Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Stadsutveckling

Vatten identitetsbärare i ett Stockholm på väg mot framtiden

Publicerad: 5 mars 2013, 13:32

Utställningen Stockholm on the Move på Färgfabriken i Liljeholmen i södra Stockholm tar upp stora och svåra frågor om infrastruktur, bostäder och samhällsbyggande i huvudstaden.


Utställningen Stockholm on the Move på Färgfabriken i Liljeholmen i södra Stockholm tar upp stora och svåra frågor om infrastruktur, bostäder och samhällsbyggande i huvudstaden. När Fastighetsnytt bad projektledaren Karin Englund berätta om reaktioner på utställningen visade det sig bland annat att vatten är en viktig fråga.

Tanken är att utställningen ska lyfta debatten om bristerna i regionens infrastruktur och samhällsbygge. Kan du nämna någon brist som ni fokuserat på?
Det går ju inte att komma ifrån alla de utmaningar som kommer av att Stockholmsregionens befolkning ökar så snabbt, och att det redan finns kapacitetsbrister i infrastrukturen. Vi visar på olika sätt att tänka för att klara det ökade trycket, samtidigt som olika hållbarhetsperspektiv lyfts fram. Det har varit viktigt att lyfta frågan om trycket på Stockholmsregionen från att bara handla om bostadsbrist, eftersom byggandet av nya bostäder och områden måste gå hand i hand med utveckling av infrastrukturen för att inte ännu fler problem ska skapas. Också bristerna på tvärförbindelser och frågan om förtätning utanför själva innerstaden kommer in på olika sätt. Något som tas upp mer i vårt seminarieprogram är behovet av regional samordning och starkare beslutande organ i en så stor och komplex region.

Vilken livskvalitet vill Stockholmaren ha när det gäller den fysiska miljön och transporterna?
Det har varit väldigt kul att läsa alla de kommentarer vi får från besökare på vår “tyck-till-vägg”. Några frågor utkristalliserar sig som viktiga, till exempel vattnets betydelse för stadens identitet och invånarnas livskvalitet i kombination med att det är en outnyttjad resurs för transporter och resor. Många vill göra alternativ till bilen ännu mer attraktiva och effektiva, genom utveckling av kollektiva färdmedel och gång- och cykelvägar på bekostnad av bilvägar, medan andra tycker att cyklisterna ställer till det för både bilar och gångtrafikanter. Framför allt vill Stockholmarna ha effektiva, miljövänliga och prisvärda eller avgiftsfria kollektiva färdmedel, men de ska också gärna erbjuda en miljö- och resupplevelse som kan konkurrera med den att sitta i sin egen bil – man vill helt enkelt kunna utnyttja tiden för pendling och resor till något givande.

Andra heta debattämnen?
Förtätning kontra bevarande av unika stadsmiljöer är också en fråga som debatteras flitigt, liksom hur man ska förhålla sig till Stockholmsregionens alla grönområden. Nybyggnation på nuvarande grönområden väcker starka känslor, där många visserligen är för en förtätning, fler bostäder och nya kopplingar mellan stadsdelar och förorter, men där man är mån om att bevara miljön och tillgängligheten till naturen.
Byggandet av gallerior väcker också känslor.

Daniel Bergstrand

Foton: Färgfabriken

Dela artikeln:


Fastighetsnytt nyhetsbrev

Genom att skicka in mina uppgifter godkänner jag Bonnier Business Media AB:s (BBM) allmänna villkor. Jag har även tagit del av BBM:s personuppgiftspolicy.

Se fler branschtitlar från Bonnier News