söndag5 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Prenumerera på tidningen Fastighetsnytt

Till erbjudande

Stadsutveckling

Bensinmack blir bostäder när Balder får efterlängtad direktanvisning

Publicerad: 15 augusti 2022, 14:23

Kilaberg 1-byggnaden är redan upplåten med tomträtt till Balder och nu ska även Eremiten 2 utvecklas. Foto: Teresa Ahola, Stockholms stad

Balder sökte för länge sedan själva markanvisningen för Eremiten 2 vid Midsommarkransen. Nu vill exploateringskontoret tilldela bolaget direktanvisning för utveckling av området.

Ämnen i artikeln:

Balder FastigheterExploateringsnämndenStockholms stad

Teresa Ahola

teresa.ahola@fastighetsnytt.se


Skälet till direktanvisningen, det vill säga att marken tilldelas utan konkurrens, uppges vara att platsen angränsar till Kilaberg 2 där Balder är tomträttshavare, samt att Balder inte har fått några markanvisningar i Stockholm de tre senaste åren. Däremot köpte bolaget i september den tidigare bensinmackstomten Circle K på Birger Jarlsgatan. 

”Det finns vinster i att samordnat ordna utvecklingen av två grannfastigheter vad gäller till exempel angöring och parkering. Det kan även gynna en rationell förvaltning i framtiden. Balder är en erfaren aktör på Stockholms fastighetsmarknad och har god erfarenhet av fastighetsutveckling. Genom att moderbolaget går in som solidariskt ansvarig bedömer kontoret att bolagets organisatoriska och finansiella genomförandeförmåga som god”, skriver exploateringsnämnden i sitt beslut. 

Målet är att öka tryggheten och trivseln i området som enligt staden har ”ett utsatt läge” vid Nybodadepån och Essingeleden.

Fastigheten Eremiten 2 i Midsommarkransen är markerad med röd heldragen linje, markanvisning föreslås ske inom fastigheten och ses symboliserad med en blå cirkel. Streckad linje visar Kilaberg 1 som är planerad att ingå samma detaljplan, men ingår inte i markanvisningsområdet. Foto: Stockholms stad

Förslaget är att den ST1-ägda bensinstationen på platsen ska rivas och ersättas med 65 nya lägenheter, lokaler mot gatan, vidareutvecklad skolverksamhet och nya kontor.

”Drivmedelsstationen utgör i dag en riskkälla som hindrar permanent användning för skoländamål för pågående verksamhet (Tellusborgsskolan) inom grannfastigheten Kilaberg 1.  I området finns stort behov av skolor och Tellusborgsskolan ingår i SAMS planerade utbyggnadsbehov för grundskolor 2021-2040”, står det i protokollet.

Inriktningsbeslutet avser 2,3 miljoner kronor och den preliminära beräkningen är att intäkterna för tomträttsavgälderna landar på cirka 1,3 miljoner kronor per år. Exploateringen uppges ge staden ett positivt nettovärde om 20 miljoner kronor och utgifter om cirka 13,6 miljoner kronor.

Nästa steg blir att stadsbyggnadsnämnden upprättar en detaljplan för området. 

Inom samma detaljplan kommer även utökad markanvändning prövas för den angränsande tomträtten för Kilaberg 1 som är upplåten med tomträtt till Fastighets AB K-berg 1; ett annat bolag som ingår i Balderkoncernen.

Bostäderna och lokalerna ska upplåtas med tomträtt. Markanvisning och ny detaljplan förutsätter att befintlig anläggning avvecklas och att arrendeavtalet upphör efter stadens uppsägning den 31 december 2023. 

Tidplan

Start-PM antogs av stadsbyggnadsnämnden i maj 2022

Samråd, planeras till kvartal 2 2023

Granskning, planeras till kvartal 1 2024

Antagande, planeras till kvartal 3 2024

Byggstart 2026

Första inflyttning 2027

 

Källa: Stockholms stad

 

Dela artikeln:

Fastighetsnytt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev