Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Politik

Toppen för bostadsbyggandet är nådd

Publicerad: 3 april 2017, 12:45

Tomas Pousette.

Den kraftiga ökningen av bostadsbyggandet under förra året underskattades av prognosmakarna. Trots prognosmissarna verkar de senaste bedömningarna, om att toppen för bostadsbyggandet nu är nådd, vara rimliga.


Två seriösa prognosmakare har nyligen kommit med bedömningar av bostadsbyggandet i år och nästa år. Sveriges Byggindustrier, som har god branschkunskap, räknar med att antalet påbörjade lägenheter i år kommer att öka med 2 000 men under nästa år bedöms bostadsbyggandet minska med 5 000 lägenheter. Konjunkturinstitutet, med sin genomarbetade makrobild, är lite mer optimistiskt och förutspår att antalet påbörjade lägenheter i år och nästa år planar ut på 2016 års höga nivå.

Förra årets statistik över bostadsbyggandet är fortfarande preliminär men Statistiska centralbyrån uppskattar att det började byggas 63 000 lägenheter, vilket var en överraskande stor ökning från 2015 då 47 000 lägenheter påbörjades. Så sent som i mars förra året trodde Konjunkturinstitutet på en marginell ökning till 51 000 påbörjade lägenheter under 2016. I prognosen från Sveriges Byggindustrier från februari förra året var felbedömningen ännu större; där räknade man med att bostadsbyggandet under 2016 skulle minska till 46 000 lägenheter.

Vad är det som säger att prognosmakarna har mer rätt den här gången? Konjunkturinstitutet underbygger sin prognos med argumenten att kapacitetsutnyttjandet i byggsektorn är mycket högt och att bristen på arbetskraft inom vissa yrkesgrupper är stor. Sveriges Byggindustrier pekar också på att många byggföretag har svårt att få tag på personal samt att en mer restriktiv kreditgivning dämpar efterfrågan på nya bostäder.

Det verkar rimligt att tro att kombinationen av begränsningar på utbudssidan och en viss uppstramning på efterfrågesidan medför att det blir svårt att överträffa förra årets höga bostadsbyggande. För inte kan väl byggsektorn överraska en gång till?

Tomas Pousette 
Pousette Ekonomianalys AB

Dela artikeln:

Fastighetsnytt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev