Onsdag19.02.2020

Kontakt

Annonsera

Meny

Sök

Till alla utbildningar

Effektiv fastighetsförvaltning genom strategisk processledning

Fastighetsförvaltning

En effektiv drift är avgörande för en konkurrenskraftig fastighetsverksamhet. Denna utbildning handlar om hur du kan arbeta processorienterat för att öka effektiviteten, möta kundernas behov och tillvarata medarbetarnas potential. Du får lära dig hur du kan utveckla och implementera effektiva processer i din verksamhet inom till exempel felanmälan, uthyrning och underhåll.

Om Utbildningen

Många aktörer inom fastighetsbranschen har redan tagit de första stegen mot en processorientering – åtminstone på ledningsnivå. Svårigheten ligger dock ofta i att förverkliga nyttan med processerna ute i verksamheten och i kundens upplevelse. Under denna utbildning får du lära dig hur processledning i fastighetsförvaltning kan förverkligas.

UTBILDNINGEN GÅR IGENOM:

 • Grunderna i processorientering och fördjupning i processperspektivet: Vad en process är, hur den byggs upp och vad som gör den effektiv.
 • Kopplingen mellan process och organisationsmodell samt att gå från organisationsstrategi till mål och uppföljning av processen.
 • Strategisk processutveckling och förbättringsarbete. Metoder som ledtidsanalys, flaskhalsanalys och rotorsaksanalys för att ständigt utveckla processen.
 • Hur du kan organisera ett processarbete och vilken organisationsstruktur som behövs för att lyckas
 • Hur du följer upp processarbetet mot mål och nyckeltal
 • Hur man förvaltar och upprätthåller processer
 • Praktiska övningar och exempel från verkligheten
 • Processutveckling och koppling mot kunden: kundens behov och verksamhetens mål och hur dessa kan synkroniseras
 • Hur processer kan utvecklas med hjälp av digitalisering och RPA (Robotic Process Automation), genom till exempel automatiserad ärendehantering

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:
Dig som arbetar som ansvarig för processledning i ditt bolag eller som arbetar med processer i fastighetsförvaltning, till exempel:

 • Verksamhetsutvecklare
 • Förvaltare/ teknisk förvaltare
 • Processledare
 • Processägare
 • eller ansvarig för eller arbetar med förvaltning, administration, uthyrning, kvalitet, utveckling, digitaliseringen eller marknad.

MÅL MED UTBILDNINGEN:
Kursen syftar till att ge dig kunskap och verktyg för att förverkliga nyttan med processer och förbättringsarbete inom fastighetsbranschen samt ge dig insikt i hur processer såsom felanmälan, uthyrning och underhåll kan effektiviseras.

Dela kursen

Program

DAG1

09.00 Välkomnande och introduktion
Introduktion och genomgång av kursens syfte och upplägg samt presentation av kursdeltagare och kursledare

09.20 Grunder i processorientering och fördjupning i processperspektivet