Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Stadsutveckling

Handlingsplan för ökad innovation

Publicerad: 7 oktober 2013, 12:18

Länsstyrelsen i Stockholms län presenterade på måndagen en handlingsplan för hur Stockholmsregionen kan bli världens mest innovationsdrivna ekonomi år 2025.


Länsstyrelsen i Stockholms län presenterade på måndagen en handlingsplan för hur Stockholmsregionen kan bli världens mest innovationsdrivna ekonomi år 2025. I planen ingår konkreta åtgärder som viktiga aktörer ska genomföra för att regionens redan gynnsamma position kan behållas och stärkas i en den ständigt växande globala konkurrensen.

”Regionens framtida utveckling är beroende av vår förmåga att förnya oss. Handlingsplanen visar hur det ska gå till,” skriver landshövdingen Chris Heister i ett pressmeddelande.

Vidare skriver hon att ett 40-tal åtgärder har listats varav vissa redan är påbörjade.

”Huvuddragen handlar om förbättrad kapitalförsörjning, större möjligheter till tvärvetenskapligt samarbete, utökad tillgång till innovationsinfrastrukturer, innovationsupphandlingar och internationell attraktionsförmåga.”

De olika åtgärderna delas in i fem områden som beskrivs som följer i pressmeddelandet:

”1. Årligen görs upphandlingar för runt 500 miljarder kronor. Innovationsupphandling ska användas för att stimulera till innovation och nytänkande. Konkreta verktyg tas fram till kommuner och landsting, bland annat en metodhandbok, som kan användas vid innovationsupphandling.

2. Forskningsinfrastrukturen ska också bli innovationsinfrastruktur. Den forskningsinfrastruktur som finns i regionen ska utnyttjas bättre, och små och medelstora företag ska veta hur resurserna kan användas. Öppna data ska systematiseras för att möjliggöra innovationer och nya lösningar.

3. De stora samhällsutmaningarna – åldrande befolkning, klimat och energi, hållbar stadsutveckling – kräver att flera kunskapsområden bidrar med lösningarna. Det tvärvetenskapliga samarbetet ska stimuleras. Ett första steg var skapandet av OpenLab, som ska bidra med lösningar till frågor om en växande hållbar stad. Ett världsledande program för rörlighet mellan akademi och näringsliv ska utvecklas.

4. Stockholmsregionen ska vara ett självklart och attraktivt val för utländska experter, studenter och entreprenörer. Ett samlat erbjudande från näringsliv, akademi och offentliga aktörer utvecklas, som gör att man väljer Stockholmsregionen att bo och verka i.

5. Brist på kapital är alltför ofta ett hinder för att små företag ska kunna växa. Stockholmsregionens möjligheter att arbeta med riskvilligt kapital ska förstärkas. Samarbeten mellan näringsliv och offentliga aktörer ska utvecklas, liksom nya sätt för företag att få tillgång till kapital i tidiga skeden.”

Redaktionen

Dela artikeln:

Fastighetsnytt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev