måndag27 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Prenumerera på tidningen Fastighetsnytt

Till erbjudande

Politik

Så ska det bli lättare för kommuner att bygga småhus

Publicerad: 7 oktober 2021, 13:45

Foto: Martin Barraud

Nationella regler försvårar byggandet av småhus, trots att undersökningar visar att det är det mest populära boendet. Civilutskottets representanter förklarar vad som måste göras för att det ska bli lättare för kommuner att bygga fler villor.

Ämnen i artikeln:

VänsterpartietSocialdemokraternaMiljöpartietCenterpartietLiberalernaModeraternaKristdemokraterna

Ola Johansson (C)
– Vi har från början varit kritiska till kreditrestriktionerna på bankers utlåning och har ifrågasatt behovet av det dubbla amorteringskravet. Vi vill införa ett bosparande enligt tysk modell, som ger möjlighet för staten att stimulera sparande till en bostad. Det är kommunerna som bestämmer över sin egen planering och så vill vi det ska fortsätta vara. Vi ogillar att villamattor rullas ut på värdefull åkermark om det finns alternativa ställen att bebygga. Småhus i trä tycker vi om och vi tror att klimatdeklarationer på sikt kommer bidra till att göra dem mer attraktiva.

Läs även: Ett år kvar till valet - så ser branschens önskelista till politikerna ut

Robert Hannah (L)
– Vi vill göra mycket mer! Liberalerna vill se ny egnahemsrörelse, framför allt i utsatta områden. Vi vill att människor till relativt låga markpriser ska ges möjlighet att köpa färdigplanerad mark av kommuner att bygga sitt eget boende på. Dessutom föreslår vi att folk ska ha chansen att söka startlån och bosparande för att köpa ett eget boende. Den som äger sin bostad kan ha den som ett långsiktigt sparande och bryr sig samtidigt mer om både fastigheten och det kringliggande området.

Emma Hult (MP)
– Jag skulle inte säga att det enskilt är nationella regler som är orsaken till att det inte byggs fler småhus. Vi vill möjliggöra för snabbare handläggning av serietillverkade hus så att alla krav inte ska prövas av alla kommuner.

Johan Löfstrand (S)
– Vi jobbar aktivt med dessa frågor, bland annat kring att förbättra det industriella byggandet som vi i närtid kommer komma med förslag till.

Läs även: Experterna: Så mår den svenska bostadsmarknaden

Carl-Oskar Bohlin (M)
– Vi vill genomföra flera förändringar. Vi vill göra det enklare att bygga utanför detaljplanelagt område, korta handläggningstiderna hos Lantmäteriet och utreda hur det kan säkerställas att kommunerna faktiskt planlägger tillräckligt med mark för småhus.

Larry Söder (KD)
– Ja, självklart! Men vår uppfattning är inte att det är kommunerna som hämmas från att bygga småhus, utan att det är kommunerna som hämmar byggandet. Kommunerna planerar helt enkelt inte för småhusbyggande, utan bara för flerbostadshus. På så vis finns det inte planlagt utrymme för småhus, samtidigt som det vanligtvis inte är brist på mark. Det är en prioritering kommunerna gör, och det är något som vi har presenterat åtgärder på att mildra: planeringsstimulans till kommuner som planerar mer, uppdrag till Länsstyrelsen att peka ut potentiellt byggbar mark, utreda hur en viss andel av byggandet kan bli småhus, och så vidare.

Roger Hedlund (SD)
– Hindren i lagen för vatten- och avlopp behöver förändras, strandnära byggande ska utökas och riksintressena ses över. Vi vill också att kommuner ska detaljplanera för enskilda fastighetsägare för mindre projekt på privat mark.

Angelica Lundberg (SD)
– Vi har många bra förslag för att öka byggnationen av villor. Förutom att verka för att kommunerna i högre grad ska detaljplanera för enskilda projekt på privat mark, vill vi förändra strandskyddslagstiftningen samt se förenklade byggregler. Byråkratiseringen ska minska, inte öka.

Mikael Eskilandersson (SD)
– Vi vill se över riksintressena, utöka möjligheten för strandnära byggande, förändra kommunernas detaljplaneregler, och förändra lagen om vatten och avlopp så att hindren för byggande minskar.  

Momodou Malcolm Jallow (V)
– Människors möjligheter att välja boende ska främst tillgodoses genom att kommunerna bidrar till ett varierat utbud av bostäder och upplåtelseformer genom en aktiv bostadspolitik. Det är ju i grund och botten kommunerna som planerar för boende och byggande i den egna kommunen, och som har sina invånares bästa i åtanke när man gör så. Hyresrätter är självklart fortsatt viktiga att bygga, eftersom en central fråga för många kommuner i dag är att avhjälpa den bostadsbrist som finns på många platser. Det beror på att många inte kan – eller vill – köpa en bostad. Staten måste spela en fortsatt viktig roll i just byggandet av hyresrätter med rimliga hyror, i att fördela resurser, eftersom marknaden visat att man inte klarar av detta på egen hand. I övrigt är det kommunerna som bestämmer vilken mark som får bebyggas och hur bebyggelsen kan utformas, och när och hur ett visst område ska bebyggas med flerbostadshus eller med småhus.

Fotnot: Socialdemokraternas Elin Lundgren, Sanne Lernström, Leif Nysmed och Joakim Järrebring hänvisar samtliga till gruppledaren Johan Löfstrands svar. Moderaternas David Josefsson, Cecilie Tenfjord Toftby, och Lars Beckman hänvisar samtliga till gruppledaren Carl-Oskar Bohlins svar.

David Johansson

Dela artikeln:

Fastighetsnytt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev