torsdag2 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Prenumerera på tidningen Fastighetsnytt

Till erbjudande

Politik

LISTA: Alla nyheter i bostadsförsörjningslagen

Publicerad: 3 november 2021, 12:11

Jämställdhets- och bostadsminister Märta Stenevi.

Foto: Nicklas Thegerström

Regeringen har beslutat om en lagrådsremiss för förändringar i bostadsförsörjningslagen i syfte att förbättra bostadsmarknaden i Sverige. Vi listar alla nyheter.

Ämnen i artikeln:

BostadspolitikMärta SteneviRegeringenRiksdagen

Maria Nordlander

maria.nordlander@fastighetsnytt.se


Syftet med de lagändringar som föreslås i lagrådsremissen är att göra det enklare för kommunerna att behandla de bostadsbehov som inte tillgodoses när de planerar för bostadsförsörjningen. 

För att det ska ske får Boverket i uppdrag att ta fram och förse kommunerna med underlag som visar hur många hushåll det rör sig om - nationellt, regionalt och lokalt. Allt ska baseras på kriterier för vad som är en ”rimlig boendesituation”. 

Läs även: Märta Stenevi om regeringskrisen: ”Vi har en stökig budgetprocess framför oss”

– I Sverige finns det en ganska stor grupp hushåll som inte har en rimlig bostadssituation i dag, de bor till exempel trångt eller dyrt i förhållande till hushållets storlek och ekonomi. Regeringen vill att kommunernas planering för bostadsförsörjningen får en tydligare inriktning mot de här hushållens behov. Nybyggande behöver då ofta kompletteras med andra åtgärder, säger jämställdhets- och bostadsminister Märta Stenevi, i ett pressmeddelande. 

Man menar samtidigt att det är viktigt att hålla uppe byggtakten, trots att det i dag byggs bostäder i en högre takt än vad befolkningen växer. Detta för att ta hänsyn till att situationen under många år var den motsatta. 

Förslag till ny bostadsförsörjningslag

Alla kommuner ska med riktlinjer planera för bostadsförsörjningen i den egna kommunen. I denna lagrådsremiss lämnas förslag som innebär att kraven på den analys som ska ligga till grund för uppgifterna i riktlinjerna får en tydligare inriktning mot bostadsbristen i kommunen. Utöver den analys av den demografiska utvecklingen och marknadsförutsättningarna som ska göras, föreslås att uppgifterna i riktlinjerna särskilt ska grundas på en analys av vilka bostadsbehov som inte tillgodoses på bostadsmarknaden.

 

Vidare föreslås att kommunen ska genomföra sin analys med stöd av ett underlag som Boverket förser kommunen med. Kommunen ska få använda ytterligare underlag som den bedömer behövs för analysen.

 

Syftet med förslagen är att förbättra förutsättningarna såväl för regeringens uppföljning av riksdagens mål för bostadsmarknaden som för kommunernas planering av bostadsförsörjningen.

 

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 oktober 2022.

 

Källa: Regeringen

 

Dela artikeln:

Fastighetsnytt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev