fredag2 juni

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Prenumerera på tidningen Fastighetsnytt

Till erbjudande

Politik

Så vill partierna lösa bostadsbristen

Publicerad: 2 oktober 2017, 12:00

Riksdagshuset. Foto: Sveriges Riksdag.

Med bara ett år kvar till nästa riksdagsval lämnar vi snart en mandat period som har kantats av en del kaos. Vi har frågat samtliga partiers bostadspolitiska talespersoner var de står och vad de egentligen vill för att få en klarhet bland alla utredningar, byggsubventioner och politiska kängor.


Artikeln är ett utdrag ur en längre serie om riksdagspartiernas åsikter i bostadspolitiken, som Fastighetsnytt kommer att publicera i sin helhet de närmsta veckorna.

Med bara ett år kvar till nästa riksdagsval lämnar vi snart en mandat period som har kantats av en del kaos. Decemberöverenskommelser och bostadsministrar har kommit och gått, samtidigt som bostadsbristen seglat upp på den politiska agendan. Vi har frågat samtliga partiers bostadspolitiska talespersoner var de står och vad de egentligen vill för att få en klarhet bland alla utredningar, byggsubventioner och politiska kängor.

Riksdagens mål sättning är att hälften av nyproduktionen ska vara hyresrätter, vilket är en bra bit på vägen. Förutom investeringsstöd och upprustningsstöd som ska se till att hyresrätterna har hyror folk har råd med, vill vi dels se förmånliga statliga topplån till hyresrättsbyggnation dels ett statligt byggbolag som ska ha ett allmännyttigt syfte istället för vinstmaximering.

Vi vill också stimulera byggandet genom en byggbonus till kommuner som bygger hyresrätter, se över hur vi kan hjälpa kommunerna att köpa upp mark och på olika sätt underlätta för allmännyttan att bygga mycket mer.

Bild 1/3  

Genomför fler regelförenklingar i planprocessen. Reformera hyressättningssystemet. Förbättra finansieringsmöjligheter på svaga marknader. Inför bosparande för unga. Om stöd ska finnas i någon form måste det riktas till grupper som annars inte skulle ha möjlighet att få en bostad.

Moderaterna📷
Att skapa förutsättningar för mer mark att bygga på, att förbättra regelverken och ökad rörlighet inom be ståndet. Att minska tiden från idé till färdig bostad och att fler lägen blir tillgängliga för bostäder. Det uppnår vi bland annat genom att i fler fall slopa detaljplan, förändra överklagandeprocessen, frigöra mark genom färre riksintressen, ett kommunaliserat ansvar för strandskyddet, ett permanent slopande av uppskovstaket och sänkt uppskovsränta till 1,05 procent, bättre regelverk för andrahandsuthyrning och mer flexibel hyressättning vid nyproduktion.

Bild 1/2  

Nästa del i serien: Det pratas mycket om en ny, social bostadspolitik. Hur ser du på det, och hur skulle en sådan kunna utformas?

Maria Nordlander

Dela artikeln:

Fastighetsnytt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev