tisdag26 september

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Prenumerera på tidningen Fastighetsnytt

Till erbjudande

Politik

Nya förslag för statlig bostadsfinansiering

Publicerad: 20 december 2017, 13:04

På onsdagen tog bostadsminister Peter Eriksson emot ett betänkande om förbättrad bostadsfinansiering. Bland annat föreslås statliga topplån, statliga kreditgarantier och höjda schablonbelopp för produktionskostnad.

Ämnen i artikeln:

HyresgästföreningenRegeringenSABO

Det var i januari som regeringen gav den särskilda utredaren Susann Bard i uppdrag att ta fram förslag som kan leda till bättre förutsättningar för långsiktig finansiering av ny- och ombyggnad av bostäder.

– Regeringens vill att människor ska kunna bo och verka i hela Sverige. Idag har jag tagit emot flera intressanta förslag på hur vi kan underlätta finansieringen av bostadsbyggande på mindre orter. Här finns flera viktiga förslag som kan göra reell skillnad för landsbygden utan att det medför nya kostnader för staten, säger bostadsminister Peter Eriksson.

Utredningen föreslår i sitt betänkande:
• Kreditgarantier 2.0
• Statliga marknadskompletterande topplån via Almi
• Hyresförlustgaranti vid osäkerhet om framtida efterfrågan
• Startbidrag till byggemenskaper
• Översyn av K3-reglerna
• Tidigarelagt investeringsstöd

Allmännyttans branschorganisation SABO menar att förslagen inte kommer att ge några stora effekter på bostadsbyggandet. De välkomnar dock de höjda schablonbeloppen i syfte att parera de höga byggpriserna. Beloppet föreslås höjas från 16 000 till 22 000 kronor per kvadratmeter boarea.

Utredningen föreslår även att en viss del av investeringsstödet till nyproduktion av hyresrätter betalas ut i förskott och vill att Boverket utreder hur stor del det bör vara.

– Jag hoppas att det blir en betydande del så att osäkerheten för våra medlemsföretag som bygger med investeringsstöd kan minska. Därmed kan investeringsstödet bidra till en finansiering under byggskedet, säger Susanna Höglund, chef ekonomi och juridik på SABO.

Även Hyresgästföreningen är skeptisk till förslagen som läggs fram.

– Finansieringen är den mest avgörande komponenten i bostadsbyggandet. I 25 år har vi haft en finansieringsmodell som främst vilar på hushållens och företagens egna medel, med privata banker som kreditgivare. Resultatet av det är nedslående. Det har byggts alldeles för lite över tidoch den privata skuldsättningen har skenat. Därför var utredningens arbete viktigt. Tyvärr har den helt missat målet, säger Martin Hofverberg, chefsekonom på Hyresgästföreningen.

Man är särskilt kritisk till att räntan på topplånen och kreditgarantierna ska sättas marknadsmässigt, enligt förslaget.

– Här väljer utredningen att kasta bort ett gyllene tillfälle att få till ett stabilt byggande över tid. När konjunkturen vänder kommer byggandet att stanna av och då är det helt avgörande att staten kan bistå med billiga lån för att upprätthålla byggtakten. Om räntan istället sätts på marknadens villkor så kommer inte mycket att hända. Det blir ett slag i luften, säger Martin Hofverberg.

Utredningen kommer under nästa år att skickas ut på remiss.

Redaktionen

Dela artikeln:

Fastighetsnytt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev