Måndag30.03.2020

Kontakt

Annonsera

Meny

Sök

Till alla utbildningar

Fastighetsekonomi för förvaltare och fastighetsägare

Fastighetsförvaltning

Denna tvådagarsutbildning handlar om att du som är förvaltare eller fastighetsägare ska få fördjupade kunskaper i fastighetsekonomi och hur du kan beräkna lönsamhet, investeringar och marknadsvärde. Vi går igenom fastighetsekonomiska nyckeltal och hur dessa hänger ihop, beräknar direktavkastning, gör investeringskalkyler och tar fram beslutsunderlag. Under utbildningen får du under vägledning av kursledare lära dig att göra beräkningar på dina egna fastigheter.

Om Utbildningen

DU FÅR LÄRA DIG:

  • Fastighetsekonomiska nyckeltal och hur de hänger ihop, till exempel driftsnetto, betalningsnetto, resultat och olika typer av direktavkastningar
  • Hur du beräknar en fastighets lönsamhet i nuläge och i framtid, till exempel genom att ta hänsyn till ränteförändringar och effekter av ombyggnadsåtgärder
  • Att ta fram ett åtgärdsprogram, till exempel den genomsnittliga lägsta hyreshöjning under de kommande åren och den ekonomiska konsekvensen av dessa
  • Hur du beräknar fastighetens värde
  • Att göra investeringskalkyler
  • En viktig del i utbildningen är att deltagarna tar med sig egna datorer och gör beräkningar på en övningsfastighet och egna fastigheter i färdiga Excellmallar. Resultaten analyseras och diskuteras för ökad förståelse. Du får även möjlighet att använda dessa mallar i din dagliga verksamhet efter kursen

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:
Fastighetsägare och förvaltningspersonal i fastighets- och fastighetsförvaltande bolag.

MÅL MED UTBILDNINGEN:
Ge en introduktion till fastighetsekonomi samt ge deltagarna praktiska verktyg för att analysera och effektivisera sina fastigheter.

Dela kursen

Program

DAG 1:

9.00-9.15 Välkomnande och introduktion

9.15-10.15 Nyckeltal i fastighetsekonomi