Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Stadsutveckling

Svagare för byggverksamheten

Publicerad: 23 februari 2012, 10:05

Konjunkturinstitutets indikator steg något i februari. Av sektorerna i näringslivet bidrog bygg- och anläggningsverksamhet negativt till indikatorns utveckling.

Ämnen i artikeln:

Konjunkturinstitutet

[conten-acide]

Konjunkturinstitutets indikator steg något i februari. Av sektorerna i näringslivet bidrog bygg- och anläggningsverksamhet negativt till indikatorns utveckling.

Konjunkturinstitutets indikator steg något i februari, för första gången på nio månader, men ligger fortfarande betydligt under det historiska genomsnittet. Konfidensindikatorn för hushållen minskade i februari.

Konfidensindikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet sjönk hela 18 enheter i februari. Indikatorn ligger nu endast ett par enheter över det historiska genomsnittet. Orderingången har minskat och missnöjet med orderstockarna har stigit. Läget är svagast för branschen husbyggande som också har betydande problem att finansiera verksamheten. Här uppger vart tredje företag finansiella restriktioner som främsta hinder för verksamheten. Byggföretagen räknar med i stort sett oförändrad orderingång och sysselsättning de närmaste månaderna. Anbudspriserna förutses dock minska ytterligare.

Konfidensindikatorn för detaljhandel steg tre enheter i februari. Indikatorn ligger dock fortfarande betydligt lägre än det historiska genomsnittet. Försäljningen har totalt sett varit ungefär oförändrad, men liksom tidigare finns det betydande skillnader mellan de olika branscherna. Livsmedelshandeln redovisar fortsatt god tillväxt, medan specialiserad butikshandel rapporterar minskad försäljning. Detaljhandeln är relativt optimistisk inför de närmaste månaderna och räknar med ökad försäljning. Optimismen är störst inom livsmedelshandeln, men även övriga branscher förutser en tillväxt.

Hushållens konfidensindikator (CCI) föll tillbaka knappt två enheter i februari efter den starka återhämtningen månaden innan. Indikatorn ligger klart under det historiska genomsnittet. Hushållen är något mer pessimistiska än förra månaden om såväl sin egen som svensk ekonomi. Förväntningarna på den rörliga bostadsräntan har justerats ned med cirka 0,4 procentenheter, både på ett, två och fem års sikt.

Redaktionen

Källa: Pressmeddelande Konjunkturinstitutet

Dela artikeln:

Fastighetsnytt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev