Söndag31.05.2020

Kontakt

Annonsera

Meny

Prenumerera på tidningen Fastighetsnytt

Till erbjudande

Sök

Information angående covid-19: Vi bevakar händelseutvecklingen kring coronaviruset noggrant. I linje med Folkhälsomyndighetens restriktioner och rekommendationer om att begränsa fysiska möten och resande genomför vi under våren 2020 endast kurser online.
Till alla utbildningar

Komponentavskrivning för fastigheter

Ekonomi

Företag, kommuner och landsting som innehar fastigheter och redovisar enligt Bokföringsnämndens K3-regler, Rådet för kommunal redovisning, Ekonomistyrningsverkets regler eller internationell redovisningsstandard ska tillämpa komponentavskrivning för materiella anläggningstillgångar. Under denna utbildning får du lära dig hur komponentindelning av fastigheter kan gå till, vilka regelverk som gäller och hur du gör för att förenkla din komponentavskrivning.

Om Utbildningen

UTBILDNINGEN GÅR IGENOM

 • Hur komponentindelning av fastigheter kan gå till
 • Hur gränsen mellan underhållskostnad och investering dras
 • Vilka regler som styr gränsdragningen mellan underhållskostnad och investering
 • Hur tillämpning av komponentmetod kan påverka avskrivningstider och avskrivningskostnader för olika typer av byggnader och fastighetsrelaterade tillgångar
 • Vad det är som skiljer komponentmetod mot tidigare gällande prestandahöjande synsätt när det gäller klassificering av en utgift som underhållskostnad eller investering
 • Övergång till komponentavskrivning i redovisningen
 • Hur redovisningsreglernas krav på anläggningsregister ser ut
 • Upp- och nedskrivningar när det gäller tillämpning av komponentmetod
 • Påverkan på redovisade driftnetton vid tillämpning av komponentmetod

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:
Ekonomer, tekniker, redovisningskonsulter och revisorer som arbetar i fastighetsbranschen eller med klienter i denna bransch. Även verksamma inom kommuner, landsting och staten som har verksamhet med fastighetsinslag.

MÅL MED UTBILDNINGEN:
Målet med utbildningen är att deltagarna ska få en förståelse för hur fastigheter kan indelas i komponenter vid tillämpning av komponentavskrivningsreglerna i IFRS samt i svenska regelelverk som kräver detta (K3, RKR, ESV). Utöver detta ska kursen skapa en förståelse hos deltagarna hur gränsen dras mellan underhållskostnad och investering i enlighet med dessa regler. Dessutom ska deltagarna få en förståelse för hur en övergång kan genomföras från redovisning som upprättats enligt regler som inte kräver komponentavskrivning till regler som kräver detta.

Dela kursen

Program

09.00 Välkomnande och introduktion
Introduktion och genomgång av kursens upplägg

09.15 Inledande om fastigheter, fastighetsavskrivning och redovisningsregler

 • Bakgrund och översikt över byggnadsavskrivning m.m.
 • BFNs (Bokföringsnämnden) normgivning gällande fastighetsavskrivning, konceptuella synsätt på fastighetsavskrivning