lördag10 juni

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Prenumerera på tidningen Fastighetsnytt

Till erbjudande

Politik

Mats Green: Regeringen saknar viljan

Publicerad: 30 oktober 2017, 15:00

Mats Green

Foto: Teresa Ahola

För tre veckor sedan utsågs Mats Green till ny bostadspolitisk talesperson för Moderaterna. Fastighetsnytt har träffat 38-åringen från Gränna som berättar mer om sina politiska ambitioner. ”Vi måste börja förändra grundfundament inom bostadspolitiken”, säger han.

Ämnen i artikeln:

Moderaterna

För tre veckor sedan utsågs Mats Green till ny bostadspolitisk talesperson för Moderaterna. Fastighetsnytt har träffat 38-åringen från Gränna som berättar mer om sina politiska ambitioner. “Vi måste börja förändra grundfundament inom bostadspolitiken”, säger han.

På sistone har det varit extra hett om Mats Green som med ett knappt år kvar till valet satsar stenhårt på att vässa Moderaternas bostadspolitiska profil. Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande blir nämligen viktiga ödesfrågor inför nästa års val.

– Det finns inget samhällsområde som inte hämmas av bostadskrisen. Den spiller över på alla politikområden och går numera så djupt att vi inte längre kan fortsätta att fila på marginalerna. Vi måste börja förändra grundfundament inom bostadspolitiken. Där har jag ett klart och tydligt mandat.

Mats Green är fortfarande relativt okänd för branschen, men pekas ut som potentiell bostadsminister om Moderaterna vinner valet. Den senaste veckan har han fått en del ögonbryn att lyfta genom att ge dagens bostadsminister Peter Eriksson (MP) en rejäl känga.

– Vi har en regering som inte har något eget att komma med överhuvudtaget. Socialdemokraterna motsätter sig nödvändiga strukturförändringar och bostadsministern alla förenklingar, förklarar han.

De här dubbellåsen är det sista Sverige behöver nu, menar Green, som tillägger att regeringen skulle få igenom vilken förenkling som helst i riksdagen redan i morgon om det bara fanns en vilja och ett enigt förslag.

– Inget parti har längre råd att sitta med sina heliga kor. Vi måste våga ta tag i de stora frågorna. Det är alla partier skyldiga de som bor, lever och verkar i Sverige.

Han målar upp en relativt mörk bild av Sveriges framtida bostadsmarknad med huvudargumentet att det byggs för lite samtidigt som byggandet avtar. Två avgörande punkter som enligt honom kommer att leda till att utmaningarna bara blir värre och värre.

– Vi kan inte fortsätta att sitta med armarna i kors och tänka att det går åt rätt håll och fixas av sig själv. Vi måste börja ta folks problem och oro på allvar. Vi måste sluta göra det svårare att bygga hyreslägenheter, som den här regeringen indirekt gör. Det byggs mindre och blir dyrare.

Ändå byggs det mer i Sverige nu än vad man har gjort på 40–50 år. Green förklarar att problemet är att regeringen alldeles för ofta försöker lösa den akuta bostadsbristen med kortsiktiga lösningar.

– Det är direkt oärligt att säga att man vill hitta kortsiktiga lösningar på långsiktiga problem. Det tar i genomsnitt minst sex år att bygga bostäder i dag, vilket är helt ohållbart. Vi måste plocka år, inte bara månader.

Men det byggs ju redan bostäder på ett år i bästa fall?
– Ja, man har fått fart på byggandet, men inte tillräckligt. Där måste man gå betydligt djupare.

Finns det inte en risk för att kvalitén sjunker då?
– Det finns alltid utmaningar med alla förändringar, men den största risken är att vi inte har tillräckligt med bostäder i Sverige. Vi måste få fram fler bostäder.

Tycker du att vi bygger rätt i Sverige?
– Det byggs mycket men inte tillräckligt och det är oroande att nybyggnationen viker av. Det är det sista vi behöver nu. Byggandet måste naturligtvis baseras på marknadens förväntningar och behov. Vad är det för bostäder människor behöver?

Mats Green är själv född och uppvuxen i ett utanförskapsområde som heter Öxnehaga i bruksorten Huskvarna, strax utanför Jönköping.

– Det finns många olika sätt att få in ägandeformer även i befintliga utanförskapsområden, bland annat genom strötomter och flerdimensionella fastighetsbildningar.

För att lösa sociala bostadspolitiska utmaningar måste man enligt Green fråga sig vad som utmärker ägande och spridda upplåtelseformer? Vad är utmärkande i ett utanförskapsområde? Det är just boendet. Hur ser boendet där ut?

– Joo, det finns oftast bara en upplåtelseform, hyresrätt. När man skaffar sig jobb och vill göra boendekarriär så tvingas man flytta ut från sitt befintliga område och berövar på så sätt skolorna på goda, positiva förebilder. Det vill vi ändra på.

M redo för rundabordssamtal

Moderaterna kom i sin senaste partistämma överens om att man vill skapa en ansvarsfull infasning av ett mindre reglerat hyressättningssystem i hela beståndet med hjälp av en blocköverskridande överenskommelse. Men exakt hur de misslyckade bostadssamtalen som sprack våren 2016 kommer att återupptas är ännu oklart. Mats Green bollar gladeligen över det ansvaret till regeringen.

– Det är upp till regeringen att välja hur man ser på de stora ödesfrågorna. Vi är redo att sätta oss ner för att hantera grundproblemen i den svenska bostadskrisen.

Moderaterna efterfrågar förenklingar kring strandskydd, buller, överklaganden, byggtider, andrahandsuthyrning och andra riksintressen. Även skarpa förslag kring ägande, spotmarknad och ökad rörlighet väntar.

– Trots att det befintliga beståndet är vår största resurs så är Sverige sämst i Europa på att nyttja det. Vi pratar nästan uteslutande om nya bostäder.

Han säger att det behövs förändringar för att ta fram en fungerande spotmarknad i Stockholm och andra storstäder, så att folk, inte minst låginkomsttagare, snabbare kommer åt bostäder. Moderaterna vill ta fram mer byggbar mark i de centrala delarna av tätorterna och föra politik som gynnar ägande även för resurssvaga hushåll.

– Bostaden är den enda förmögenheten för 90 procent av invånarna i Sverige. Det är därför viktigt att alla ges möjlighet att få äga sin bostad.

Hur ska det gå till med dagens skärpta bolånekrav?
– Vi får titta hur andra länder har löst det. Jag binder mig inte fast vid någon enskild form för att stimulera fram detta, men vi måste hitta nya vägar.

Hur ska låginkomsttagare ha råd att ta lån när de inte ens klarar av hyran?
– Vi behöver en bra sparandekultur. Titta på Norge, som har en bostadspolitik som satsar på ägande. Det ägda boendet är alltid billigare än det hyrda boendet.

Den norska modellen tillämpas sedan efterkrigstiden och propagerar för ägande, bland annat genom bostadsbidrag, startlån, subventionerat bosparande och bottenlån.

Mats Green säger att den nuvarande regeringen påstår sig satsa på hyresrätten, men i verkligheten gör precis tvärtom. Det finns en mängd olika förslag: större inflytande för hyresgäster, paketeringsutredningar, ränteavdragsbegränsningar, Basel IIII-regler, med mera, som enligt Green är hanterbart, men tillsammans försvårar för hyresrätten.

– Jag undrar vad den här regeringen tänker där.

Nybyggda hyreslägenheter har blivit allt dyrare. Det visar siffror från SCB. Hyran per kvadratmeter för nybyggda hyreslägenheter var 1 722 kronor per kvadratmeter i fjol för riket som helhet. År 2015 var motsvarande belopp 1 694 kronor per kvadratmeter. Hyran är med andra ord 1,7 procent högre i genomsnitt jämfört med i fjol. Den procentuella ökningen är dock i år lägre än föregående år.

Vad föreslår Moderaterna?
– Förutom mer byggmark behöver vi se till att det blir billigare och effektivare att bygga. Vi ska komma ihåg att alla förändringar rörande ränteavdraget i högsta grad påverkar nybyggnationen av hyresrätter eftersom belåningen ligger på 80 procent.

Han tycker att regeringen borde ersätta sitt pengafokus med strukturella förändringar.

– Regeringen pratar om att återgå till gamla tidens statliga subventioner, men vi måste lösa det långsiktiga bostadsproblemet snarare än flasha en miljard hit eller dit. Det är för svårt, krångligt och dyrt att bygga i Sverige.

Statliga subventioner snedvrider lätt konkurrensen och sätter käppar i hjulet för färdigplanerade byggprojekt, menar Green.

– Finns det någon som vill ha tillbaka subventionerna? Möjligtvis SABO, men inte ens de har gjort vågen eller jublat, utan sagt att det kan ge viss marginell effekt i utpräglade glesbygdskommuner.

Han kan inte förstå att regeringen är redo att satsa miljarder i privata företag inom byggsektorn när det anses vara kontroversiellt inom alla andra områden.

– Vi behöver en regering som kan släppa prestigen och i stället börjar ta tag i huvudproblemet, bostadsbristen.

Teresa Ahola

FAKTA
Moderaterna föreslår…

- Förenklingar när det gäller PBL, strandskydd, bullerregler, överklaganden och riksintressen.
- Starkare spotmarknad för storstadsbor.
- Storsatsning på ägande i synnerhet för folk med små inkomster. Alla ska kunna klättra.
- Stimulera rörlighet. M vill förändra reavinstskatten inom ramen för en blocköverskridande överenskommelse och har lagt ett förslag om att ta bort taket på uppskovsbeloppet och att reavinstbetalningen ska kunna skjutas fram tills säljaren lämnar det ägda beståndet. På sikt ska räntan på uppskovsbeloppet kunna plockas bort.

MATS GREEN

Dela artikeln:

Fastighetsnytt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev