Måndag01.06.2020

Kontakt

Annonsera

Meny

Prenumerera på tidningen Fastighetsnytt

Till erbjudande

Sök

Information angående covid-19: Vi bevakar händelseutvecklingen kring coronaviruset noggrant. I linje med Folkhälsomyndighetens restriktioner och rekommendationer om att begränsa fysiska möten och resande genomför vi under våren 2020 endast kurser online.
Till alla utbildningar

Att lyfta socialt utsatta bostadsområden – metoder och tillvägagångssätt

Hållbarhet & miljö, Stadsutveckling & samhällsplanering

Välkommen till vår heldagsutbildning i att arbeta strategiskt, metodiskt och långsiktigt med att lyfta socialt utsatta bostadsområden. Du får lära dig hur du kartlägger ett områdes utmaningar och problem, väljer vad du ska fokusera på, olika konkreta metoder och tillvägagångssätt för att hantera problemen genom delaktighet och dialog, arbeta med samverkan och brottsförebyggande åtgärder.

Om Utbildningen

Denna utbildning har stort fokus på att ge dig kunskaper i vilka metoder och tillvägagångssätt som finns för att lyfta ett utsatt område utifrån dess specifika förutsättningar och problematik. Du får även många goda exempel på områden som har haft en god utveckling efter insatser och vilka insatser som har haft avgörande betydelse.

UTBILDNINGEN GÅR IGENOM FÖLJANDE MOMENT:

 • Kartläggningar i utsatta områden
 • Hur du tar fram en nulägesanalys och gör en platsanalys utifrån olika perspektiv i ett utsatt område och kartlägger dess viktigaste problem
 • Dialog och delaktighet
 • Olika metoder för medborgardialoger och delaktighet och hur du kan veta vilka metoder som du bör använda utifrån de förutsättningar som området har.
 • Hur du kan arbeta med samverkans- och stadsutvecklingsmodellen BIDS
 • Hur du kan arbeta med BIDS, Business Improvement District, för att skapa trygga, trivsamma och välfungerade platser.
 • Brottsförebyggande förvaltande för fastighetsägare
 • Hur du som fastighetsägare, eller kommunal förvaltare kan arbeta med brottsförebyggande åtgärder i den fysiska miljön.

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:
Alla som arbetar med, eller som ansvarar för frågor som avser arbete i utsatta bostadsområden, till exempel:

 • Fastighetsägare och fastighetsutvecklare
 • Preventionssamordnare och trygghetssamordnare
 • Bostadsrättsföreningar
 • Hållbarhetsstrateger, hållbarhetschefer och hållbarhetsutvecklare
 • Projektledare med inriktning hållbarhet inom kommunala och regionala förvaltningar

MÅL MED UTBILDNINGEN:
Att du som deltagare ska få kunskap och inspiration för att arbeta med- och få kunskaper och färdigheter i arbetet med att lyfta utsatta bostadsområden.

Dela kursen

Program

09:00 Välkomnande och introduktion

09:15 Kartläggningar i utsatta områden

 •  Hur du tar fram en nulägesanalys
 • Platsanalyser och stadsutveckling; vad har platsen för förutsättningar i form av fysiska-, sociala-, demografiska värden, vad är platsens funktion idag, vad är platsens identitet, hur kan den utvecklas utifrån de förutsättningar som finns?
 • Goda exempel på områden som har haft en positiv utveckling och hur de har tagit sig dit