Tisdag26.05.2020

Kontakt

Annonsera

Meny

Prenumerera på tidningen Fastighetsnytt

Till erbjudande

Sök

Information angående covid-19: Vi bevakar händelseutvecklingen kring coronaviruset noggrant. I linje med Folkhälsomyndighetens restriktioner och rekommendationer om att begränsa fysiska möten och resande genomför vi under våren 2020 endast kurser online.
Till alla utbildningar

Målgruppsanalys för bostadsutveckling – så gör du

Stadsutveckling & samhällsplanering

Under denna utbildning få du lära dig att göra målgruppsanalyser inför utveckling av bostäder. Vi går igenom hur du, utifrån parametrar som exempelvis livsfaser, flyttmönster, ekonomi och värderingar, kan analysera vad olika målgrupper efterfrågar på bostadsmarknaden. Vi går även igenom hur dessa kunskaper kan användas för att välja upplåtelseformer, bostadsstorlekar och bostadskvaliteter inomhus och utomhus. Du får också användbara kunskaper i Sveriges demografiska utveckling, bostadsbestånd och hur efterfrågan ser ut i stort för olika målgrupper.

Om Utbildningen

UTBILDNINGEN GÅR IGENOM:

 • Hur du kan analysera olika målgruppers bostadsbehov utifrån deras livsfaser, värderingar, beteenden och flyttströmmar och hur dessa insikter kan användas i bostadsutveckling.
 • Hur målgruppsanalysen kan användas i bostadsprojekt för olika upplåtelseformer, bostadsstorlekar och fördelning mellan dessa och bostadskvaliteter inomhus och utomhus.
 • Hur du kan arbeta med decenniegrupperna, till exempel 90-talisterna och 60-talisterna, utifrån perspektiven ekonomi, flyttmönster och livsfaser.
 • Sveriges befolkning: demografisk översikt, trender kring befolkningsutveckling, olika decenniegrupper och flyttströmmar.
 • Sveriges bostadsbestånd, nyproduktion vs succession, boendeformer och fördelning i befolkningen.
 • Hur du kan dela in människor i målgrupper baserat på syfte; bostäder, besöksnäring, handel, stadsutveckling etc.

Teori varvas med gemensamma diskussioner och praktiska övningar. Genom olika case får du insikter och kunskap kring målgruppsanalys i praktiken – när det har fungerat och vilka fallgropar som finns.

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:
Dig som arbetar med bostadsutveckling och som vill ha en fördjupning kring hur en målgrupp för ett område eller bostadsprojekt kan arbetas fram och vilka olika förutsättningar detta skapar för platsen och bostäderna. Till exempel:

 • Bostadsutvecklare
 • Arkitekter
 • Tjänstepersoner i kommunal/offentlig förvaltning

MÅL MED UTBILDNINGEN:

 • Ökade kunskaper kring olika målgruppers efterfrågan, deras behov och preferenser
 • Verktyg för att kunna skapa egna underlag vad gäller inriktning för ett bostadsprojekt kopplat till bostadsstorlekar, fördelning och egenskaper i bostaden.

Dela kursen

Program

09.00 – 09.15 Välkomna och introduktion
Presentation av dagens intention, mål och agenda.

09.15 – 10.15 Bostadsbehov och efterfrågan
Vi tittar på skillnaden mellan bostadsbehov och bostadsefterfrågan. Vi pratar om Sveriges demografi, urbaniseringsmönster, flyttmönster, köpkraft och decenniegrupper som underlag för målgruppsanalys.

10.15 – 10.30 Kaffe