Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Politik

Vilken plats får branschreformerna?

Publicerad: 31 oktober 2018, 14:30

Illustration: Petter Furå.

Efter valdagen stod det klart att vi står mitt i en parlamentariskt knepig situation – samtidigt som fastighetsbranschen efterfrågar stora reformer och en inriktning för framtiden. Fastighetsnytt frågar branschen hur de ser på situationen – och hur den påverkar branschen nu och framåt.


Artikeln kommer även att publiceras i nästa nummer av Fastighetsnytt, som utkommer på fredag. I numret analyserar vi bland annat valresultatet kopplat till fastighetsbranschen.

Efter valdagen stod det klart att vi står mitt i en parlamentariskt knepig situation – samtidigt som många efterfrågar stora reformer och en inriktning för framtiden. Det gäller inte minst i fastighetsbranschen, där man länge efterfrågat förändringar vad gäller bostads- skatte- och finanspolitiken – bland annat.

Direkt efter valet frågade Fastighetsnytt flera branschrepresentanter kring deras reaktioner på valresultatet. Svaren såg olika ut, men gemensamt var att de blickade fram mot en besvärlig regeringsbildning, och mandatperiod. Nu har både moderatledaren Ulf Kristersson och Stefan Löfven (S) gett upp försöken att bilda regering efter att talmannen givit dem varsitt sonderingsuppdrag.

Lennart Weiss är kommersiell direktör på Veidekke. Han menar att vi oavsett om vi har en regering på plats inom kort eller inte, så kommer den politiska osäkerheten troligtvis att bestå. Han menar att det inte är goda nyheter för bostadsbyggandet, då makt och initiativ enligt honom flyttas från det politiska till det administrativa systemet.

Lennart Weiss. Foto: Veidekke.

Ser du att det oklara läget på något sätt direkt påverkar fastighetsbranschen?
– Troligtvis dröjer mer genomgripande åtgärder. Det är illa, i synnerhet som de som sänder budskap, Borg, Ingves, Thedéen med flera, har ett snävt perspektiv och föreslår åtgärder som snarast skulle förvärra bokrisen, säger Lennart Weiss.

Martin Lindvall, samhällspolitisk chef på Fastighetsägarna, menar dock att betydelsen av den utdragna regeringsbildningen inte ska överdrivas.

– Det förutsågs, målet är viktigare än resan och svensk ekonomi rullar vidare. Om inte processen drar ut för länge kan vi nog utgå från att yttre påverkansfaktorer, inte minst konjunkturutvecklingen, har större betydelse för samhällsutvecklingen än en tillfällig politisk handlingsförlamning. Det sagt kommer utfallet av regeringsbildningen att spela stor roll för långsiktiga möjligheter att genomföra nödvändiga reformer. Blocköverskridande överenskommelser är viktiga, men de främjas inte nödvändigtvis av blocköverskridande regeringskonstellationer. Den diskussionen kommer rimligen att prägla den politiska hösten, säger Martin Lindvall.

Bostadspolitiska samtal 2.0?
Under mandatperioden som nu ligger bakom oss initierades så kallade bostadspolitiska samtal av dåvarande bostadsminister Mehmet Kaplan (MP), men de föll ihop. En i riksdagen svag regering har av många fått dåliga framtidsutsikter vad gäller en stark reformagenda – då en svag regering skulle ha svårt att få igenom tuffa beslut i riksdagen.

Lennart Weiss tror dock att det kommer att inledas samtal senare in i mandatperioden, men är inte särskilt optimistisk kring utgången.

– Just nu är mina förhoppningar om resultatet av sådana ganska behärskade men det är bara att fortsätta på samma spår, att leverera fakta och sammanhang och hoppas att det ändå spelar roll. Tills dess får företagen anpassa sig, vilket innebär lägre byggtakt med allt vad det innebär för arbetsmarknaden och samhällsekonomin, säger Lennart Weiss.

Martin Lindvall på Fastighetsägarna är något mer positiv i sin framtidsutblick, men tror att andra områden kommer att prioriteras högre.

– Vad gäller just reformarbete behöver en mandatsvag regering inte vara svag, även om det finns en inbyggd osäkerhet. Det är ett förändrat politiskt landskap – som beroende på regeringskonstellation kan förändras ytterligare – och betydelsen av förhandlingar och att kunna påvisa resultat – ska inte underskattas. Jag tror att samtal om reformer som berör vår bransch kommer att inledas under mandatperioden, men jag tror det finns områden som upplevs mer akuta, till exempel försvar och migration. Därför finns risken att branschen kommer att bli rejält missnöjd med utfallet av reformsamtal om exempelvis skatte- och bostadspolitiken, säger Martin Lindvall.

Martin Lindvall, samhällspolitisk chef, Fastighetsägarna. Foto: Fastighetsägarna.

Anders Nordstrand, vd på de allmännyttiga bostadsbolagens branschorganisation SABO, delar delvis Lindvalls syn, och menar att det inte är självklart att en minoritetsregering skulle ha svårare att genomföra breda reformer.

– Den kommer ju att behöva jobba med blocköverskridande lösningar och kompromisser för att över huvud taget kunna åstadkomma något. Kanske skulle en minoritetsregering också leda till att riksdagen får en tyngre roll i politikutvecklingen, säger Anders Nordstrand.

Tror du att blocköverskridande samtal och överenskommelser som har med våra branschfrågor att göra, kommer att genomföras under den här mandatperioden?
– Jag är övertygad om att någon form av blocköverskridande samtal kring våra branschfrågor i alla fall kommer igång. Det finns andra politikområden där jag tror att det är lättare att komma överens och lyckas man på dessa kan det bana väg för resultat även på det bostadspolitiska området. Partierna har förstått signalerna från branschen och vet att det behövs en bred och långsiktig bostadspolitisk överenskommelse. Bostadspolitiken hänger nära samman med skattepolitiken, så det kommer bli nödvändigt att tala om båda områden samtidigt i eventuella blocköverskridande samtal, säger Anders Nordstrand.

Anders Nordstrand är vd på SABO. Foto: SABO.

Nordstrand menar att svårigheten ligger i att formulera en bostadspolitik som är både långsiktig och rättvis, och som alla kan acceptera. Detta är enligt honom inte bara svårt rent politiskt, utan de är även tekniskt komplicerade frågor.

– Problemen går inte att lösa genom någon slags enkel byteshandel mellan partierna. Det krävs en hel del utredningsarbete och konsekvensanalyser för att få fram åtgärder som verkligen är hållbara. Förhoppningsvis kan branschen bidra till detta, säger Anders Nordstrand.

Vilka partier som bildar regering och vilka ministerposter som hamnar var återstår när den här artikeln skrivs fortsatt att se. Lennart Weiss menar dock avslutningsvis att det för branschen har större betydelse vilka individer som får olika nyckelroller, snarare än vilken kulör regeringen har.

Maria Nordlander

Dela artikeln:


Fastighetsnytt nyhetsbrev

Genom att skicka in mina uppgifter godkänner jag Bonnier Business Media AB:s (BBM) allmänna villkor. Jag har även tagit del av BBM:s personuppgiftspolicy.