fredag22 september

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Prenumerera på tidningen Fastighetsnytt

Till erbjudande

Stadsutveckling

Åtta aktörer föreslås utveckla Frihamnen

Publicerad: 24 november 2014, 10:51

Inom kort görs den första markanvisningen. Åtta aktörer föreslås till det första teamet som ska bygga cirka 1500 lägenheter och 1000 arbetsplatser i Frihamnen i Göteborg.

Ämnen i artikeln:

FrihamnenÄlvstranden UtvecklingGöteborg

Vision Älvstaden är utgångspunkt för utvecklingen av området. Här är tanken att aktörerna själva, genom nya affärsmodeller, ska erbjuda hälften av alla hyresrätter till en långsiktigt garanterad låg hyra, som är mycket lägre än normal nyproduktionshyra i minst 15 år. Målet är att hälften av dessa ska kosta 1 000 kronor per kvadratmeter och år.

Markanvisningen är den första av flera anvisningar för etapp 1 och omfattar cirka 1500 lägenheter och 1000 arbetsplatser.

– Vi har haft en bred dialog med branschen inför anvisningen och varit tydliga med att parterna i teamet ska komplettera varandra. Vårt förslag består av både större och mindre aktörer som tillsammans ska ge Frihamnen bästa möjliga start. Det är en variation av kompetens och inriktning som vi ser som optimal i strävan att skapa ett socialt blandat boende och att skapa liv i form av handel och verksamheter i gatuplanen. , säger Lena Andersson, vd på Älvstranden Utveckling AB.

Följande åtta aktörer föreslås av bedömningsgruppen inleda utvecklingen av Frihamnen:

- Hauschild + Siegel Architecture
Mindre aktör med uppmärksammade projekt i form av ”urbana villor” och brukarsamverkan. Fokus på arkitektonisk kvalitet och lösningar på hur bebyggelsen kan möta vattnet.

- Botrygg Göteborg AB
Medelstor aktör med spännande konceptidéer som bygger hyresrätter, bostadsrätter men också bo-gemenskaper.

- Magnolia Bostad AB
Ny aktör på göteborgsmarknaden. Ett starkt team med innovativ höjd och dokumenterat fokus på hållbarhetsfrågor. Hyresrätter, hotell och offentlig service.

- Förvaltnings AB Framtiden och Göteborgs Lokaler
Kommunala aktörer som ska lägga tonvikt på hyresrätter, integrationsfrågor och sociala åtaganden.

- Rikshem AB
Bygger lika många bostadsrätter som hyresrätter och får särskilt ansvar för frågor kring byggkostnader och hyresnivåer.

- JR Kvartersfastigheter
Kan ta ett helhetsgrepp om handel och bottenvåningar. Erfarenhet av komplex stadsutveckling, ägande och förvaltning.

- NCC AB
Bred erfarenhet både på den nationella och internationella marknaden. Ska fokusera på kontor och andra verksamheter i kombination med bostäder.

- P-bolaget
Kommunalägt med lokalkännedom. Tar helhetsgrepp på mobilitetsfrågan och utvecklar framtidens parkeringslösningar.

– Arbetet med urvalet har skett enligt Göteborgs Stads nya gemensamma markanvisningsprocess. Den är resultatet av ett gott samarbete mellan Älvstranden Utveckling och fastighetskontoret där målet har varit att nå ökad enkelhet, tydlighet och transparens vid marktilldelning. Frihamnen har definitivt blivit en lyckad start för vårt nya sätt att arbeta, säger Martin Öbo, t f fastighetsdirektör

Den 24 november tas bedömningsgruppens förslag upp i Fastighetsnämnden och den 28 november tas det slutgiltiga formella beslutet i markägaren, Älvstranden Utvecklings styrelse.

Teamet formeras i december. Under 2017 planeras den första detaljplanen vara klar och därefter kan byggstart ske. Då är det också dags för fler aktörer att komma med i arbetet med att utveckla Frihamnen.

Redaktionen

källa: Pressmeddelande Älvstranden Utveckling

Dela artikeln:

Fastighetsnytt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev