Fredag03.07.2020

Kontakt

Annonsera

Meny

Prenumerera på tidningen Fastighetsnytt

Till erbjudande

Sök

Angående covid-19: Vi har din säkerhet i fokus och följer noggrant myndigheternas rekommendationer. I det fall det utfärdas restriktioner som begränsar resande eller sammankomster i mindre grupper kommer utbildningarna att genomföras online.
Till alla utbildningar

Fastighetsekonomi för förvaltare och fastighetsägare

Fastighetsförvaltning

Denna tvådagarsutbildning handlar om att du som är förvaltare eller fastighetsägare ska få fördjupade kunskaper i fastighetsekonomi och hur du kan beräkna lönsamhet, investeringar och marknadsvärde. Vi går igenom fastighetsekonomiska nyckeltal och hur dessa hänger ihop, beräknar direktavkastning, gör investeringskalkyler och tar fram beslutsunderlag. Under utbildningen får du under vägledning av kursledare lära dig att göra beräkningar på dina egna fastigheter.

Om Utbildningen

DU FÅR LÄRA DIG:

 • Fastighetsekonomiska nyckeltal och hur de hänger ihop, till exempel driftsnetto, betalningsnetto, resultat och olika typer av direktavkastningar
 • Hur du beräknar en fastighets lönsamhet i nuläge och i framtid, till exempel genom att ta hänsyn till ränteförändringar och effekter av ombyggnadsåtgärder
 • Att ta fram ett åtgärdsprogram, till exempel den genomsnittliga lägsta hyreshöjning under de kommande åren och den ekonomiska konsekvensen av dessa
 • Hur du beräknar fastighetens värde
 • Att göra investeringskalkyler
 • En viktig del i utbildningen är att deltagarna tar med sig egna datorer och gör beräkningar på en övningsfastighet och egna fastigheter i färdiga Excellmallar. Resultaten analyseras och diskuteras för ökad förståelse. Du får även möjlighet att använda dessa mallar i din dagliga verksamhet efter kursen

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:
Fastighetsägare och förvaltningspersonal i fastighets- och fastighetsförvaltande bolag.

MÅL MED UTBILDNINGEN:
Ge en introduktion till fastighetsekonomi samt ge deltagarna praktiska verktyg för att analysera och effektivisera sina fastigheter.

Dela kursen

Program

DAG 1:

9.00-9.15 Välkomnande och introduktion

9.15-10.15 Nyckeltal i fastighetsekonomi

 • Hur nyckeltalen hänger ihop
 • Hur du beräknar exempelvis driftsnetto, betalningsnetto och olika typer av direktavkastningar

10.15-10.30 Kaffe

10.30-11.30 Nyckeltal fortsättning

11.30-12.30 Lunch

12.30-14.30 Marknadsvärde och fastighetsvärdering

 • Vad som styr fastighetens värde
 • Inverkan från ränta, risk och inflation
 • Avkastningskrav och kalkylränta?
 • Kassaflödesanalys

14.45-16.30 Fastighetens lönsamhet
Lönsamhet – investeringskalkylering, hyrestillägg med mera

 • Gör vi lönsamhetsberäkningar och investeringskalkyler
 • Går vi igenom hur hyrestillägg beräknas och vad du behöver tänka på
 • Gör vi en omfördelning av hyran i tiden och effekterna av det

DAG 2:

09.00-09.30 Uppsummering av dag 1

9.30-10.15 Beslutsunderlag – hur ser ekonomin ut på sikt?

 • Vilka möjligheter finns för förbättringar och vilka möjligheter har du att förbättra fastighetens ekonomi på sikt.
 • Effekten av olika åtgärder
 • Kassaflödet och en betalningsanalys på 10 år

10.15 Kaffe

10.30-11.30 Beslutsunderlag fortsättning

11.30-12.30 Lunch        

12.30-14.30 Beräkningar på dina egna fastigheter
Under detta pass får du under vägledning av kursledaren göra beräkningar på dina egna fastigheter, till exempel:

 • Beräkna nuvarande situation genom att ”ta pulsen” på fastigheter
 • Göra en fastighetsvärdering med hjälp av kassaflödesanalys
 • Ta fram åtgärdsförslag och beräkna vilken påverkan förslagen kommer att ha på fastighetens lönsamhet
 • Risker och möjligheter med åtgärderna
 • Du får gärna presentera din fastighet och dina idéer kring fastigheten för övriga deltagare.

14.30-14.45 Kaffe

14.45-16.00 Egna fastigheter fortsättning

16.00-16.30 Summering och avslutning