lördag28 januari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Prenumerera på tidningen Fastighetsnytt

Till erbjudande
Till alla utbildningar

Fastighetsekonomi för fastighetsutvecklare

Ekonomi, Fastighetsutveckling

Denna tvådagarsutbildning ger dig fördjupade kunskaper i fastighetsekonomi och praktiska verktyg för att göra bättre investeringar och öka lönsamheten för kommersiella fastigheter. Du får lära dig hur du gör investeringskalkyler, investeringsbedömningar och analyser för bedömning av både ny- och ombyggnadsprojekt. Vi går även igenom hur du gör analyser av befintliga förvaltningsfastigheter och hyresgästanpassningar.

Utbildningen fokuserar på kassaflödesfastigheter, det vill säga kommersiella fastigheter (men även de grundläggande fastighetsekonomiska förutsättningarna för bostadsrättsprojekt och hyresbostäder kommer att belysas). Under utbildningen kommer du att göra beräkningar för hand och simuleringar i kalkylmodeller.

DU FÅR LÄRA DIG:

 • Övergripande om fastigheter som investeringsobjekt och om fastighetsmarknaden
 • Viktiga fastighetsekonomiska begrepp och dess innebörd, som driftnetto och betalningsnetto
 • Olika sätt att bedöma lönsamhet i fastighetsinvesteringar bland annat med nuvärdesmetod och annuitetsmetod
 • Hur du gör investeringsbedömningar, kalkyler och analyser för bedömning av ny och ombyggnadsprojekt
 • Hur du gör analyser av befintliga förvaltningsfastigheter och hyresgästanpassningar
 • Hur du värderar fastigheter enligt ortsprismetod, avkastningskalkylbaserade metoder och kostnadsbaserade metoder
 • Olika typer av investeringskalkyler
 • Praktiska verktyg för hur du skapar bättre lönsamhet och projektoptimering
 • Hur du kvalitetssäkrar din kalkyl och hittar nyckeltal för att optimera din investering
 • Kalkyler för hyresfastigheter
 • Övergripande kalkyl för bostadsrättsprojekt
 • Vanliga fel och fallgropar vid investeringsbedömningar

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:
Verksamma i fastighetsbranschen som behöver mer kunskaper i olika situationer där utveckling av fastigheter aktualiseras på olika sätt.

MÅL MED UTBILDNINGEN:
Att du som deltagare ska få kunskap och praktiska verktyg om fastighetsekonomi. Efter att ha gått utbildningen ska du få fördjupad förståelse om hur man gör olika investeringsbedömningar, kalkyler och analyser samt hur du hittar nyckeltal och hur du kan använda enkla modeller för att optimera din investering.

Dela kursen

Program

Dag 1

09.00 Inledning

 • Inledning och presentation och genomgång innehåll och upplägg på kursen

09.15 Fastigheter som investeringsobjekt

 • Översiktligt om fastigheter som investeringsobjekt och om fastighetsmarknaden
 • Livscykelekonomiska normalförlopp - bebyggda hyresfastigheter
 • Olika händelser inom och utanför företaget som påverkar fastighetsekonomin
 • Finansieringsfrågor kopplat till fastighetsprojekt

10.15 Kaffe

10.30 Viktiga fastighetsekonomiska begrepp och introduktion till investeringskalkyler

 • Driftnetto och betalningsnetto och dess beståndsdelar
 • Prognoser för fastighetsverksamheten avseende framtida kassaflöden
 • Olika sätt att bedöma lönsamhet i fastighetsinvesteringar bland annat nuvärdemetod och annuitetsmetod
 • Övning 1: Nuvärdesberäkning och annuitetsberäkning

12.00 Lunch

13.00 Värdebedömning av fastigheter

 • Värdebedömning fastigheter -– olika värdebegrepp (marknadsvärde, individuellt avkastningsvärde, kostnadsrelaterade värdebegrepp)
 • Genomgång av olika värderingsmetoder av fastigheter bland annat ortsprismetod, avkastningskalkylbaserade metoder och kostnadsbaserade metoder

15.00 Kaffe

15.15 Övningar fastighetsvärdering
Vi arbetar i mindre grupper med fiktiva case för att förstå olika kalkyltekniker och hur de hänger ihop.

 • Övning 2: Direktavkastningskalkyl – nyproduktion
 • Övning 3: Värdering av fastighet i kassaflödeskalkyl

16.30-17.00 Sammanfattning/tid för frågor/avslut

Dag 2

09.00 Inledning

 • Inledning, presentation och genomgång av innehåll och upplägg av dagen. Reflektion från föregående dag

09.15 Fastighetsutvecklarens ”ABC”

 • Användbara begrepp och samband; byggherrekalkyl, exploateringsvinst och projektoptimering
 • Direktavkastningsmetoden – en snabbkalkyl
 • Övning: Skillnaden mellan kostnad och betalningsvilja.

10.15 Kaffe

10.30 Övning - Investeringskalkyler för industri/handel

 • Hur vi går tillväga för att optimera och få ihop byggherrekalkylen för en hyresfastighet
 • Kalkylens olika samband; fysisk utformning, kostnader, intäkter, avkastning och vinst

11.15 Kommersiella fastigheter och fastighetsutveckling
Innan lunch samlar vi ihop tankar och diskuterar bland annat:

 • Drivkrafter och vad syftet med fastighetsutveckling är
 • Vilka steg bör beslut om fastighetsutveckling innehålla?
 • Vad bör en kalkyl fånga upp?
 • Hur säkerställer vi vad som skall sättas in i kalkylen

12.00 Lunch

13.00 Hyresgästanpassning för kommersiella fastigheter

 • Hur påverkar den långsiktiga relationen och alternativkalkylen parternas agerande?

13.45 Hyresbostäder

 • Hyressättning och markförvärvskalkyl
 • Övningar och räkneexempel i Excel
 • Orientering över investeringsstöd för bostäder som plockades bort ur budgeten för 2022. Beskrivning av utformningen och affärspåverkan för att förstå aktörers agerande samt skapa kännedom ifall det återinförs.

15.00 Kaffe

15.15 Bostadsrätt – Övergripande principer

 • Introduktion till bostadsrätten och dess kalkylförutsättningar
 • Hur ser affärsupplägget ut?
 • Genomgång av en excelkalkyl för ett bostadsrättsprojekt för att tydliggöra samband

16.30-17.00 Sammanfattning/ Tid för frågor / Avslut