Kommunernas situation och utmaningar och vilka som är deras viktigaste frågor
 • Utöver punkterna ovan kommer du som deltagare att få genomföra ett verkligt case för ansökan om direktanvisning.

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:

 • Fastighetutvecklare
 • Projektutvecklare
 • Affärsutvecklare
 • VD

MÅL MED UTBILDNINGEN:
Syftet är att utbildningen ska ge ökad kunskap och förståelse för de olika processer som leder fram till att fastighetsutvecklare får tillgång till mark via kommunala markanvisningar. Efter att ha gått igenom utbildningen ska du ha en fördjupad förståelse för marktilldelning, kommunernas situation och hur du kan möta detta i ditt affärsutvecklingsarbete.

Dela kursen

Program

09.00 Välkomnande och introduktion 

 • Introduktion till utbildningen och mål med dagen 
 • Incheckning och presentation av deltagare med fokus på ert företags stadsutvecklingserbjudande


09.30 Kommunernas arbetssätt och tilldelningsmetoder

 • Kommuners situation idag och hur markverktyget kan används för att möta utmaningar eller att förverkliga politiska ambitioner
 • Kommunernas strategier vid marktilldelning
 • Kommunernas tilldelningsmetoder i praktiken

10.15 Kaffe

10.30 Framgångsfaktorer vid markanvisning

 • Hur fungerar marktilldelningen i Sverige? 
 • Vilka likheter/skillnader finns i ageranden och kravställning?
 • Vilka är fallgroparna och framgångsfaktorerna i affärsutvecklingsarbetet


11.30 Stadsutvecklingserbjudande och pitch

 • Att formulera ett samlat erbjudande till kommunen på kort och lång sikt
 • Hur sticker du ut från mängden?


12.00 Lunch

13.00 Case: Ansökning om markanvisning

 • Case-övning i mindre grupper, bilda bolag och bestäm ert företags stadsutvecklingserbjudande/USP (ert styrkeområde som är grunden till varför en kommun ska välja just er)
 • Framtagande av markanvisningsansökan


14.45 Kaffe

15.00 Presentation av case och feedback
Redovisning av bildade bolag och markanvisningsförslagen

16.00 Sammanfattning med tid för frågor

16.30 Kursen avslutas