tisdag21 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Prenumerera på tidningen Fastighetsnytt

Till erbjudande

Politik

Reinfeldt: ”Lågräntemiljön gör det enklare för auktoritära politiker”

Publicerad: 24 februari 2020, 13:30

Fredrik Reinfeldt intervjuas av Fastighetsnytts Sverrir Thór på Business Arena Helsinki i februari 2020. Foto: Elias Ljungberg

Det geopolitiska läget är prekärt och svårtytt. Osäkerheten kommer att förbli stor, konstaterar före detta statsministern Fredrik Reinfeldt i en intervju med Fastighetsnytt i samband med att han inledningstalade på Business Arena i Helsingfors.

Ämnen i artikeln:

HelsingforsBusiness ArenaDonald Trump

Sverrir Thór

sverrir.thor@fastighetsnytt.se


Enligt Fredrik Reinfeldt är presidentvalet i USA inte avgjort och han poängterar att vi under Donald Trumps presidentskap har gått från en världsordning som bygger på USA:s dominans och ansvarstagande till en som är mer osäker då stormakten på andra sidan Atlanten dragit sig tillbaka och blivit mer svårtydd.

– I den osäkerhet som Trump har lämnat efter sig har Ryssland och Kina klivit in, samtidigt som förloppet har blivit mer provocerande, man kan tala om krigsrisk. Hela Mellanöstern har blivit en kokande kittel, vilket vi i och för sig brukar säga, men nu är det utan amerikansk inblandning då USA har tappat inflytande på grund av sitt agerande, säger Fredrik Reinfeldt.

Läs även: Finlands potential lockade branschen till Helsingfors

Vidare säger han att Europa befinner sig i en situation där en av regionens större nationer dragit sig ur EU och nu inleder en förhandling som kommer att bli svår, inte bara för Storbritannien.

– Det är nog huvudinriktningen för världen för närvarande. Sedan kan vi säga att det balanseras av en världsekonomi som puttrar på i en imponerande takt och tempo, år ut och år in, och verkar ganska opåverkad av den geopolitiska situationen.

Väger man ihop det geopolitiska läget med det globala ekonomiska dito så kan man konstatera att det går att hitta optimister och pessimister bredvid varandra, beroende på vart man vänder blicken.

– Tittar man åt det geopolitiska hållet så blir man bekymrad men tittar man åt det ekonomiska hållet så blir man en optimist, i synnerhet med tanke på den teknologiska utveckling som nu sker.

Läs även: Lämnar toppjobb i Uppsala för Centrum för AMP 

Kortsiktiga stimulanser viktiga för auktoritära politiker

Enligt Fredrik Reinfeldt ägnar sig många av världens ledare åt auktoritär politik, det som på engelska kallas strongman politics, och dess är ofta benägna att elda på sina ekonomier i med kortsiktiga stimulanser. 

Kan det vara så att den gynnsamma ekonomiska miljön som vi levt vid länge skapar en grogrund för det geopolitiska läge som nämndes ovan?

– Det är helt riktigt att den ekonomiska politik som bedrivits de senaste åren med kvantitativa lättnader och lågräntemiljö gör det enklare för auktoritära politiker att regera. Tillgångspriserna stiger, vilket gör människor åtminstone kortsiktigt mer nöjda och det förklarar också varför man trycker på så hårt för mer kortsiktig stimulans. Det ger en kortsiktig lättnad för pressade regeringschefer och politiker som annars måste ta tag i strukturella samhällsfrågor, vilket är mycket svårare.

Som exempel på sådana frågor nämner Reinfeldt de demografiska utmaningar som dagens samhälle nu behöver hantera, där befolkningen blir allt äldre och friskare samtidigt som behovet för nya skolplatser ökar. En annan strukturell samhällsfråga är sedan givetvis hållbarhetsfrågan som de flesta är överens om att är en av vår tids största frågor, om inte den enskilt viktigaste.

Norden väldigt stabila

Som motpol till den auktoritära världen har vi Norden och de nordiska länderna som framstår som något av demokratins fristad. Det här var det övergripande temat för Fredrik Reinfeldts inledningstal på Business Arena. 

Finns det någon risk för att den socialdemokratiska nordiska modellen, som bygger på demokrati och solidaritet, är på väg att tryckas undan eller kommer den att ta ett kliv framåt?

– För mig har det varit en utveckling bort från att se välfärdssamhället som en partiprodukt som byggde på efterkrigstidens första villkor, framförallt i Sverige som var relativt lite påverkat av krigets ödeläggelse, till att fokusera på vår förmåga att förändra och förnya våra nordiska samhällen så att de blir konkurrenskraftiga i en global ekonomi med en hög allmän kunskapsnivå och en hög tillit mellan människor.

Han betonar att våra nordiska samhällen bygger på mindre korruption, välfungerande institutioner och öppenhet samt att de nordiska regeringarna har genomfört reformer som uppmuntrar fler att jobba och dessutom att jobba längre upp i åren.

– Det höjer andelen av befolkningen som jobbar och det skiljer oss från andra länder där mycket färre är delaktiga i arbetsmarknaden. När många fler är yrkesverksamma så lättar det trycket på skattefinansierade välfärdssystem, det ger skatteinkomster och får ekonomin att växa. Jag tycker att det finns flera komponenter som gör att Norden får ses som väldigt stabila och det finns anledning att tro att det kan fortsätta på det sättet, säger Fredrik Reinfeldt.

Norden är inte immunt mot auktoritära ledare

Han betonar dock vikten av att auktoritära synsätt inte får bli för starka. Det vore förödande om den nordiska friheten och öppenheten ersattes av kontroll och likriktning.

– Det finns de som förespråkar ett sådant förhållningssätt så vi ska inte tro att vi är vaccinerade mot allsköns problem som världen har. De finns också i Norden, säger Fredrik Reinfeldt.

En längre intervju med Fredrik Reinfeldt kommer att publiceras i Fastighetsnytt 2/2020.

 

 

 

 

Dela artikeln:

Fastighetsnytt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev