onsdag29 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Prenumerera på tidningen Fastighetsnytt

Till erbjudande

Stadsutveckling

”Stadsutveckling är lösningen på flera centrala samhällsutmaningar ”

Publicerad: 10 november 2014, 18:34

Mehmet Kaplan

Sveriges nya bostads- och stadsutvecklingsminister, Mehmet Kaplan (MP), plockade under konferensen Building Sustainability upp några frågor man kommer titta närmare på.

Ämnen i artikeln:

MiljöpartietSGBC

Sveriges nya bostads- och stadsutvecklingsminister gästade konferensen Building Sustainability som anordnades av Sweden Green Building Council. Det är kanske ännu tidigt att få höra några konkreta förslag men Mehmet Kaplan (MP) plockade upp några frågor man kommer titta närmare på.

Planering, byggande och bostadsfrågor ligger i Mehmet Kaplans portfölj och han har även han om IT-politiska frågor. För Mehmet Kaplan är titeln stadsutvecklingsminister ett viktigt tecken och innebär en riktning där frågor kan tjäna på varandra.
– Att jag har hand om urban utveckling ger mig möjlighet att koppla ihop bostadsfrågan med frågan om hur städer håller ihop, både fysiskt och socialt. Stadsutveckling är lösningen på flera centrala samhällsutmaningar. Hur städer planeras och utvecklas, och hur trafik, bostäder och näringsliv samordnas är helt avgörande för en god miljö, hållbar tillväxt och bra livskvalité, säger Mehmet Kaplan.

Plan- och Bygglagen
Regeringens mål är att 250 000 bostäder ska byggas till 2020. Mehmet Kaplan nämner att en förutsättning för byggnation är att reglerna för plan- och byggprocessen fungerar väl och att PBL inte ska vara ett hinder för ett effektivt byggande. Här säger han att många påtalat att det inte är reglerna i lagen som brister utan tillämpningen.
– PBL ska ge stöd för en bra tillämpning och för att förenkla reglerna har en mängd ändringar skett det senaste året. Det är en viktig uppgift att börja tillämpa dessa förändringar för alla berörda inom byggsektorn och jag kommer noga följa detta arbete. Även Boverket har ett viktigt arbete här med portalen PBL kunskapsbanken och har i uppdrag att stödja kompetensutvecklingen gällande plan och byggreglerna, säger Mehmet Kaplan.

Ökad konkurrens

Tidigare bostadsminister Stefan Attefall tillsatte en rad utredningar under föregående mandatperiod, flera ska överlämnas under nästa år. Mehmet Kaplan nämner bland annat Bostadsplaneringskommittén, EU-rättsliga förutsättningar för kommunal bostadspolitik, Strandskyddsdelegationen, Ökad kommunal planläggning för bostadsbyggande och ökat utbud av markanvisningar. Framförallt lyfter han fram utredningen Bättre konkurrens för ökat bostadsbyggande, Mehmet Kaplan menar att det är en viktig fråga för regeringen att fler företag, inte minst de små och medelstora får tillträde till marknaden.
– Det ska inte uppfattas som att vi glömmer bort de stora men under ett antal år har vi uppfattat att framförallt de små bolagen känt att de inte får vara med på lika villkor. Vi behöver de små och medelstora företagens innovationskraft, säger Mehmet Kaplan.

Ett prioriterat ämne för Mehmet Kaplan är också energieffektivisering, där sitter man nu och skissar på ett stöd för energieffektivisering i bland annat miljonprogramsområdena. Regeringen har tidigare gått ut med att 1,7 miljarder under fyra år viks åt detta.

Mattias Fröjd

Dela artikeln:

Fastighetsnytt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev