onsdag27 september

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Prenumerera på tidningen Fastighetsnytt

Till erbjudande
Till alla utbildningar

Fastighetsekonomi för fastighetsägare och förvaltare – beräkna lönsamhet, investeringar och marknadsvärde

Fastighetsförvaltning, Ekonomi

Denna tvådagarsutbildning ger dig fördjupade kunskaper i fastighetsekonomi. Du får lära dig att räkna på olika typer av investeringar, upprätta kassaflödesanalys och göra beräkningar för lönsamhet och marknadsvärde. Vi går igenom nyckeltal, vad driftnetto och direktavkastning är och olika upprustningsstrategier. Vi arbetar med praktiska fall och du får användbara mallar med dig hem som du kan använda på dina egna fastigheter.

DU FÅR LÄRA DIG:

 • Övergripande om fastigheter som investerings- och förvaltningsobjekt
 • Hur ekonomin för fastighetsinvesteringar påverkas av händelser inom och utom företaget
 • Nyckeltal i fastighetsekonomi – olika viktiga nyckeltal för fastigheten och fastighetsföretaget
 • Vad driftnetto och direktavkastning är, varför det är viktiga begrepp och hur du kan påverka dessa
 • Hur du bedömer lönsamhet vid investeringar med hjälp av olika metoder
 • Lönsamhet och investeringskalkylering, pay-off, nuvärde, annuitet
 • Hur du värderar en fastighet – olika värdebegrepp och värderingsmetoder, bland annat kassaflödesvärdering och ortprismetod
 • Hur ser fastighetens ekonomi ut i ett längre perspektiv?
 • Olika tänkbara upprustningsstrategier – hyreshus med utgångspunkt i exempel för flerbostadshus

Utbildningen varvar teori med praktiska övningar. Flertalet övningar utgår från bostadshyreshus där en stor del är av generell karaktär som vanligen gäller för andra typer av hyreshus. Du får även med dig mallar som du kan använda efter kursen på dina egna fastigheter.

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:
Fastighetsägare och förvaltningspersonal i fastighets- och fastighetsförvaltande bolag.

MÅL MED UTBILDNINGEN:
Att du som deltagare ska få kunskap och praktiska verktyg om fastighetsekonomin i ditt företag och därmed kunna fatta bättre ekonomiska beslut.

Dela kursen

Program

Dag 1

09.00 Välkomnande och introduktion

09.15 Fastigheter som investeringsobjekt och fastighetsmarknad

 • Inledning - Översiktligt om fastigheter som investeringsobjekt och om fastighetsmarknad
 • Fastighetsföretagets särdrag - vad kännetecknar fastighetsföretag?
 • Livscykelekonomiska normalförlopp avseende kassaflöden för bebyggda hyresfastigheter
 • Påverkan på fastighetsekonomin av olika händelser inom och utanför företaget.
 • Utveckling byggkostnader i längre perspektiv
 • Olika ytbegrepp

10.15 Kaffe

10.30 Olika former av nyckeltal och viktiga begrepp

 • Olika former av nyckeltal i fastighetsförvaltningen
 • Operativa nyckeltalsjämförelser för fastigheter och fastighetsföretag
 • Driftnetto, betalningsnetto och dess beståndsdelar
 • Övergripande om underhållsplaner och förvaltningsplaner

12.00 Lunch

13.00 Gruppövning Nyckeltalsjämförelse - intäkter och kostnader för fastigheter/fastighetsföretag

Praktiskt gruppövning där vi analyserar och bedömer bland annat hyror, drift och underhåll per kvadratmeter.

14.00 Introduktion investeringsbedömningar
Hur man bedömer lönsamhet vid investeringar med hjälp av olika metoder som till exempel pay-offmetod, nuvärdemetod och annutitetsmetod

14.45 Fika

15.15 Gruppövning - investeringskalkylering
Vi går bland annat igenom energieffektivisering och hyresgästanpassning

16.00 Kassaflödesmetod vid fastighetsinvesteringar och mer om nyckeltal för fastigheter och fastighetsföretag
Vi knyter ihop dagen utifrån tidigare pass och fördjupar oss något i kassaflödesmetod och nyckeltal.

17.00 Avslut dag 1Dag 2

09.00 Repetition av dag 1

09.30 Värdebedömning av fastigheter - värdebegrepp
Olika värdebegrepp vid fastighetsvärdering till exempel Marknadsvärde, individuellt avkastningsvärde, kostnadsbaserade värdebegrepp

10.15 Kaffe

10.30 Översiktligt om värderingsmetoder värdebedömning fastigheter
Ortsprismetod och avkastningskalkylbaserade metoder

11.30 Lunch

12.30 Övningar fastighetsvärdering

 • Direktavkastningskalkyl värdebedömning nyproduktion
 • Kassaflödeskalkyl värdebedömning nyproduktion

14.00 Fika

14.15 Övning - Ombyggnation/upprustning fastighet

Gruppövning där vi ser över olika alternativ vid ombyggnation eller upprustning av bostadshyresfastighet och ekonomiska effekter det kan få

16.00 Övning - Påverkan på balans-och resultaträkning av olika åtgärder
Nyproduktion och ombyggnation/upprustning

17.00 Avslut dag 2