Måndag25.05.2020

Kontakt

Annonsera

Meny

Prenumerera på tidningen Fastighetsnytt

Till erbjudande

Sök

Information angående covid-19: Vi bevakar händelseutvecklingen kring coronaviruset noggrant. I linje med Folkhälsomyndighetens restriktioner och rekommendationer om att begränsa fysiska möten och resande genomför vi under våren 2020 endast kurser online.
Till alla utbildningar

Energieffektivisering i praktiken – identifiera åtgärder och skapa handlingsplan

Fastighetsförvaltning, Hållbarhet & miljö

Denna utbildning handlar om hur du arbetar med energieffektivisering i praktiken – från att identifiera vilka åtgärder som har störst effekt till att ta fram en konkret handlingsplan. Vi går igenom vilka som är de vanligaste bristerna i byggnader och vilka åtgärder som bäst effektiviserar ventilation, värme- och tappvarmvatten, komfortkyla, belysning och klimatskärm. Du får också lära dig hur du tar fram driftstrategier för en god inomhusmiljö, samt hur du upprättar och tolkar en energideklaration.

Om Utbildningen

DU FÅR LÄRA DIG:

 • Hur du identifierar vilka installationer som har störst effektiviseringspotentian 
 • Exempel på vanliga brister i befintliga byggnaden
 • Vilka åtgärder som effektiviserar ventilation, värme- och tappvarmvatten, komfortkyla, belysning och klimatskärm
 • Att skapa en handlingsplan för de åtgärder som ska genomföras
 • Hur du tar fram en driftstrategi för god inomhusmiljö och energieffektiv drift, genom behovsstyrning och hantering av driftfall för dygn och säsong
 • Energianvändningens fördelning i byggnader
 • Riktvärden för energieffektiv drift; branschstandarder och certifiering
 • Boverkets byggregler
 • Hur du upprättar och tolkar en energideklaration

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:

 • Förvaltare 
 • Driftchefer 
 • Drifttekniker 
 • Verksamhetsansvariga

MÅL MED UTBILDNINGEN:

 • Identifiera brister i byggnader och vilka installationer som har störst effektiviseringspotential 
 • Ta fram en handlingsplan för att genomföra effektiviseringsåtgärder 
 • Tar fram en driftstrategi för god inomhusmiljö och energieffektiv drift 
 • Upprätta och tolka en energideklaration

Dela kursen

Program

09.00 Välkomna och introduktion

09.15 Energianvändning i byggnader

 • Energiläget i Sverige – energiförsörjningens uppbyggnad och energianvändningens fördelning i byggnader. 
 • Boverkets byggregler, BBR – krav vid uppförande av nybyggnad, skillnad mellan primärenergital och energiprestanda
 • Hur du upprättar och tolkar byggnadens energideklaration