måndag30 januari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Prenumerera på tidningen Fastighetsnytt

Till erbjudande

Politik

Parlamentarisk kommitté ser över regionplanering för att öka byggande

Publicerad: 26 februari 2013, 13:35

Regeringen har beslutat att tillsätta en parlamentarisk kommitté för att utvärdera det nuvarande systemet med regionplanering i plan- och bygglagens sjunde kapitel och se huruvida regelverket kan behöva förändras. Syftet är att bättre kunna tillgodose bostadsförsörjningsbehovet i landets tillväxtregioner.

Ämnen i artikeln:

Socialdepartementet

Regeringen har beslutat att tillsätta en parlamentarisk kommitté för att utvärdera det nuvarande systemet med regionplanering i plan- och bygglagens sjunde kapitel och se huruvida regelverket kan behöva förändras. Syftet är att bättre kunna tillgodose bostadsförsörjningsbehovet i landets tillväxtregioner och regeringen konstaterar att bostadsbehovet i Sverige är stort, inte minst i storstadsregionerna.

Kommittén kommer att tillsättas under våren och lämna sina slutsatser och rekommendationer i början på nästa mandatperiod, det vill säga hösten 2014.

– Vi måste se till att lösa bostadsbristen i våra storstäder, och vi behöver hitta sätt att bättre stödja kommunerna i deras bostadsplanering. Idag har kommunerna oerhört många aspekter att ta hänsyn till när de ska bygga, inte minst regionala hänsyn, och här kan en ökad regional samverkan bli ett viktigt steg, skriver bostadsminister Stefan Attefall i ett pressmeddelande.

När man planerar nya bostäder finns olika nationella och regionala faktorer som måste beaktas vilket är en förklaring till varför behovet för en regional samverkan ökar. Enligt Boverkets kartläggning handlar det om cirka 100 relevanta mål varav mer än 40 betecknas som övergripande. Lägg därtill nationella strategier, planer och program men även internationella strategier och initiativ. Dessutom har de kommunala gränserna börjat bli lite suddiga sett till arbetsmarknaden vilket innebär att framtida bostadsplanering kan behöva ett ändrat regelverk.

– Om vi ska komma åt problemen handlar det om ett målmedvetet arbete som sträcker sig under många år framöver och berör många olika politikområden. Därför är en parlamentarisk kommitté en bra lösning, för frågorna kräver en bred parlamentarisk förankring, säger Stefan Attefall.

Kommittén bör eftersträva en enkel, effektiv och ändamålsenlig planeringsprocess och försöka se till att berörda kommuner får ett tydligt stöd gällande vilka hänsyn bör tas ur ett nationellt och regionalt perspektiv när kommuner planlägger sin mark.

Redaktionen

Källa: Pressmeddelande från Socialdepartementet

Dela artikeln:

Fastighetsnytt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev