Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera
Angående covid-19: Vi har din säkerhet i fokus och följer noggrant myndigheternas rekommendationer gällande allmänna sammankomster.
Till alla utbildningar

Bostadsförsörjningsprogram – metoder och verktyg för att beräkna, analysera och planera

Stadsutveckling & samhällsplanering

Enligt lag måste alla kommuner planera för sin bostadsförsörjning och varje mandatperiod ta fram ett bostadsförsörjningsprogram. Syftet är att få en överblick över de förutsättningar som styr bostadsbehoven i en kommun eller region och skapa förutsättningar för alla invånare att leva i goda bostäder. Denna utbildning ger dig kunskap, verktyg och metoder för att beräkna, analysera och planera för din kommuns eller regions bostadsförsörjningsprogram. Du får bland annat lära dig hur du använder statistiska underlag, beräknar bostadsbehovet och tillgodoser behov av bostäder för särskilda grupper.

Om Utbildningen

UTBILDNINGEN GÅR IGENOM:

 • Hur du beräknar bostadsbehovet för invånare i en kommun eller region
 • Hur du beräknar marknadsdjup och efterfrågan på nyproduktion – hushåll, livsfaser och deras preferenser för nyproduktion
 • Hur befolkningssammansättningen ser ut idag och i framtiden
 • Hur du använder statistiska underlag och kravställning vid eventuell upphandling av beslutsunderlag för bostadsförsörjningsprogram
 • Hur du kan använda och analysera redan framtagna underlag och analyser
 • Hur behovet av bostäder ser ut i olika målgrupper och vilka utsatta grupper som finns
 • Hur infrastruktur, tillgång till mark och näringslivsutveckling påverkar den lokala bostadsförsörjningen
 • Hur den befintliga bostadsmarknadens struktur ser ut – bostadsbyggande, kötider och bostadspris- och hyresnivåutveckling
 • Vilka fördelar och nackdelar det finns med olika beräkningsverktyg och metoder
 • Hur du kan använda underlaget i en analys för att förankra i riktlinjer för såväl kvalitativa och kvantitativa mål 

Under kursen varvar vi teori med gemensamma diskussioner och praktiska övningar. Genom verkliga exempel från tidigare genomförda analyser från kommuner och regioner får du insikter och kunskap kring arbetet med bostadsanalys och bostadsförsörjning.

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:
Dig som arbetar med kommunal eller regional planering och som vill ha ökade kunskaper om bostadsförsörjningsanalyser och hur de kan implementeras. Till exempel:

 • Tjänstepersoner i kommunal/regional/offentlig förvaltning 

MÅL MED UTBILDNINGEN:
Att du som deltagare ska få:

 • Kunskaper i att ta fram analyser och riktlinjer för bostadsförsörjningsprogram
 • Kunskaper om hur du beräknar marknadsdjup och efterfrågan samt bostadsbehovet för invånare i en kommun eller region
 • Ökade insikter i hur andra kommuner och regioner arbetar

Dela kursen

Program

09.00 Välkomna och introduktion
Presentation av dagens syfte, mål och agenda.

09.15 Kommuners bostadsförsörjningsansvar
Presentation av aktuella riktlinjer för bostadsförsörjningsprogram och kommunens ansvar för bostadsförsörjning.

09.30 Omvärldsanalys – påverkan på samhällsutveckling och effekter
Genomgång av övergripande trender som påverkar samhällsutvecklingen samt vilka effekter det har för bostadsplanering på kommunal och regional nivå.

10.10 Kaffe

10.30 Demografisk utveckling och utsatta grupper

 • Befolkningssammansättning idag och i framtiden
 • Regionala och kommunala jämförelser på olika geografiska platser
 • Definitioner gällande olika typer av utsatta grupper
 • Gruppövning kring olika förutsättningar för att uppfylla bostadsförsörjningsansvaret 

11.30 Skillnad mellan behov av bostäder och efterfrågan av nyproduktion

 • Skillnad mellan beräkningar av behov och efterfrågan/marknadsdjup av bostäder
 • Genomgång av olika beräkningsmetoder för såväl behov som efterfrågan
 • Skillnaden mellan olika beräkningsmetoder och fallgropar
 • Praktiska exempel från kommuner och regioner 

12.00 Lunch

13.00 Behov och utbud av bostäder

 • Olika målgruppers bostadsbehov kopplat till livsfaser
 • Gruppövning där vi testar att använda en beräkningsmetod
 • Bostadsmarknadens struktur sett till bostadsbyggande, kötider och bostadspris- och hyresnivåutveckling. 

14.00 Efterfrågan på nyproduktion – beräkning av marknadsdjup
Genomgång av metodik för beräkning av bostadsefterfrågan med hänsyn till olika hushållsstorlekar, livsfaser, ekonomiska förutsättningar, värderingar, beteenden, flyttströmmar och preferenser för nyproduktion.

15.10 Kaffe

15.30 Framtagande av riktlinjer

Vi presenterar hur resultatet av analysarbetet kan tas vidare, förankras och formuleras i riktlinjer för såväl kvalitativa som kvantitativa mål för kommunens bostadsförsörjning.

16.30-17.00 Summering av dagen och avslut