Tisdag04.08.2020

Kontakt

Annonsera

Meny

Prenumerera på tidningen Fastighetsnytt

Till erbjudande

Sök

Angående covid-19: Vi har din säkerhet i fokus och följer noggrant myndigheternas rekommendationer. I det fall det utfärdas restriktioner som begränsar resande eller sammankomster i mindre grupper kommer utbildningarna att genomföras online.
Till alla utbildningar

Fastighetsvärdering för finansiell rapportering

Ekonomi

Både fastighetsföretag som redovisar enligt internationell redovisningsstandard (IFRS) och företag som redovisar enligt Bokföringsnämndens K3-regelverk ställs inför många värderingsfrågor i sin rapportering. Denna utbildning handlar om hur du värderar fastigheter i den finansiella rapporteringen – till exempel hur du gör löpande värdering till verkligt värde direkt i balansräkningar, som upplysning i noter, uppskrivning och nedskrivning.

Om Utbildningen

UTBILDNINGEN GÅR IGENOM

 • Inom vilka redovisningsregler där fastighetsvärdering aktualiseras
 • Olika värdebegrepp, deras innebörd och hur de används, till exempel marknadsvärde, verkligt värde, individuellt avkastningsvärde
 • Olika värderingsmetoder vid fastighetsvärdering
 • Nedskrivnings- och uppskrivningsreglerna i årsredovisningslagen samt IFRS (International Financial Reporting Standards) och K3
 • Skillnader mellan marknadsvärde och verkligt värde, återvinningsvärde, nyttjandevärde och individuellt avkastningsvärde
 • Fastighetsmarknaden och fastigheter som investeringsobjekt
 • Redovisningsregler där fastighetsvärdering aktualiseras
 • Övningar avseende fastighetsvärdering och med koppling till redovisningsregler

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:
Finans- och ekonomichefer i fastighetsbranschen, revisorer, analytiker inriktade mot fastighetsbranschen i olika former inklusive bankanställda men även redovisningskonsulter.

MÅL MED UTBILDNINGEN:
Att deltagarna ska få en övergripande förståelse för hur fastighetsvärdering går till samt en ingående förståelse för innebörden i de olika värdebegreppen som styr vilket värde som ska redovisas enligt gällande regelverk.

Dela kursen

Program

09.00 Välkomnande och introduktion
Introduktion och genomgång av kursens upplägg

09.15 Inledande om fastigheter som investeringsobjekt och redovisningsregler

 • Översiktligt om fastigheter som investeringsobjekt och fastighetsmarknaden
 • Övergripande om redovisningsnormgivning: lagar, redovisningsstandarder
 • Allmänna råd – internationellt och i Sverige

10.15 Kaffe

10.30 Värderingsstandarder och värdebegrepp vid fastighetsvärdering

 • Marknadsvärde och verkligt värde
 • Återvinningsvärde, nyttjandevärde och individuellt avkastningsvärde
 • Kostnadsrelaterade värdebegrepp

11.15 Redovisningsregler där fastighetsvärdering aktualiseras

 • Nedskrivningsreglerna i årsredovisningslagen samt IFRS och K3
 • Uppskrivningsreglerna i årsredovisningslagen samt IFRS och K3
 • Regler avseende redovisning med koppling till verkligt värde: K3-regler om värdering av förvaltningsfastigheter samt IFRS 13 – Värdering till verkligt värde och IAS 40
 • Förvaltningsfastigheter m.m.

12.00 Lunch

13.00 Värderingsmetoder vid fastighetsvärdering

 • Ortsprismetod/transaktionsbaserad metod
 • Avkastningsbaserad metod
 • Kostnadsbaserad metod

15.00 Kaffe

15.15 Övningar i fastighetsvärdering

16.30-17.00 Sammanfattning/ Tid för frågor / Avslutning