Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera
Angående covid-19: Vi har din säkerhet i fokus och följer noggrant myndigheternas rekommendationer gällande allmänna sammankomster.
Till alla utbildningar

Effektiv fastighetsförvaltning genom strategisk processledning

Fastighetsförvaltning

En effektiv drift är avgörande för en konkurrenskraftig fastighetsverksamhet. Denna utbildning handlar om hur du kan arbeta processorienterat för att öka effektiviteten, möta kundernas behov och tillvarata medarbetarnas potential. Du får lära dig hur du kan utveckla och implementera effektiva processer i din verksamhet inom till exempel felanmälan, uthyrning och underhåll.

Om Utbildningen

Många aktörer inom fastighetsbranschen har redan tagit de första stegen mot en processorientering – åtminstone på ledningsnivå. Svårigheten ligger dock ofta i att förverkliga nyttan med processerna ute i verksamheten och i kundens upplevelse. Under denna utbildning får du lära dig hur processledning i fastighetsförvaltning kan förverkligas.

UTBILDNINGEN GÅR IGENOM:

 • Grunderna i processorientering och fördjupning i processperspektivet: Vad en process är, hur den byggs upp och vad som gör den effektiv.
 • Kopplingen mellan process och organisationsmodell samt att gå från organisationsstrategi till mål och uppföljning av processen.
 • Strategisk processutveckling och förbättringsarbete. Metoder som ledtidsanalys, flaskhalsanalys och rotorsaksanalys för att ständigt utveckla processen.
 • Hur du kan organisera ett processarbete och vilken organisationsstruktur som behövs för att lyckas
 • Hur du följer upp processarbetet mot mål och nyckeltal
 • Hur man förvaltar och upprätthåller processer
 • Praktiska övningar och exempel från verkligheten
 • Processutveckling och koppling mot kunden: kundens behov och verksamhetens mål och hur dessa kan synkroniseras
 • Hur processer kan utvecklas med hjälp av digitalisering och RPA (Robotic Process Automation), genom till exempel automatiserad ärendehantering

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:
Dig som arbetar som ansvarig för processledning i ditt bolag eller som arbetar med processer i fastighetsförvaltning, till exempel:

 • Verksamhetsutvecklare
 • Förvaltare/ teknisk förvaltare
 • Processledare
 • Processägare
 • eller ansvarig för eller arbetar med förvaltning, administration, uthyrning, kvalitet, utveckling, digitaliseringen eller marknad.

MÅL MED UTBILDNINGEN:
Kursen syftar till att ge dig kunskap och verktyg för att förverkliga nyttan med processer och förbättringsarbete inom fastighetsbranschen samt ge dig insikt i hur processer såsom felanmälan, uthyrning och underhåll kan effektiviseras.

Dela kursen

Program

DAG1

09.00 Välkomnande och introduktion
Introduktion och genomgång av kursens syfte och upplägg samt presentation av kursdeltagare och kursledare

09.20 Grunder i processorientering och fördjupning i processperspektivet

 • Vad är en process och hur definieras den?
 • Olika typer av processer
 • Organisationsstrukturer kopplade till processer

10.15 Paus/Kaffe

10:30 Nivåer och roller inom processorientering

 • Genomgång av olika nivåer av processorientering och vad som kännetecknar de olika nivåerna
 • Nuläge/börläge och förutsättningar för processorientering
 • Olika roller som finns i en processorienterad organisation
 • Övning kopplad till start/slut, roller och gränssnitt i en process

12:00 Lunch

13:00 Beskriva och vidareutveckling av process

 • Vad innefattas av en process och hur den är uppbyggd? Vad är input/output, vad är en aktivitet och vad som är viktigt att tänka på vid kartläggning?
 • Övning med att identifiera start och slut samt rita upp processen

15.00 Paus/ Kaffe

15:15 Digitalisering av processer

 • Hur kan digitaliseringen kopplas till och förbättra en process, exempelvis vid ärendehantering?
 • När är det lämpligt med digitalisering och när är det inte det?
 • Vad är RPA och hur kan det användas som hjälpmedel i en process?

16.30-17.00 Sammanfattning och reflektioner
Dagen avslutas med en summering av dagen samt genomgång av deltagarnas reflektioner från dag 1

DAG2

09.00 Återkoppling och reflektion från Dag 1

09.30 Effektskapande processmål, nyckeltal och uppföljning

 • Vad är det långsiktiga resultatet och hur vet man att det är uppfyllt?
 • Övning kopplad till mål och nyckeltal

10.15 Paus/ Kaffe

10:30 Förvaltning och implementering

 • Vad är viktigt att tänka på vid implementering, och hur etableras en process?
 • Övning kring implementering och etablering

12:00 Lunch

13:00 Förbättringsarbete

 • Vad är en förbättring och hur arbetar man med förbättringsarbete kopplat till processer på ett strukturerat sätt?
 • Övning kopplad till förbättringar i processen

15.00 Paus/ Kaffe

15:15 Andra metoder
Genomgång av metoder kopplade till utvecklingsarbete. Vem är kunden och varför är kundperspektivet viktigt.

16.30-17.00 Sammanfattning, tid för frågor och avslutning

 • Kursen avslutas med frågor och kopplingar till erfarenheter och framgångsfaktorer
 • Vad deltagarna med sig från utbildningen kring processer och processledning

Se fler branschtitlar från Bonnier News