tisdag26 september

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Prenumerera på tidningen Fastighetsnytt

Till erbjudande
Till alla utbildningar

Energieffektivisering i praktiken – identifiera åtgärder och skapa handlingsplan

Fastighetsförvaltning, Hållbarhet & miljö

Denna utbildning handlar om hur du arbetar med energieffektivisering i praktiken – från att identifiera vilka åtgärder som har störst effekt till att ta fram en konkret handlingsplan. Vi går igenom vilka som är de vanligaste bristerna i byggnader och vilka åtgärder som bäst effektiviserar ventilation, värme- och tappvarmvatten, komfortkyla, belysning och klimatskärm. Du får också lära dig hur du tar fram driftstrategier för en god inomhusmiljö, samt hur du upprättar och tolkar en energideklaration.

DU FÅR LÄRA DIG:

 • Hur du identifierar vilka installationer som har störst effektiviseringspotential 
 • Exempel på vanliga brister i befintliga byggnaden
 • Vilka åtgärder som effektiviserar ventilation, värme- och tappvarmvatten, komfortkyla, belysning och klimatskärm
 • Att skapa en handlingsplan för de åtgärder som ska genomföras
 • Hur du tar fram en driftstrategi för god inomhusmiljö och energieffektiv drift, genom behovsstyrning och hantering av driftfall för dygn och säsong
 • Energianvändningens fördelning i byggnader
 • Riktvärden för energieffektiv drift; branschstandarder och certifiering
 • Boverkets byggregler
 • Hur du upprättar och tolkar en energideklaration

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:
Alla som arbetar med, eller som ansvarar för frågor som berör energieffektivisering, till exempel:

 • Förvaltare 
 • Driftchefer 
 • Drifttekniker 
 • Verksamhetsansvariga

MÅL MED UTBILDNINGEN:
Att du som deltagare ska få kunskaper, färdigheter och verktyg för att:

 • Identifiera brister i byggnader och vilka installationer som har störst effektiviseringspotential 
 • Ta fram en handlingsplan för att genomföra effektiviseringsåtgärder 
 • Tar fram en driftstrategi för god inomhusmiljö och energieffektiv drift 
 • Upprätta och tolka en energideklaration

Dela kursen

Program

09.00 Välkomna och introduktion

09.15 Energianvändning i byggnader

 • Energiläget i Sverige – energiförsörjningens uppbyggnad och energianvändningens fördelning i byggnader. 
 • Boverkets byggregler, BBR – krav vid uppförande av nybyggnad, skillnad mellan primärenergital och energiprestanda
 • Hur du upprättar och tolkar byggnadens energideklaration

10.00 Riktvärden för energieffektiv drift

 • Branschstandarder för energi i byggnader 
 • Certifiering och klassning av byggnader

10.30 Kaffe

10.45 Installationer med stor effektiviseringspotential

 • Principer för att utforma energieffektiva system och byggnader 
 • Exempel på vanliga brister i befintliga byggnader
 • Åtgärder som effektiviserar ventilation, värme- och tappvarmvatten, komfortkyla, belysning och byggnad

11.45 Lunch

12.45 Driftstrategi för god inomhusmiljö och energieffektiv drift

 • Grunder vid styrning av byggnaders installationer. 
 • Principer för att utforma driftstrategi, exempelvis:
  • Behovsstyrning 
  • Driftfall för dygn och säsong
  • Effektbegränsning och laststyrning
  • Felsökning och optimering

14.45 Fika

15.00 Handlingsplan för genomförande av energieffektiviseringsåtgärder
Utvärdering och val av åtgärder, lönsamhetskriterier och samordning av åtgärder där vi bland annat går igenom:

 • Upphandlingsunderlag, omfattning och styrning. 
 • Kontroller och provningar i slutskedet. 
 • Optimering av driftinställningar. 
 • Uppföljning och benchmarking

16.45 Sammanfattning

17.00 Kursen avslutas