lördag28 januari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Prenumerera på tidningen Fastighetsnytt

Till erbjudande

Politik

Ris och ros för statligt investeringsstöd

Publicerad: 7 juni 2017, 12:30

Bostadsminister Peter Eriksson (MP). Foto: Miljöpartiet/Fredrik Hjerling.

Regeringens investeringsstöd ger inte billigare hyror och når inte rätt målgrupp. Det menar Fastighetsägarnas ordförande Reinhold Lennebo. ”Det krävs rörlighet i systemet”, säger han. Bostadsminister Peter Eriksson (MP) säger att det uppstår rörlighet när det byggs mer.

Ämnen i artikeln:

Peter ErikssonHyresrätter

Regeringens investeringsstöd ger inte billigare bostäder och når inte rätt målgrupp. Det menar Fastighetsägarnas ordförande Reinhold Lennebo. ”Det krävs rörlighet i systemet”, säger han. Bostadsminister Peter Eriksson (MP) menar tvärtom att det uppstår rörlighet när det byggs mer.

Sedan i november har byggbolagen kunnat ansöka om pengar för att bygga billiga hyresrätter, bostadsrätter och studentbostäder. I höstas gjorde regeringen bedömningen att reformen skulle ge över 10 000 nya lägenheter per år, enligt TT.

– Jag har inte sagt det, men visst, potentialen är ungefär i den storleksordningen. Det tror jag fortfarande, säger bostadsminister Peter Eriksson till Fastighetsnytt, och fortsätter:

– Vi har nyligen stiftat det här stödet och intresset ökar hela tiden. Fler privata företag vill bygga med hjälp av det. Vi ska bidra till att få lägre hyresnivåer och tillgång till fler bostäder.

Hittills har stödet beviljats för drygt 4 000 nya bostäder. Men Reinhold Lennebo, ordförande på Fastighetsägarna, är inte övertygad och lyfter fram minst tre problem med investeringsstödet: nyproducerade lägenheter blir inte billigare än gamla, stödet når inte ut till rätt målgrupp och det saknas rörlighet i systemet.

– Dyra markpriser och byggproduktion drar upp hyrorna. Det innebär att nyproduktionen och stödet i slutändan riktar sig till dem som redan har råd att bo där av egen kraft, säger han.

Först och främst krävs det att boende med god ekonomi måste vara beredda att flytta till nybyggda områden med högre avgifter, enligt honom.

“Vi har tagit vårt ansvar”
Hyresgästföreningens förbundsordförande Marie Linder håller med om att det krävs större rörlighet på bostadsmarknaden, bland annat eftersom rörligheten just nu är störst bland hyresgäster och minst bland dem som äger sin lägenhet.

– Vi har tagit vårt ansvar, nu är det dags för det ägda att också ta sitt ansvar när det gäller rörligheten. Hyresgäster betalar mest från sin disponibla inkomst för att ha råd att bo kvar. Staten bör sätta hårdare krav på kommunerna för att de ska ta sitt ansvar för bostadsförsörjningen med hjälp av investeringsstödet, fastighetsskatter och garantibostäder för unga, säger hon.

Men Reinhold Lennebo på Fastighetsägarna anser att hela tanken med investeringsstödet är snedvriden.

– Stödet är bättre använt om pengarna går direkt till dem som verkligen behöver det. Det vill säga ekonomiskt utsatta hushåll, familjer, ensamstående och andra. Inte till byggindustrin och fastighetsbolagen som det gör nu.

Hur ska det gå till i praktiken?
– Med hjälp av bostadsbidraget. Men först måste bidraget ses över, för det har inte gjorts sedan 1991 och där är ju inte samhället i dag, säger Reinhold Lennebo.

Men hur ska kommunerna då har råd att bygga?
– Det finns ingen kommun som inte har råd att bygga, de behöver bara fatta beslut om att göra det. Just nu använder bara en bråkdel av kommunerna investeringsstödet och många av bostadshusen skulle ha byggts i alla fall. Sedan tror jag att man måste hitta andra vägar än att bara bygga nytt.

Ny utredning om befintligt boende
Bostadsminister Peter Eriksson säger att regeringen har gett Stadskontoret i uppdrag att till sommaren presentera förslag på hur kommunerna kan använda befintligt boende mer effektivt.

– Den utredningen pågår. Jag tycker också att bostadsbidraget bör ses över, inte minst för att inneboende också ska ha rätt till bidrag. Men det är inte meningslöst med nya bostäder även om de är dyrare. Rörlighet uppstår ju när det byggs mer. Det flyttar om människor från billigare lägenheter till dyrare och tvärtom. Det blir ju inga tomma bostäder, säger han.

Marie Linder, på Hyresgästföreningen, tror däremot att det finns en stor risk för att bostäder kommer att stå tomma om inget görs.

– Fortsätter vi att bygga till dem som har pengar, samtidigt som presumtionshyrorna stiger med 42 procent, så är risken stor att vi kommer att stå med tomma lägenheter i nyproduktionen. Därför hoppas jag att fler använder investeringsstödet för det ger direkt positiv effekt, säger hon.

Bostadsminister Peter Eriksson säger sig jobba på flera olika sätt för att investeringsstödet ska få önskad effekt.

– Jag försöker bland annat stödja att man jobbar med prefabricerade hus och industriell produktion, vilket leder till lägre kostnader och klimatutsläpp. Det nya SKL-avtalet är intressant i det avseendet och kommer att underlätta för allmännyttiga bostadsföretag att snabbt ta fram hyreshus till lägre kostnader, säger han.

Byggen i rätt kategori belönas
Aktörer som anstränger sig för att bygga billiga hyresbostäder, det som behövs mest i Sverige enligt bostadsministern, får hjälp på traven för att få ihop kalkylen med hjälp av investeringsstödet.

Skövdebostäder är en av dem. Företaget nyttjar investeringsstödet maximalt och bygger just nu 242 lägenheter med hjälp av 77,8 miljoner kronor, vilket sänker produktionskostnaderna med cirka 5 000 kronor per kvadratmeter, enligt vd Dan Sandén.

– För att få stödet får hyran inte överstiga 1 300 kronor per kvadratmeter. Det gör att byggentreprenörerna inte kan lämna för höga anbud för då blir inte projekten av, säger han.

Företaget har även sökt stöd för två andra projekt. Det ena resulterar i 150 lägenheter för ungdomar med hjälp av 41 miljoner kronor och ger en besparing på cirka 6 000 kronor per kvadratmeter. Ett stort träbyggnationsprojekt med 190 lägenheter skulle ge ytterligare 63 miljoner kronor i investeringsstöd.

– Det sista hade inte gått utan investeringsstödet, säger Dan Sandén.

Trots att de stora byggbolagen i tillväxtregionerna har visat ett svalt intresse för investeringsstödet, ser situationen annorlunda ut i Skövde.

– Här lyckas vi tillsammans med storbolag som PEAB och lokala byggbolag bygga bostäder till förhållandevis låga produktionskostnader, samtidigt som vi har en marknadsmässig avkastning.

Därför är han övertygad om att även andra fastighetsbolag borde kunna göra det.

– Jag förstår samtidigt att man inte kan utnyttja stödet om man har produktionskostnader uppemot  40 000 kronor per kvadratmeter, som i exempelvis Stockholm. Men det handlar om att försöka hålla produktionskostnaderna nere, vilket vi har lyckats med hittills, säger Dan Sandén.

Peter Eriksson däremot är övertygad om att investeringsstödet även fungerar i huvudstadsregionen.

– Det är upp till planerarna, kommunen, kranskommunerna och byggherrarna att göra det i större utsträckning, säger han.

Miljardprojekt i sikte
För tillfället har Skövdebostäder 600 lägenheter i produktion och planerar att bygga totalt 3 000 lägenheter fram till år 2030. Det innebär investeringar motsvarande sex miljarder kronor. Mitt i denna byggfest är det egentligen bara en sak som oroar Dan Sandén och det är vad som händer när investeringsstödet upphör.

– Det innebär att hyrorna blir väsentligt mycket högre i kommande nyproduktioner, vilket ger stora hyresskillnader på kort tid. Det kommer att göra det ännu svårare att bygga nytt och vi vet inte hur marknaden klarar detta då behovet av bostäder är störst bland dem som har svag ekonomi, säger han.

Bostadsministern försäkrar att subventionerna finns med i budgeten varje år och gäller tills vidare, förutsatt att oppositionen inte sätter några käppar i hjulet förstås.

– Nu har vi satt de här nya stöden i sjön och har ett system som medverkar till att vi får fler bostäder till rimliga priser. Men om oppositionen sätter stopp riskerar även produktionen att stoppas, så vi måste få dem att förstå att det här fungerar eller se till att vinna nästa val, säger Peter Eriksson.

Teresa Ahola

Dela artikeln:

Fastighetsnytt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev