Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Stadsutveckling

Lagförslag om tomträttsavgäld får mothugg

Publicerad: 1 november 2012, 14:18

Lars Fröjd, vd på Bryggan Fastighetsekonomi, är tveksam till att lagfästa en avgäldsränta.


Ämnen i artikeln:

FastighetsägarnaBryggan Fastighetsekonomi

I tomträtt- och arrendeutredningen, som nyligen överlämnade delbetänkandet Tomträttsavgäld och friköp (SOU 2012:71), har utredaren bland annat föreslagit att avgäldsräntan i lagen bestäms till 2,75 procent för alla tomträttskategorier. Fastighetsägarna anser att det är en alldeles för hög procentsats. Lars Fröjd, vd på Bryggan Fastighetsekonomi, är tveksam till att lagfästa en avgäldsränta över huvud taget.

Utredningen föreslår ett antal nya regler för tomträttsinstitutet, bland annat att avgäldsräntan ska fastställas i lag och bestämmas till 2,75 procent. Men det är för högt anser Fastighetsägarna, som hävdar att avgäldsräntan ska bygga på den långsiktiga realräntan. Utredningen motiverar den högre procentsatsen med att kommunerna behöver ta ut en riskpremie som överstiger realräntan för att kunna kompensera en eventuell värdeminskning på marken.
– Konjunkturinstitutet har i sina underlag till utredningen bedömt att den långsiktiga korta realräntan ligger på två procent. Då ska enskilda fastighetsägare inte betala mer i tomträttsavgäld heller. Risken för förluster på markägande i Sveriges tre största städer, där de flesta tomträtter finns, måste bedömas som liten. Däremot är tomrätterna en mycket bra inkomstkälla för kommunerna och särskilt för Stockholms stad eftersom betydande delar av city utgörs av tomträtter som staden äger. Förslaget om en avgäld på 2,75 procent är därför en framgång för hela kommunlobbyn som har slagits för en så hög räntesats som möjligt, säger Tore Ljungkvist, Fastighetsägarnas expert i utredningen, i ett pressmeddelande.

Lars Fröjd

Enligt direktiven var utredningens uppgift att föreslå förenklingar. Till Fastighetsnytt säger Lars Fröjd, vd på Bryggan Fastighetsekonomi, att han inte anser detta uppfyllt genom förslaget.
– Min spontana reaktion är, utifrån min erfarenhet av tomträttsmål, att det blir mer komplicerat och krångligt. Förslagets enda riktigt påtagliga förbättring i förenklande syfte är att talan, när det gäller kommersiella tomträtter, skall väckas inom tre månader efter regleringstidpunkten i stället för, som i dag, senast ett år före regleringstidpunkten. Men det förslaget fanns med redan i 1990 års tomträttsutredning (SOU 1990:23), så det behövdes inte en ny utredning för att komma fram till denna självklara förenkling.

Lars Fröjd anser att den föreslagna sänkningen av avgäldsräntan för kommersiella tomträtter från 3 till 2,75 procent (exklusive triangeleffekt respektive indexuppräkning) är ett steg i rätt riktning, men delar Fastighetsägarnas uppfattning att det borde vara ännu något lägre. Men han är också tveksam till att lagfästa en avgäldsränta över huvud taget, eftersom räntor kan ändras över tiden.
– Det kan också ställa till problem, därför att avkastningen från fastigheter varierar med fastighetstyp och läge. Exempel på detta är flerbostadshus i goda lägen i Stockholm. Direktavkastningen på bebyggda sådana ligger i nivån 2-2,5 procent. Lagfäster man en avgäldsränta om 2,75 procent kommer det att innebära att marken tillerkänns en högre direktavkastning än bebyggda flerbostadshus, vilket är helt absurt från fastighetsekonomisk synvinkel, säger Lars Fröjd.

Utredningen föreslår att de nya bestämmelserna om avgäld ska träda i kraft den 1 juli 2014.

Redaktionen

Dela artikeln:

Fastighetsnytt nyhetsbrev

Genom att skicka in mina uppgifter godkänner jag Bonnier Business Media AB:s (BBM) allmänna villkor. Jag har även tagit del av BBM:s personuppgiftspolicy.