torsdag23 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Prenumerera på tidningen Fastighetsnytt

Till erbjudande

Stadsutveckling

Bilder: Så blir nya hotellet vid Slussen – terrass med kvällssol och bakficka

Publicerad: 12 oktober 2022, 04:14

Slussen får hotellkluster – två systrar ger namn åt det nya hotellet.

Nu står det klart vilka som föreslås tilldelas markanvisning för Hotell Slussen och Sjömanshemmet. Det valda bolaget har vid ett flertal tillfällen uppvisat intresse för projektet. Se bilder och läs mer om förslaget, som inkluderar 100 rum, nedan.

Ämnen i artikeln:

SlussenExploateringsnämndenHotell

Philip Wallin

philip.wallin@bbm.bonnier.se


En förutsättning för jämförelseförfarandet har varit ett fast pris för hotellbyggrätten på 25 000 kronor/kvadratmeter bruttoarea (BTA) och ett fast pris på 110 miljoner kronor för Ormen 9 (Sjömanshemmet). 

Exploateringskontorets bedömning är att Centrum Anno 1647 har lämnat det sammantaget bästa och mest genomförbara förslaget för platsen och att bolaget därför bör tilldelas markanvisning för del av Södermalm 7:87 och Ormen 9.

Bakom bolaget står familjen Åhmans fastighetskoncern Centria – med säte i Linköping och Stockholm. Redan i dag äger Centria grannfastigheten (Ormen 2) där Hotell Frantz, tidigare Hotell Anno 1647, huserar. Totalt äger koncernen fem hotellfastigheter. 

Deras förslag, om totalt 4 450 kvadratmeter BTA, går under namnet Hotel Sippel. Detta då Hotel Frantz i dag drivs av två entreprenörsystrar som även kommer driva det nya hotellet. Det är mot den bakgrund som namnet Hotel Sippel har vuxit fram, uppger Centria i sin presentation. 

Bild 1/2  Nya Hotell Sippel, till vänster, trappar sig ned mot torget. På så sätt ska byggnaden förtydliga platsens topografi och samtidigt knyta an till nya Slussens terrasseringar ner mot vattenrummet.

Under 1600-talet var nämligen två framstående systrar, Anna och Britta Sippel bosatta på platsen – två starka kvinnor som sedermera anklagades för häxeri. Med namnet Sippel så knyts det gamla och det nya ihop till ett personligt hotellkvarter av unika karaktärer, menar centria. 

Centria har vid ett flertal tillfällen uppvisat intresse för Sjömanshemmet och enligt Exploateringskontoret avser bolaget finansiera 50–60 procent av projektet med banklån. Resterande del avses tillskjutas av ägarna själva. 

Läs mer om Centrias planer i faktarutan nedan. 

Samtliga tre byggnader byggs ihop

• Förslaget bygger på att Centrias befintliga hotell på grannfastigheten (Hotell Franz med 48 rum) utökar sin verksamhet till att både omfatta Sjömanshemmet (20 rum) och den nya hotellbyggrätten (cirka 100 rum).
• Huvudbyggnaden förslås bli 3 735 kvm – med flygel inklusive gång under Mariagränd, om 715 kvm, blir det totalt 4 450 kvm BTA. 

• Samtliga tre hotellbyggnader byggs ihop vilket möjliggör

samnyttjande av till exempel lobby, gym och matsal.

• Ut mot Rysstorget, med utsikt över Gamla stan, föreslås en

terrass som nyttjas som uteservering för restaurangen direkt

ovanpå tunnelbanans biljetthall.
• Mot Mariagränd föreslås en bakficka till restaurangen. Bolaget föreslår även en trappa från Rysstorget upp till terrassen. Denna trappa skulle innebära att de fönster som är belägna på den östra delen av plan ett på Sjömanshemmet, som under årtionden varit förbyggda av

biljetthallen, åter skulle föra in dagsljus i byggnaden. Förslaget

med trappan till terrassen bygger på att Trafikförvaltningens

soprum kan omlokaliseras.

• Centria är öppet för att inte utnyttja hela byggrätten om förslaget

innebär alltför störande och kostsamma ingrepp i tunnelbanan.

Eftersom bolaget även har tomträtt på grannfastigheten har de en

större möjlighet än övriga förslagslämnare att få god

driftsekonomi i hotellet trots att inte hela byggrätten nyttjas.

Definitivt tilldelningsbeslut fattas i nämnden den 20 oktober.

Bild 1/2  I det nya hotellkvarteret binds byggnaderna samman och skapar, enligt Centrias förslag, goda synergier för både gäster och operatör. Möjligheten att skapa tillgängliga ytor i alla delar av kvarteret ökar menar man. Ekonomi både i drift och genomförande blir stabila och flexibiliteten ökas.

 

Dela artikeln:

Fastighetsnytt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev