Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Måndag19.04.2021

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Meny

Prenumerera på tidningen Fastighetsnytt

Till erbjudande

Sök

Angående covid-19: Vi har din säkerhet i fokus och följer noggrant myndigheternas rekommendationer. Om omständigheterna kring covid-19 så kräver genomförs alla våra utbildningar online (en stor del av våra kurser har redan tillfällen för deltagande online, se respektive kurssida). Vi meddelar i sådana fall anmälda deltagare i god tid. Om du är anmäld till en fysisk kurs och inte vill delta online kan du antingen avboka eller omboka till ett senare kurstillfälle.
Till alla utbildningar

Investeringsbedömning – metoder, processer och kalkyler för rätt beslut

Ekonomi, Transaktioner & överlåtelser

Under denna heldagsutbildning får du lära dig att göra investeringsbedömningar i samband med beslut om en fastighet eller en lokal ska hyras ut eller utvecklas, samt i samband med en fastighetsinvestering. Vi går igenom olika metoder för investeringsbedömningar, hur du lägger upp arbetsgången steg för steg och hur du bedömer sådant som grundinvestering, avkastningskrav, löpande in- och utbetalningar och restvärde.

Om Utbildningen

UTBILDNINGEN GÅR IGENOM FÖLJANDE MOMENT

Hur du gör investeringsbedömningar med:

 • Nuvärdemetoden: bedömning av om investeringen är lönsam. Nuvärdet av framtida betalningar är högre än grundinvesteringen
 • Annuitetsmetoden: investeringen är lönsam om investeringens samtliga betalningar motsvarar positiva annuiteter
 • Internräntemetoden: investeringen är lönsam om dess faktiska avkastning per år är högre än ditt avkastningskrav
 • Pay-off metoden: investeringen är lönsam om du inom en bestämd tidsram får tillbaka satsade pengar i grundinvesteringen

Arbetsgången vid investeringsbedömningen vilket inkluderar följande steg:

 • Problem- eller målformulering hos den som gör investeringen
 • Identifiering och värdering av samtliga betalningar som investeringen medför
 • Investeringsberäkningar
 • Beslut

Hur du gör bedömning av:

 • Grundinvesteringen, det vill säga den initiala betalning du har för att genomföra investeringen
 • Avkastningskravet
 • Löpande in- och utbetalningar
 • Livslängden
 • Restvärdet

I utbildningen ingår boken ”Investeringsbedömning – att fatta beslut”. Till kursen finns även kortare filmer om ämnet. Medtag dator med kalkylprogram.

MÅL MED UTBILDNINGEN:

 • Efter att ha genomgått utbildningen ska du ha kunskaper i:
 • Hur en investeringsbedömning kan göras med nuvärdemetoden, annuitetsmetoden, internräntemetoden och pay-off metoden
 • Hur arbetsgången är vid investeringsbedömning
 • Hur bedömning av grundinvestering, avkastningskrav, löpande in- och utbetalningar, restvärde och livslängd kan göras
 • Hur skatter, lån, flexibilitet och externa effekter kan påverka investeringsbedömningen

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:

Alla som kommer i kontakt med fastighetsvärdering och fastighetsutveckling, till exempel:

 • Fastighetsutvecklare
 • Byggentreprenörer
 • Fastighetsägare
 • Banker

Dela kursen

Program

09.00-09.10 Inledning och olika begrepp
Introduktion och utbildningens mål

09.10-10.15 Investeringsmetoder
Att fatta beslut med nuvärdemetoden och annuitetsmetoden.

10.15-10.30 Kaffe

10.30-12.00 Investeringsmetoder (forts.)
Att fatta beslut med internräntemetoden och pay-off metoden.

12.00-13.00 Lunch

13.00–15.00 Arbetsgången och antaganden vid investeringsbedömning
Arbetsgången vid investeringsbedömning
Bedömningar av grundinvesteringen, avkastningskravet, löpande in- och utbetalningar, livslängden och restvärdet?

15.00–15.15 Kaffe

15.30–16.00 Andra faktorer som påverkar investeringsbedömningen
Hur påverkar externa effekter, likviditet, skatter, lån, flexibilitet investeringen?

16.00 Avslutning
Sammanfattning av dagen
Egen fördjupning

16:30 Kursen avslutas