torsdag21 september

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Prenumerera på tidningen Fastighetsnytt

Till erbjudande

Stadsutveckling

Rivning av Uggleviksreservoaren överklagas på nytt

Publicerad: 27 juli 2023, 10:31

Uggleviksreservoaren i Lill-Jansskogen i Norra Djurgårdsstaden.

Foto: Stockholms stad, TT

Samfundet S:t Erik överklagar domstolsbeslut om rivning av den befintliga Uggleviksreservoaren i Lill-Jansskogen till Mark- och miljööverdomstolen.

Ämnen i artikeln:

Svepet

Teresa Ahola

teresa.ahola@fastighetsnytt.se


Det handlar om fastigheten Norra Djurgården 1:1 i Uggleviksreservoaren, Öster om Östermalms idrottsplats, i Norra Djurgårdsstaden, som staden vill riva och ersätta med ett nytt vattentorn.

Så här ser visionsbilden från Wingårds ut över det nya vattentornet.

Foto: Wingårds

Planerna har dock väckt starka känslor. Senast den 10 juli avslog Mark- och miljödomstolens vid Nacka tingsrätt överklaganden från Lilla Värtans Miljöskyddsförening, Förbundet för Ekoparken och Samfundet S:t Erik med motiveringen att den antagna detaljplanen anses följa lagar och regler och inte medföra någon skada på riksintresset.

Nu ansöker samfundet prövningstillstånd i Mark- och miljööverdomstolen och yrkar att den överklagade detaljplanen.

– Detaljplanen står i strid med lagstiftningen om nationalstadsparker i miljöbalken. Lagen tillåter inte att det uppförs en ny vattenreservoar i nationalstadsparken, säger Knut Weibull, ordförande för Samfundet S:t Erik.

Den anses bryta mot 4 kap. 7 § miljöbalken om områden som har så stora natur- och kulturvärden att de i sin helhet är av riksintresse. Uppförandet av den nya reservoaren skulle enligt samfundet inte vara tillåten eftersom den förutsätter en rivning av den befintliga reservoaren.

Dela artikeln:

Fastighetsnytt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev