Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Politik

Politiska partierna överens: ”Kommunala särkrav hämmar byggandet”

Publicerad: 15 september 2021, 12:36

Foto: Civilutskottet

Trots tydliga begränsningar skapar det kommunala särkravet fortsatt förseningar och ökade omkostnader vid nybyggnation. Men för en gång skull är politikerna överens.
– Det kommunala särkravet hämmar byggandet och ska avskaffas, säger Mikael Eskilandersson (SD).

Ämnen i artikeln:

RiksdagenVänsterpartietSocialdemokraternaMiljöpartietCenterpartietLiberalernaModeraternaKristdemokraternaSverigedemokraterna

Syftet med begränsning av kommunala särkrav är att tekniska egenskapskrav ska vara förutsägbara och enhetliga över hela landet och på så vis hindra merkostnader vid byggande. 

Läs även: Ett år kvar till valet - se branschens önskelista till politiken

Frågan var ett hett diskussionsämne i början av 2010-talet och ofta rörde det krav på energiåtgång och klimatanpassning, men också krav på tillgänglighet. 2014 infördes en ny regel i PBL i syfte att begränsa en kommuns möjlighet att ställa så kallade särkrav men så sent som i våras avgjordes ett mål Mark- och miljödomstolen i Nässjö.

 Då var det mellan kommunens samhällsbyggnadsnämnd och ett par som fått bygglov för att uppföra ett fabrikstillverkat modulhus och gällde placeringen av ett elskåp, där kommunen ville tillgänglighetsanpassa höjden på skåpet. Men Mark- och miljödomstolen gav då, liksom tidigare länsstyrelsen i Jönköpings län paret i Nässjö rätt, och avslog kommunens överklagan.

Läs även: Ett år kvar till valet - vad har politikerna åstadkommit inom bygg? 

Politiskt är man eniga om att det kommunala särkravet fortsatt ska vara begränsat, men de bakomliggande orsakerna skiljer sig åt.

Ola Johansson (C)

– Varje särkrav som fördyrar byggandet är av ondo. Vi tycker det ska tas bort, men det är svårt att lagstifta om saken. Kommunerna har ju planmonopol och beslutar om bygglov. När de äger marken som ska bebyggas har de rätt att bestämma vad och hur det ska byggas.

Robert Hannah (L)

– Kommunala särkrav hämmar byggandet. Liberalerna vill pressa ner priserna, öka konkurrensen och minska tiden mellan idé och inflyttningsfest genom att låta företag bygga samma typhus över hela Sverige.

Emma Hult (MP)

– Regeringen har gett Boverket i uppdrag att ta fram framtidens byggregler och tillsatt utredningen ”Ett enklare och mer effektivt regelverk för bygglov”, med syfte att förbättra regelverken så att kommunerna inte ska behöva egna särkrav. Vi jobbar också med att få till typgodkända hus för att tekniska egenskapskrav inte ska prövas om och om igen. Däremot menar Miljöpartiet att kommuner ska kunna gå före när det gäller hållbart och klimatsmart byggande.

Johan Löfstrand (S)

– Vår uppfattning är att det inte ska finnas kommunala särkrav. Samtidigt är det inte så enkelt, i och med att vi har ett kommunalt självstyre i Sverige.

Carl-Oskar Bohlin (M)

– Det är i dag förbjudet för kommuner att ställa egna krav på byggnaders tekniska egenskaper, så kallade särkrav. Däremot kan kommunerna fortfarande ställa krav genom markanvisnings- och detaljplaneprocessen på till exempel gestaltning. Därmed går många stordriftsfördelar förlorade. Kommunerna behöver även fortsatt kunna påverka vad som byggs, eftersom de ansvarar för helheten och kommuninvånarnas intresse. Samtidigt är det viktigt att detaljplanerna inte är mer detaljerade än nödvändigt. Vi föreslår att de ska ersättas med mindre detaljerade byggplaner samt att förutsättningarna för nationella typgodkännanden förbättras.

Larry Söder (KD)

– Idag är det inte tillåtet för kommunerna att ställa särkrav, så länge de inte själva är byggherre eller fastighetsägare. Om sådana krav ändå ställs är de utan verkan, vilket ska innebära att privata byggherrar kan frånse denna typ av krav. Om annat vore fallet, är det mycket olyckligt och behöver åtgärdas. Sådana särkrav riskerar att öka kostnaderna för byggandet och är därmed hämmande. Kristdemokraterna vill också underlätta byggandet genom åtgärder som gör att marktillgången i kommunerna ökar.

Roger Hedlund (SD)

– Olika särkrav försvårar för mindre byggbolag att verka på marknaden, vilket leder till sämre konkurrens och högre bostadspriser, därav ska de kommunala särkraven avskaffas. 

Angelica Lundberg (SD)

– Det är inte bra när särkrav försvårar byggnation och försämrar konkurrensen. Vi tycker därför att det kommunala särkravet ska tas bort.

Mikael Eskilandersson (SD)

– Det kommunala särkravet hämmar byggandet och ska avskaffas.

Momodou Malcolm Jallow (V)

– Självklart ska det inte vara så att kommunala särkrav är ett av den industriella tillverkningens största hinder.

Fotnot: Socialdemokraternas Elin Lundgren, Sanne Lernström, Leif Nysmed och Joakim Järrebring hänvisar samtliga till gruppledaren Johan Löfstrands svar. Moderaterna David Josefsson, Cecilie Tenfjord Toftby och Lars Beckman har inte svarat.

Anders Carlén
David Johansson

Dela artikeln:

Fastighetsnytt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev