Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Stadsutveckling

Bygg för den unga generationen

Publicerad: 26 januari 2014, 17:18

Veronica Palm

Gruppen unga är blandad, men har som grupp sämre ekonomiska förutsättningar än många andra i den hårda konkurrensen om de små lägenheterna.


Ungdomar är den grupp som har svårast att få bostad i flest av landets kommuner. Skälet som kommunerna själva uppger är brist på framför allt små hyresrätter. Mer än hälften av kommunerna uppger att de har brist på lägenheter som ungdomar efterfrågar, små lägenheter på 1-2 rum och kök. Ungdomars situation på bostadsmarknaden är beroende av många olika faktorer. Det handlar om möjligheter att efterfråga, exempelvis genom inkomster, men också om utbudet av bostäder. Gruppen unga är blandad, men har som grupp sämre ekonomiska förutsättningar än många andra i den hårda konkurrensen om de små lägenheterna.

Ett ökat bostadsbyggande behövs också för att nå Socialdemokraternas mål om att Sverige ska ha lägst arbetslöshet i EU år 2020. Bostadsbristen riskerar framtidens tillväxt, hindrar företag från att expandera, minskar rörligheten och försvårar matchningen på arbetsmarknaden. Det behöver helt enkelt byggas fler bostäder och vi har bland annat följande konkreta förslag:

Inför en byggbonus – Nytillskottet av studentlägenheter genom nybyggnad eller ombyggnad visar på en kraftig minskning. 5 879 lägenheter under den moderatledda regeringen år 2007-2012 i jämförelse med 17 414 lägenheter under den socialdemokratiska regeringstiden 2001-2006. Det innebär att det tillkom nästan tre gånger så många lägenheter under vår tid. Den akuta bristen för unga och studenter som vi ser i storstäderna och universitetsorterna gör att staten måste ta sitt ansvar för att få igång nyproduktionen. Därför föreslår vi en byggbonus på 1 miljard kronor år 2014 till byggande av studentbostäder och små hyreslägenheter.

Bosparande för unga – När en etta i våra storstadsområden går för runt miljonen eller mer, krävs som lägst 150 000 kronor i egen insats. Vilken 21-åring har det? Det blir svårt att flytta till jobb eller utbildning, många unga människor tvingas bo kvar hemma eller röra sig i en gråzon av bostadsmarknaden med dyra och osäkra andra- och tredjehandskontrakt. Ett avdragsgillt bosparande skulle underlätta för unga att etablera sig på bostadsmarknaden. Det skulle också höja sparandet, sänka hushållens skuldsättning, tillföra kapital till bostadsmarknaden, stärka arbetslinjen och underlätta för unga att skaffa bostad på den ort där det finns jobb eller utbildning.

Kommunal bostadsförmedling – Fortfarande saknas kommunal bostadsförmedling i flertalet av Sveriges kommuner, varav flera stora och medelstora kommuner. Förhållandena på hyresmarknaden har försämrats ytterligare under de senaste åren, och den akuta bristen på hyresrätter gör behovet av en fungerande kommunal bostadsförmedling ännu större.

Förmedling av andrahandskontrakt – Vi ser även ett behov av en kommunal förmedling av andrahandskontrakt som kan skapa en andrahandsmarknad med ordning och reda. Andrahandsförmedlingen sker ofta utan att någon kontrollerar seriositet och lämplighet hos uthyrare eller aktörer på marknaden. Det finns exempel där människor systematiskt har lurat andrahandshyresgäster på depositioner utan att det funnits någon bostad. Därför vill vi uppmana kommuner med bostadsbrist att starta en förmedling av andrahandskontrakt.

Skapa en nationell byggpakt – Ett beprövat sätt i Sverige att komma till rätta med komplexa problem är samverkan. Det är så vi har byggt Sverige starkt och framgångsrikt. Vi vill samla alla aktörer för att uppnå ett ökat byggande – en nationell byggpakt. Varje större offentlig, kooperativ och privat aktör ska inom ramen för byggpakten få möjlighet att redogöra för hur många fler bostäder som de skulle kunna påbörja byggandet av, vad som idag hindrar dem från att bygga, och vad de ser att staten behöver göra för att öka byggandet.

En effektiv och modern plan- och bygglag – En ny plan- och bygglag trädde ikraft så sent som 2011. Redan syns brister. Idag tar det för lång tid från idé till färdig bostad. Plan- och byggprocessen behöver moderniseras, förenklas och förtydligas och byråkratin behöver minska.

Samtidigt som alla kan se de problem som finns på den svenska bostadsmarknaden har den moderatledda regeringen inte tagit sitt ansvar. Utredningarna har varit många – men besluten få. Sverige har inte råd att låta problemen bestå. Brist på bostäder hindrar människor från att ta jobb där de finns, företag från att expandera och ungdomar från att flytta till jobb och utbildning. Våra förslag innebär att det kan produceras fler bostäder. Så bygger vi Sverige starkt inför framtiden.

Veronica Palm
Bostadspolitisk talesperson (S)

Dela artikeln:

Fastighetsnytt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev