Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera
Till alla utbildningar

Investeringsbedömning – metoder, processer och kalkyler för rätt beslut

Ekonomi, Transaktioner & överlåtelser

Under denna heldagsutbildning får du lära dig att göra investeringsbedömningar i samband med beslut om en fastighet eller en lokal ska hyras ut eller utvecklas, samt i samband med en fastighetsinvestering. Vi går igenom olika metoder för investeringsbedömningar, hur du lägger upp arbetsgången steg för steg och hur du bedömer sådant som grundinvestering, avkastningskrav, löpande in- och utbetalningar och restvärde.

UTBILDNINGEN GÅR IGENOM FÖLJANDE MOMENT

Hur du gör investeringsbedömningar med:

 • Nuvärdemetoden: bedömning av om investeringen är lönsam. Nuvärdet av framtida betalningar är högre än grundinvesteringen
 • Annuitetsmetoden: investeringen är lönsam om investeringens samtliga betalningar motsvarar positiva annuiteter
 • Internräntemetoden: investeringen är lönsam om dess faktiska avkastning per år är högre än ditt avkastningskrav
 • Pay-off metoden: investeringen är lönsam om du inom en bestämd tidsram får tillbaka satsade pengar i grundinvesteringen

Arbetsgången vid investeringsbedömningen vilket inkluderar följande steg:

 • Problem- eller målformulering hos den som gör investeringen
 • Identifiering och värdering av samtliga betalningar som investeringen medför
 • Investeringsberäkningar
 • Beslut

Hur du gör bedömning av:

 • Grundinvesteringen, det vill säga den initiala betalning du har för att genomföra investeringen
 • Avkastningskravet
 • Löpande in- och utbetalningar
 • Livslängden
 • Restvärdet

I utbildningen ingår boken ”Investeringsbedömning – att fatta beslut”  samt kortare filmer i ämnet. Du får ta del av dessa under kursen.

MÅL MED UTBILDNINGEN:

Efter att ha genomgått utbildningen ska du ha kunskaper i:

 • Hur en investeringsbedömning kan göras med nuvärdemetoden, annuitetsmetoden, internräntemetoden och pay-off metoden
 • Hur arbetsgången är vid investeringsbedömning
 • Hur bedömning av grundinvestering, avkastningskrav, löpande in- och utbetalningar, restvärde och livslängd kan göras
 • Hur skatter, lån, flexibilitet och externa effekter kan påverka investeringsbedömningen

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:

Alla som kommer i kontakt med fastighetsvärdering och fastighetsutveckling, till exempel:

 • Fastighetsutvecklare
 • Byggentreprenörer
 • Fastighetsägare
 • Banker

Dela kursen

Program

09.00 Inledning och olika begrepp

 • Introduktion och utbildningens mål

09.10 Investeringsmetoder

 • Att fatta beslut med nuvärdemetoden och annuitetsmetoden.

10.15 Kaffe

10.30 Investeringsmetoder (forts.)

 • Att fatta beslut med internräntemetoden och pay-off metoden.

12.00 Lunch

13.00 Arbetsgången och antaganden vid investeringsbedömning

 • Arbetsgången vid investeringsbedömning
 • Bedömningar av grundinvesteringen, avkastningskravet, löpande in- och utbetalningar, livslängden och restvärdet?

15.00 Kaffe

15.30 Andra faktorer som påverkar investeringsbedömningen

 • Hur påverkar externa effekter, likviditet, skatter, lån, flexibilitet investeringen?

16.00 Avslutning

 • Sammanfattning av dagen
 • Egen fördjupning

16:30 Kursen avslutas