Onsdag28.10.2020

Kontakt

Annonsera

Meny

Prenumerera på tidningen Fastighetsnytt

Till erbjudande

Sök

Angående covid-19: Vi har din säkerhet i fokus och följer noggrant myndigheternas rekommendationer. I det fall det utfärdas restriktioner som direkt avråder från inrikes resande eller sammankomster i mindre grupper kommer våra fysiska utbildningar att genomföras online.
Till alla utbildningar

Energieffektivisering i praktiken – identifiera åtgärder och skapa handlingsplan

Fastighetsförvaltning, Hållbarhet & miljö

Denna utbildning handlar om hur du arbetar med energieffektivisering i praktiken – från att identifiera vilka åtgärder som har störst effekt till att ta fram en konkret handlingsplan. Vi går igenom vilka som är de vanligaste bristerna i byggnader och vilka åtgärder som bäst effektiviserar ventilation, värme- och tappvarmvatten, komfortkyla, belysning och klimatskärm. Du får också lära dig hur du tar fram driftstrategier för en god inomhusmiljö, samt hur du upprättar och tolkar en energideklaration.

Om Utbildningen

DU FÅR LÄRA DIG:

 • Hur du identifierar vilka installationer som har störst effektiviseringspotentian 
 • Exempel på vanliga brister i befintliga byggnaden
 • Vilka åtgärder som effektiviserar ventilation, värme- och tappvarmvatten, komfortkyla, belysning och klimatskärm
 • Att skapa en handlingsplan för de åtgärder som ska genomföras
 • Hur du tar fram en driftstrategi för god inomhusmiljö och energieffektiv drift, genom behovsstyrning och hantering av driftfall för dygn och säsong
 • Energianvändningens fördelning i byggnader
 • Riktvärden för energieffektiv drift; branschstandarder och certifiering
 • Boverkets byggregler
 • Hur du upprättar och tolkar en energideklaration

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:

Alla som arbetar med, eller som ansvarar för frågor som berör energieffektivisering, till exempel:

 • Förvaltare 
 • Driftchefer 
 • Drifttekniker 
 • Verksamhetsansvariga

MÅL MED UTBILDNINGEN:

Att du som deltagare ska få kunskaper, färdigheter och verktyg för att:

 • Identifiera brister i byggnader och vilka installationer som har störst effektiviseringspotential 
 • Ta fram en handlingsplan för att genomföra effektiviseringsåtgärder 
 • Tar fram en driftstrategi för god inomhusmiljö och energieffektiv drift 
 • Upprätta och tolka en energideklaration

Dela kursen

Program

09.00 Välkomna och introduktion

09.15 Energianvändning i byggnader

 • Energiläget i Sverige – energiförsörjningens uppbyggnad och energianvändningens fördelning i byggnader. 
 • Boverkets byggregler, BBR – krav vid uppförande av nybyggnad, skillnad mellan primärenergital och energiprestanda
 • Hur du upprättar och tolkar byggnadens energideklaration

10.00 Riktvärden för energieffektiv drift

 • Branschstandarder för energi i byggnader 
 • Certifiering och klassning av byggnader

10.30 Kaffe

10.45 Installationer med stor effektiviseringspotential

 • Principer för att utforma energieffektiva system och byggnader 
 • Exempel på vanliga brister i befintliga byggnader
 • Åtgärder som effektiviserar ventilation, värme- och tappvarmvatten, komfortkyla, belysning och byggnad

11.45 Lunch

12.45 Driftstrategi för god inomhusmiljö och energieffektiv drift

 • Grunder vid styrning av byggnaders installationer. 
 • Principer för att utforma driftstrategi, exempelvis:
  • Behovsstyrning 
  • Driftfall för dygn och säsong
  • Effektbegränsning och laststyrning
  • Felsökning och optimering

14.45 Kaffe

15.00 Handlingsplan för genomförande av energieffektiviseringsåtgärder

Utvärdering och val av åtgärder, lönsamhetskriterier och samordning av åtgärder där vi bland annat går igenom:

 • Upphandlingsunderlag, omfattning och styrning. 
 • Kontroller och provningar i slutskedet. 
 • Optimering av driftinställningar. 
 • Uppföljning och benchmarking

16.45-17.00 Sammanfattning och avslut