Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Stadsutveckling

Göran Cars om Kirunas stadsomvandling

Publicerad: 15 juni 2021, 14:49

Kiruna planerades och byggdes med höga ambitioner för 100 år sedan. Hjalmar Lundbohm, LKAB:s första disponent, anlitade landets främsta planerare, arkitekter och konstnärer för att skapa en mönsterstad. Göran Cars, ansvarig för stadsflytten, beskriver processen från att det 2004 stod klart att hela staden måste flyttas på grund av järnmalmsbrytningen.

Ämnen i artikeln:

Göran CarsKiruna

År 2014 togs en utvecklingsplan för Kiruna fram, en plan som kommit att vägleda byggandet av den nya staden. Syftet var att i dialog med alla aktörer som berörs av stadsomvandlingen, identifiera de kvaliteter som man vill se i den nya staden. Traditionella planeringsrutiner ställdes åt sidan till förmån för arbetet med utvecklingsplanen, vilket ledde till att många nya arbetsformer utvecklades.

Flexibilitet och kreativitet kom att bli processens nyckelord. Utvecklingsplanen redovisade en helhet, principer och riktlinjer, medan detaljutformningen fick växa fram under processens gång i nära dialog med berörda parter. Som konsekvens av detta kom också detaljplaneringen att ske i form av en kommunikativ process. Kommunens uppgift blev att ta fram lösningar där planen bidrog till att staden utvecklades till en sammanhängande och attraktiv helhet, samtidigt som man lyhört lyssnade till exploatörernas villkor, önskemål och krav för att vara villiga att investera och bygga.

Med utvecklingsplanen som styrdokument bjöd Kiruna in marknaden för att ta fram konkreta förslag till byggerbjudanden. Utgångspunkten var att skapa lösningar som mötte upp mot de kvaliteter som redovisats i planen. Förhandlingarna med byggherrarna handlade initialt inte om specifika lösningar och detaljutformning, utan snarare om hur olika handlingsalternativ skulle svara upp mot de kvaliteter kommunen vill uppnå. Detta sätt att driva en process innebär att förhandlingen mellan kommun och byggare ändrar karaktär. Förutsättningar skapas för att göra realitet av begreppet värdeskapande processer. 

Nu är byggandet av nya Kiruna i full fart. Den framväxande staden är tät, men naturen är alltid nära. Det nya stadstorget med stadshuset är Kirunas nya landmärke. Torget omges av en blandad bebyggelse med flera publika verksamheter. Stadsparken är minst sagt oortodox och utgörs av ett grönt 40 meter brett stråk som skär diagonalt genom hela den nya staden. Parken är en central mötesplats med ett brett utbud av rekreations- och sociala aktiviteter. Den nya stadens handelsgata tar sin start vid torget. Gatan kan liknas vid en klassisk svensk storgata som utmärks av en blandad bebyggelse med öppna bottenvåningar. Här finns butiker, caféer, och restauranger och andra publika verksamheter. I handelsgatans östra ände ut mot E10:an lokaliseras volymhandel som kräver större handels- och parkeringsytor. Volymhandeln är viktig för att stärka omsättningen för detaljhandeln i stadskärnan. Kiruna kan bli den första svenska stad som bryter expansionen av externhandel på stadskärnans bekostnad. 

Göran Cars, professor i samhällsplanering och ansvarig för stadsflytten i Kiruna

Dela artikeln:

Fastighetsnytt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev