Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera
Till alla utbildningar

Förhandla hyreskontrakt – så lyckas du med lokalförhandlingar

Fastighetsförvaltning

Denna utbildning handlar om hur du uppnår bättre resultat i hyresförhandlingar för lokaler och handelsytor. Vi går igenom hur du steg för steg kan planera och genomföra förhandling av hyresavtal, villkorsändringar, kontrakt och omförhandlingar. Stort fokus ligger på att du ska få lära dig olika förhandlingstekniker som lämpar sig för olika typer av förhandlingar. Teoretisk kunskap blandas med verklighetsbaserade övningar.

Om Utbildningen

UTBILDNINGEN GÅR IGENOM:

 • Hela processen i hyresförhandlingar från behovsanalys till avtalsteckning
 • Förhandlingsteknik och förhandlingsstilar för de olika faserna i en förhandling
 • Förhandlingstekniker som lämpar sig för olika typer av typer av förhandlingar, till exempel, hyreskontrakt och villkorsändringar för kontor och verksamhetslokaler
 • Hur du kan hantera dödlägen och låsningar under en förhandling
 • Hur hyresmarknaden fungerar och utvecklas med dess olika aktörer
 • Hur du kan arbeta metodiskt med behovsanalys och kvalificering (behov, budget och beslutsmässighet)och vad du bör ta reda på om spekulanten och dess verksamhet innan lokalvisning
 • Praktiska övningar då du får träna på att förhandla olika typer av avtal och i olika förhandlingsfaser

UTBILDNINGEN VÄNDER SIG TILL:

 • Fastighetsägare och fastighetschefer
 • Uthyrare och förvaltare
 • Inhyrare, innehavare och brukare.
 • Konsulter inom fastighetsbranschen

MÅL MED UTBILDNINGEN:
Utbildningen syftar till att du som deltagare ska få kunskap, verktyg och metoder som gör att du uppnår väsentligt bättre resultat i dina förhandlingar.

Dela kursen

Program

DAG 1:

09.00 Introduktion
Introduktion till utbildningen och deltagarna presenterar sin arbetsroll och sina förväntningar på utbildningen

09.20 En inledande förhandlingsövning med lärorikt resultat

10.00 Hyresmarknaden och dess aktörer

 • Hyresmarknadens aktörer
 • Hur hyresmarknaden utvecklas

10.30 Så gör du behovsanalysen
Vi går igenom vad du som uthyrare bör ta reda på om spekulanten och deras verksamhet innan aktuella lokaler visas

11.00 Introduktion av utbildningens praktikfall och dess olika utmaningar

11.30 Praktikfall 1 – Nyuthyrning – behovsanalysen (övning i mindre grupper)

12.30 Lunch

13.15 Praktikfall – lärdomar från praktikfallet Nyuthyrning

13.45 Förhandlingsteknikens grunder

Vi går igenom förhandlingens faser och hur du bäst förbereder dessa. Vidare hur du förbereder och genomför budgivning för att minska avståndet mellan parterna

15.00 Kaffe

15.15 Praktikfall 1 – förhandling, övning i mindre grupper
Parterna träffas runt affärsförslag framtaget efter behovsanalysen med mål att förhandla fram en uppgörelse

16.30 Praktikfall – lärdomar lärdomar från övningen i förhandling

16.45 Genomgång av en liten hemläxa (IDI-test) 

17.00 Kursdagen avslutas

DAG 2:

08.00 Förhandlingsteknik – spelet runt förhandlingsbordet
Hur du kan hantera dödlägen och låsningar under förhandlingen och hur förhandlarna bäst samverkar under förhandlingens lopp

09.00 Praktikfall 2 – Killkorsändringsförhandling kontor (övning i mindre grupper)
I nya grupperingar tar sig deltagarna an en ny förhandling, denna gång en omförhandling för en kontorshyresgäst

11.00 Lärdomar från övningen i villkorsändringsförhandling kontor

11.30 Lunch

12.30 Praktikfall 3 – Villkorsändringsförhandling verksamhetslokal (övning i mindre grupper)

15.30 Lärdomar från praktikfallet Villkorkorsändringsförhandling verksamhetslokal

16.00 Förhandlingsstilar och hur parterna kan dra nytta av dessa
Feed back på hemläxan med IDI-testet (Interpersonal Dynamics Inventory) och hur olika personlighetstyper agerar och reagerar under förhandlingsarbetet

16.40 Avstämning mot deltagarnas förväntningar

17.00 Avslutning med “körkort för förhandlare”(din snabbguide för framgångsrik förhandling) samt kursvärdering