Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera
Angående covid-19: Med anledning av de gällande restriktionerna för allmänna sammankomster vill vi förtydliga att våra utbildningar har maximalt 20 sittande deltagare och därmed inte berörs av rådande begränsningar. Vi jobbar nära med våra konferensanläggningar för att minska trängsel och följer noggrant myndigheternas restriktioner, din säkerhet är vårt fokus.
Till alla utbildningar

Klimatanpassa markbyggandet – hantera och förebygg risker för ras, skred och erosion

Hållbarhet & miljö, Stadsutveckling & samhällsplanering

Till följd av klimatförändringarna ökar ras, skred, erosion och andra markrörelser, vilket leder till allvarliga konsekvenser för markbyggandet. Den här utbildningen handlar om hur du klimatanpassar markbyggandet och minskar och förebygger geotekniska risker och framtida kostnader. Du får bland annat lära dig metoder för att bedöma markens lämplighet, vilka åtgärder du kan vidta för att öka markstabiliteten och hur du kan finansiera åtgärderna.

Om Utbildningen

UTBILDNINGEN GÅR IGENOM:

 • Hur klimatförändringar påverkar naturlig mark och bärande/stödjande konstruktioner (geokonstruktioner)
 • Hur du bedömer risker för ras, skred, erosion och andra markrörelser
 • Hur du bedömer markens lämplighet för byggnation
 • Åtgärder för att klimatanpassa markbyggandet och öka markstabiliteten
 • Hur du hanterar geotekniska risker i översiktsplan, detaljplan, bygglov och relationshandlingar
 • Kostnader som kan uppkomma utan klimatanpassning
 • Särskilda riskområden för ras, skred och erosion
 • Hur du kan finansiera och söka bidrag för förebyggande åtgärder


UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:
Dig som är verksam inom fastighets-, bygg- eller anläggningsbranschen, exempelvis konsulter och entreprenörer. Utbildningen riktar sig även till andra intressenter inom markbyggandet, som geoteknik- och miljögeoteknikföretag, branschorganisationer, tjänstemän samt beslutsfattare inom offentlig förvaltning som berörs av samhällsbyggnadsfrågor.

MÅL MED UTBILDNINGEN:
Att du som deltagare ska få:

 • Förståelse för hur klimatförändringarna påverkar markbyggandet
 • Kunskap om åtgärder som kan förebygga och minska risker och kostnader
 • Kunskap om metoder och underlag för att bedöma risker och markens lämplighet för byggnation

Dela kursen

Program

09.00 Välkomnande och introduktion

09.15 Klimatanpassning av markbyggandet

 • Klimatförändringarnas förväntade effekter på markens stabilitet
 • Vilka riskerna är och hur de hanteras idag

09.30 Klimatförändringarnas effekter på naturlig mark och geokonstruktioner

 • Naturlig mark och geokonstruktioner
 • Hur klimatförändringarna hanteras i dagens geotekniska regelverk
 • Dagens kunskap om framtida klimatförändringar och förändrade förutsättningar för dimensionering vid byggnation och anläggning
 • Hur naturlig mark och geokonstruktioner påverkas av klimatförändringar

10.15 Kaffe

10.30 Riskområden för ras, skred och erosion

 • Genomgång av nationella riskområden
 • Metoder och underlag för att bedöma risker för ras, skred, erosion och andra markrörelser
 • Kostnader som kan uppkomma utan klimatanpassning
 • Hinder och utmaningar för att genomföra åtgärder
 • Finansiering och bidrag för förebyggande åtgärder

12.00 Lunch

13.00 Hållbart markbyggande och geoteknik i plan- och byggprocessen

 • Hur du bedömer markens lämplighet för byggnation
 • Vilka underlag som kan användas och vem som gör vad och när
 • Hantering av geotekniska risker i översiktsplan, detaljplan, bygglov och relationshandlingar
 • Projektering och att genomföra klimatrelaterade markutredningar
 • Grundläggning och byggnation

15.00 Kaffe

15.15 Åtgärder för ökad markstabilitet

 • Stabiliserande åtgärder för att minska riskerna för ras och skred
 • Åtgärder för att minska riskerna med stranderosion, exempelvis olika strandskydd med fokus på naturbaserade lösningar
 • Åtgärder för att minska riskerna för sättningar och andra markrörelser

16.30-17.00 Sammanfattning/ Tid för frågor / Avslut