Tisdag22.09.2020

Kontakt

Annonsera

Meny

Prenumerera på tidningen Fastighetsnytt

Till erbjudande

Sök

Stadsutveckling

Stationen och staden

Publicerad: 21 Mars 2013, 14:45

Politikerna har enats om att 40 procent av resorna i Göteborgsregionen skall göras med kollektivtrafik år 2025.

I alla aktuella projekt – Västlänken, Götaälvbron och Älvstaden – spelar området runt centralstationen en avgörande roll.


Ämnen i artikeln:

Göteborg

Stationen och staden – att planera stadens sammanhang!

Göteborgs centrum står inför stora förändringar de närmaste åren. En rad trafikprojekt planeras, som syftar till bättre kollektivtrafik, bättre framkomlighet och bättre miljö. Samtidigt arbetar man med att förverkliga visionen om Älvstaden – ett sammanhållet centralt Göteborg där det gäller att skapa en hållbar stadskärna där alla är välkomna. Debatten kring stadens framtid är livlig och många intressanta alternativ förs fram med stort engagemang.

Området kring centralstationen har i 150 år spelat en nyckelroll för att knyta samman Göteborg. I alla aktuella projekt – Västlänken, Götaälvbron och Älvstaden – spelar området runt centralstationen en avgörande roll. Problemet är att de olika planerna ännu inte möts i en samlad strategi. En närmare studie av olika planer och visioner som berör centralstationsområdet måste bli av. Det kan bli en start för en samlad riktning för den fortsatta utvecklingen av ett långsiktigt hållbart Göteborg. Göteborgs centralstation är en klassisk knutpunkt för tåg, spårvagnar och bussar, med anor sedan slutet av 1800-talet, och tyvärr också med brister från denna tid. Området lider redan idag av överbelastning, såväl på järnvägsspår, spårvägsspår och bussfiler.

Politikerna har enats om att 40 procent av resorna i Göteborgsregionen skall göras med kollektivtrafik år 2025. Detta gör behovet av samordnad planering kring centralen akut. Det finns åtminstone tre planeringsnivåer som behöver samordnas: staden Göteborg med utveckling av Älvstaden, spårvägssystemet och den strategiska översiktsplanen, trafiken som helhet – från regiontåg och tät spårvägstrafik till cykelvägar och nya möjligheter som spårbilar samt stadsdelen kring centralstationen som knutpunkt för resande och attraktiv stadsmiljö för stora grupper.

Älvstaden är ett stort, centralt område längs Göta Älvs båda sidor. Nu finns en färdplan för utbyggnaden av Älvstaden där ett antal projekt ritats in i en tidplan. Denna måste utvecklas till en samordnad utvecklingsplan för hela staden. Här krävs många sammanbindande trådar, bland annat de som ingår i Miljöplan Göteborg med dess mer visionära inslag som spårbilssystem och nya spårvägslänkar.

Med trängselskatt, statliga och regionala pengar finansieras ett västsvenskt infrastrukturpaket. Det består av ett antal separata delar och planeringen är i full gång: Västlänken är tågtunneln som gör det möjligt att köra en tätare tågtrafik genom staden och gör centrala staden mycket lättare att nå för stora delar av regionen. En plan för den nya Götaälvbron är utställd. Den gör halt strax utanför centralstationen. Man avstår där från analyser av hur stationsområdet skall kopplas till älven och kollektivtrafiken genom centrum och mot Hisingen. Inte heller i det Västsvenska paketet finns det med någon utvecklingsplan för det spårvägssystem som skall föra de flesta resenärer vidare från centralstationen i alla väderstreck. Inte heller tar man upp snabbtågstrafik Oslo-Göteborg- Köpenhamn som anses mycket viktig för hela Västsveriges utveckling. Hur skall den passera Göteborg och kopplas till övrig kollektivtrafik.

Jernhusen Region City har gjort ett antal omfattande och intressanta arkitektförslag för stationsområdet, men de handlar liksom om Jernhusens egen borg. Många länkar och axlar är inritade, men inget av förslagen visar något spårvägssystem eller ens låtsas om att Hisingen finns.

Det är viktigt att Centralen-området planeras som en helhet för att det inte hela tiden skall uppstå nya överbelastningsproblem och krävas fördyrande omplanering. Jag och många andra önskar oss en planeringsprocess som präglas av idéflöde och öppenhet. Det kan innebära en utvidgad och fortsatt älvstadsprocess med stora inslag av öppenhet och dialog, kanske i form av en stadsbyggnadstävling. Många idéer finns som kan ändra förutsättningarna, exempelvis en spårvägstunnel under älven för att minska konflikter med älvtrafiken, en tunnel för snabb spårvägstrafik Järntorget – Allén – Centralen – Hisingen, nya integrerade transportsystem som spårbilar som radikalt kan minska trafikytorna, större grepp på klimatanpassning, som invallning av staden. Dessutom kan kreativa och öppna seminarier av typen ”Centralstationens vänner” dra folk och idéer.

Andra viktiga frågor är långsiktighet, tvärfacklighet och styrning. Det kan innebära nya metoder för framtidsstudier för att ta fram scenarier för Göteborg på lång sikt som kan ge en stabil grund för stadsutveckling, trafikplanering och centralstationsområdets utformning. Det kan även innebära en breddad arbetsgrupp där kommunala och regionala intressen representeras lika väl som fastighetsutvecklare, högskolor och fria idéverkstäder eller en planering som styrs långsiktigt på ett sätt som gör den mindre känslig för politiska förändringar och ekonomiska konjunkturer.

Nyligen har en trafikstrategi gått på remiss tillsammans med en utbyggnadsplanering för. Här samlas många tankar och öppnas nya riktningar. Låt helhetsdiskussionen kopplas till dessa öppna remisser!

Einar Hansson,
Arkitekt, stadsvandrare och författare

Einar Hansson kommer under Business Arena Göteborg att leda sessionen Stationsnära stad – Göteborg
– om hur staden utvecklas i samspel med sina kommunikationslösningar.

Ämnen i artikeln:

Göteborg

Dela artikeln:


Fastighetsnytt nyhetsbrev

Genom att skicka in mina uppgifter godkänner jag Bonnier Business Media AB:s (BBM) allmänna villkor. Jag har även tagit del av BBM:s personuppgiftspolicy.