Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Onsdag02.12.2020

Kontakt

Annonsera

Meny

Prenumerera på tidningen Fastighetsnytt

Till erbjudande

Sök

Angående covid-19: Vi har din säkerhet i fokus och följer noggrant myndigheternas rekommendationer. Om omständigheterna kring covid-19 så kräver genomförs alla våra utbildningar online (en stor del av våra kurser har redan tillfällen för deltagande online, se respektive kurssida). Vi meddelar i sådana fall anmälda deltagare i god tid. Om du är anmäld till en fysisk kurs och inte vill delta online kan du antingen avboka eller omboka till ett senare kurstillfälle.
Till alla utbildningar

Barnperspektivet i den fysiska miljön – så säkerställer du barns rättigheter

Stadsutveckling & samhällsplanering

Den 1 januari 2020 blir FN:s barnkonvention svensk lag. Denna utbildning handlar om vad lagen innebär för fastighetsbranschen och samhällsbyggnadssektorn och hur du kan arbeta med fysisk planering med fokus på barn och unga. Du får lära dig att göra barnkonsekvensanalyser och olika metoder för att väga in barn och ungas perspektiv, samt vilka lagar, regler och riktlinjer som finns för att säkerställa barns rättigheter.

Om Utbildningen

UTBILDNINGEN GÅR IGENOM:

 • Hur fastighetsbranschen och samhällsbyggnadssektorn kan arbeta med social hållbarhet och fysisk planering med fokus på barn och unga
 • Hur barnperspektivet funnits med i den fysiska planeringen i historien
 • Innebörden av att barnkonventionen blir lag den 1 januari 2020
 • Övriga lagar, regelverk och riktlinjer för barn och unga i planering
 • Barnperspektivet i dagens planering, bra och dåliga exempel
 • Hur du genomför barnkonsekvensanalyser, till exempel insamlingsmetodik, val av målgrupper, kriterier för bedömning, råd och rekommendationer kring ytor och innehåll etcetera

Under utbildningen ingår en workshop där en grupp barn i tioårsåldern deltar. Du som kursdeltagare får då möjlighet att öva på en metodik i att intervjua barn för att inkludera barnperspektivet i den fysiska planeringen.

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:
Dig som redan arbetar med hållbarhet och sociala frågor och som vill ha en fördjupning kring barn och ungas behov och förutsättningar kopplat till planering, eller till de som vill få en övergripande förståelse för barnperspektivet. Till exempel:

 • Bostadsutvecklare
 • Arkitekter
 • Tjänstepersoner i kommunal/offentlig förvaltning

MÅL MED UTBILDNINGEN:

 • Ökad förståelse för barn och ungas perspektiv i planering, historiskt och idag
 • Ökade kunskaper om lagar, regler och riktlinjer
 • Ökade kunskaper kring barnkonsekvensanalyser. Olika insamlingsmetoder, målgrupper samt kriterier för konsekvensbedömningar utifrån reella case.

Dela kursen

Program

09.00 – 09.30 Välkomnande och introduktion
Presentation av dagens intention, mål och agenda

09.30 – 10.15 Introduktion till social hållbarhet och fysisk planering med fokus på barn och unga
Introduktion till barnperspektivet i nutid och utifrån ett bakåtblickande perspektiv

 • Synen på barn och ungas inflytande
 • Varför är barn och ungas perspektiv viktigt (demografisk utveckling, livsstil och hälsa etc)
 • Hur har barn och ungas behov tagits tillvara de senaste 100 åren

10.15 – 10.30 Kaffe

10.30- 11.30 Lagar, regelverk och riktlinjer för barn och unga i planering
Genomgång av FNs barnkonvention och konsekvenser av införandet av ny lag den 1 januari 2020. Vi går igenom vilka lagar och regler som finns på olika riks-, regional- och lokal nivå samt gör en internationell utblick.

 • FNs barnkonvention och dess konsekvenser från 1 januari 2020
 • Riktlinjer från Boverket, SLU, SLK, med flera.

11.30- 12.00 Gemensam diskussion och reflektioner

12.00- 13.00 Lunch

13.00 – 14.00 Barnperspektivet i dagens planering
Utifrån samhälls- och bostadsutvecklingsprojekt beskrivs lyckade och mindre lyckade exempel på tillgodoseende av barn och ungas behov.

 • Minskande skol- och förskolegårdar
 • Minskande grönytor
 • Kreativa lekplatser
 • Effektivt och varierat nyttjande för många

14.00 – 15.00 Barnperspektiv eller barnens perspektiv?
Du får lära dig hur genomförande av en barnkonsekvensanalys går till.

 • Olika insamlingsmetoder
 • Olika målgrupper
 • Kriterier för bedömning
 • Konsekvensanalys
 • Kompensation
 • Fallgropar och erfarenhetsåterföring
 • Konkreta case

15.00 – 15.30 Kaffe

15.30 – 16.30 Övning: Barnkonsekvensanalys i praktiken
Utifrån ett fiktivt case får deltagarna tillsammans i grupper utföra en barnkonsekvensanalys.

I varje arbetsgrupp ingår ett barn i tioårsåldern, som bidrag med sin kunskap och sitt perspektiv och du som deltagare får möjlighet att öva på en metodik i att intervjua barn för att inkludera barnperspektivet i den fysiska planeringen.

16.30 – 17.00 Redovisning av grupparbete och avslut