Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Politik

Politiken är viktigast!

Publicerad: 5 februari 2016, 17:17

Gunnar Wetterberg. Foto: Mattias Fröjd.

Husen, hållbarheten och framtiden är en paradox. Välbyggda hus kan stå i århundraden – men gamla hus kan vara svåra att anpassa till den nya tekniken. Problemet är att den nya tekniken är så svår att förutsäga. Vad kommer att krävas om femtio-sextio år? Därför ligger lösningen i att bygga så flexibelt som möjligt – men också i hela planeringen av stadsbyggnaden och infrastrukturen.

Ämnen i artikeln:

Gunnar Wetterberg

Krönikan är tidigare publicerad i Fastighetsnytt nummer sex, 2015.

Det är politiken som är viktigast. När stora förändringar ska göras måste institutionerna hjälpa till. Marknaden måste ledas i nya fåror. Medborgarnas beteenden och värderingar är viktiga, men framförallt för att göra svåra beslut möjliga. De stora partierna i riksdagen borde ta ansvar för en bred klimatuppgörelse, där inte minst byggandets hållbarhet står i fokus.

I många frågor är det svårt för Sverige att agera på egen hand. Flygbiljetterna är absurt billiga i förhållande till sina utsläpp. Den nationella planen måste gå hand i hand med en internationell offensiv, som förhoppningsvis kommer igång efter klimatkonferensen i Paris. Men handlingsfriheten är större när det gäller att främja ett uthålligt byggande inom landet.

Tre frågor är viktigare än andra:
 

Sätt pris på miljön!
Successiva höjningar av energipriset är det bästa sättet att leda marknadskrafterna rätt. Fasa in höjningarna efterhand, så att känsliga verksamheter får tid att anpassa sig. Med en bred uppgörelse kan en femårig tidtabell bli trovärdig. Med tidiga besked kan byggarna redan nu anpassa sina planer till det som kommer.

citatgunnar

Ta tekniken till hjälp!
Den nya tekniken kommer att bli en viktig nyckel till den framtida hållbarheten. Svårigheten är att veta hur. Marknaden kommer att hitta mycket av de nya lösningarna, men den offentliga sektorn kan dra sitt strå till stacken. Det är viktigt att nya områden planeras med generösa kabeldragningar och andra åtgärder som gör det lättare att ta ny teknik i bruk. Skolan och sjukvården kan gå före med distansundervisning och telemedicin.

Byggandet är i sig något av det mest långsiktiga samhällena ägnar sig åt. Det är viktigt att sektorn går i spetsen för en mer hållbar framtid.

Gunnar Wetterberg

Dela artikeln:

Fastighetsnytt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev