måndag27 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Prenumerera på tidningen Fastighetsnytt

Till erbjudande

Politik

Regeringen vill se mer cirkulär ekonomi i bygg- och fastighetssektorn

Publicerad: 23 februari 2022, 12:53

Cirkulär ekonomi är en stor utmaning för bygg- och fastighetssektorn. Ett exempel, återvinning av stenull på en byggarbetsplats i Stockholm. Bostadsminister Johan Danielsson ger nu Boverket ett brett uppdrag för att utveckla arbetet med omställningen till en cirkulär ekonomi i bygg- och fastighetssektorn. Foto: Robin Pagmar Mediaspjuth och Sören Andersson TT

Regeringen ger Boverket i uppdrag att utveckla arbetet med omställningen till en cirkulär ekonomi i bygg- och fastighetssektorn för att bidra till att nå Sveriges miljö- och klimatmål.

Ämnen i artikeln:

Johan Danielsson

BA


För att skynda på omställningen till en mer cirkulär ekonomi i bygg- och fastighetssektorn har regeringen gett ett omfattande utredningsuppdrag till Boverket, som löper under tre år och har en budget på tio miljoner kronor per år 2022–2024. Under arbetet ska Boverket även ha en dialog med andra berörda myndigheter och med bygg- och fastighetssektorn.

Boverket ska bland annat analysera hur återanvändning och återvinning i byggsektorn fungerar i dag och vad som kan främja att byggnader och byggmaterial redan från början utformas för att vara hållbara och enkla att reparera eller återanvända.

Myndigheten ska också förslå åtgärder för att främja cirkulärt byggande och cirkulär förvaltning, vilket bland annat innefattar giftfria materialkretslopp, samt ta fram indikatorer för att följa utvecklingen av cirkulär ekonomi i byggsektorn.

I uppdraget ingår också att kartlägga och analysera tillgången till och efterfrågan på de byggmaterial som bedöms vara kritiska för att klara omställningen, samt att undersöka och lämna förslag på hur digitaliseringen kan leda till en cirkulär ekonomi.

Boverket ska också sprida information samt vägleda myndigheter och berörda aktörer.

Regeringen har sedan två år en strategi för cirkulär ekonomi där den beskrivs som ett verktyg för att nå miljö- och klimatmålen och de globala målen i Agenda 2030. Visionen i strategin är ett samhälle där resurser används effektivt i giftfria cirkulära flöden och ersätter jungfruliga material. I strategin pekas bygg- och fastighetssektorn, inklusive bygg- och rivningsavfall, samt plastmaterial ut som prioriterade material- och produktströmmar. 

Läs det nya uppdraget och regeringens cirkulära strategi

Uppdrag att utveckla arbetet med omställningen till en cirkulär

ekonomi i byggsektorn

Cirkulär ekonomi

– strategi för omställningen i Sverige 

Den byggda miljön kräver betydande resurser och står för ca 50 procent av allt utvunnet material. Byggsektorn svarar för över 35 procent av EU:s sammanlagda avfallsgenerering. Sektorn står dessutom för mer än 20 procent av Sveriges totala koldioxidutsläpp ur ett livscykelperspektiv. 

”I dag finns många intressanta initiativ i byggsektorn för att hushålla med byggmaterial och arbeta mer cirkulärt. Därför är det viktigt att sektorn ges rätt stöd och förutsättningar för att fortsätta detta arbete mot en cirkulär ekonomi”, säger bostadsminister Johan Danielsson om det nya uppdraget. 

 

Dela artikeln:

Fastighetsnytt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev