Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Politik

LISTA: Här är punkterna som Fastighetsägarna saknade i den nya reformen

Publicerad: 14 oktober 2022, 10:41

Fastighetsägarna välkomnar att det inom kort kommer finnas en ny regering på plats.

Fastighetsägarna hoppas att den nya regeringen utöver hantering av energikrisen och brottsligheten även ser till att främja ökade investeringar i bostäder. Se hela listan.

Ämnen i artikeln:

Val 2022Fastighetsägarna

Teresa Ahola

teresa.ahola@fastighetsnytt.se


– För fastighetsföretagen är åtgärder för att de ska kunna fortsätta genomföra investeringar för ökat bostadsbyggande angelägna. Det saknar vi i det program som presenterats och har därför identifierat enkla reformer som den nya regeringen omgående bör genomföra, kommenterar Anders Holmestig, vd Fastighetsägarna Sverige.

Det handlar om enkla och snabba lösningar med hjälp av färdiga utredningar eller regelförenklingar. Här är några av reformförslagen:

Öka tryggheten i utsatta områden

Lokaler och lägenheter utnyttjas i olika brottsupplägg. Fastighetsägare kan på frivillig basis bidra till ökad säkerhet och trygghet i och omkring fastigheter, men i dag saknas effektiva juridiska verktyg. Lagstiftningen behöver anpassas till samhällsutvecklingen och stötta de goda krafterna i utsatta områden och på andra platser.

Lös bostadssituationen för de mest utsatta på bostadsmarknaden

Den tilltagande hemlösheten riskerar att få allvarliga konsekvenser på hela samhället. En ny regering bör utreda och föreslå förändringar av den sociala bostadspolitiken.

Påbörja reformering av hyressättningssystemet

En bättre fungerande hyresbostadsmarknad är nödvändig för att möta arbetsmarknadens och den högre utbildningens behov av rörlighet. Flera av dagens problem kan hänföras till hur hyressättningssystemet fungerar. Ett konkret uppdrag är att den nya regeringen bör utreda om delar av hyresmarknaden kan ges andra regler för hyressättning för att främja investeringar

Stimulera samhällsnyttiga investeringar för klimatet

Energieffektiviseringens nytta i ett ansträngt energiläge behöver premieras. Fastighetsägare och verksamheter som genom energieffektivisering frigör kapacitet bör belönas för detta. Ta bort energiskatten på egenproducerad egenanvänd förnybar el som solenergi, där dagens skatteregler utgör en onödig tröskel.

Genomför en nödvändig momsreform

Slopa kravet på momspliktig hyresgäst vid frivillig skattskyldighet för lokaluthyrning. Genom en sådan förändring skulle fastigheter kunna användas mer flexibelt och resursanvändningen i fastighetssektorn kunna utvecklas i en mer hållbar riktning. Det bör även bli skattemässigt gynnsamt att omvandla lokaler till bostäder.

Dela artikeln:

Fastighetsnytt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev