lördag25 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Prenumerera på tidningen Fastighetsnytt

Till erbjudande

Politik

Liberalerna svänger om strandskyddet - ”Vi avslår propositionen”

Publicerad: 13 maj 2022, 11:42

Jakob Olofsgård, Liberalerna

Liberalerna har satt ner foten om regeringens förslag till nytt strandskydd. Det uppger Jakob Olofsgård, ledamot i miljö- och jordbruksutskottet, till Fastighetsnytt.
”Beslutet vi tog i går i utskottet är klubbat. Vi avslår propositionen. Nu finns ingen möjlighet för regeringen att rädda hem det här”, säger han.Det finns inte längre en majoritet i miljö- och jordbruksutskottet som är för förslaget om att reformera strandskyddet, enligt Liberalernas Jakob Olofsgård. Partiet, som en gång var med och tog fram förslaget som en del av januariöverenskommelsen, tog på torsdagen beslutet i utskottet att de ska avslå det.

– Det här tydliggör för att vi från riksdagen redan nu i utskottets arbete markerar att det finns en stor majoritet som är emot förslaget. Det är tydligt att regeringen har misslyckats med att reformera strandskyddet, säger han.

Liberalerna lämnade den 6 april in en följdmotion kring ärendet. De har framför allt hittat fyra punkter där de vill se en förändring på förslaget, enligt Olofsgård.

– Vi har försökt att få Socialdemokraterna och regeringen att ta in våra synpunkter.

Han säger att ”det är besynnerligt” att de inte har valt att inte ta in något av vad Liberalerna föreslagit.

– Därför meddelade jag i går på utskottet att vi svänger nu. I stället för att bifalla så avslår vi hela propositionen i sin helhet, säger han och fortsätter:

– Det var turbulent i går. Centern är inte längre utslagsgivare.

Votering om miljö- och jordbruksutskottets betänkande gällande en ökad differentiering av strandskyddet är inplanerat till den 1 juni. 

Vad krävs för att ni ska godkänna förslaget?

– För att vi ska gå med på det här förslaget måste alla våra punkter tillgodoses. Vi har inte fått gehör överhuvudtaget för våra förslag.

Förslaget var en del av januariöverenskommelsen, i vilken Liberalerna ingick fram till mars i fjol.

– Men när vi lämnade den så har de gått vidare utan oss, vilket märks, säger han och fortsätter:

– Vi behöver reformera strandskyddet men det är inte ett bra förslag. Vi ville komma framåt i strandskyddet och se ett uppmjukat strandskydd. 

Att fritidshusbebyggelse särskilt plockats ut i förslaget är en av punkterna Liberalerna reagerar på och som även lagrådet är kritiskt till, fortsätter han.

– Det är väldigt besynnerligt att Centerpartiet, som vill värna byggandet av fritidshus på landet, inte särskiljer det, och att de inte undantar kärnöar från att utvecklas.

En av punkterna som gett stora reaktioner är att kärnöarna inte ska få utvecklas, fortsätter han.

– De bofasta som vill utveckla sin skola och samhällsservice ska förhålla sig till strikta 300 meter. 

En annan av punkterna handlar om att länsstyrelsen i utpekade områden alltid ska kunna överpröva kommunens beslut, trots att boende känner sin bygd bäst, fortsätter han.

– Om det finns särskilda skäl kan de göra det men nu ges möjlighet att det alltid kan överprövas. Det är inget vi utrett och vi vill se mer utredning kring det.

Han fortsätter:

– Vi värnar om allemansrätten och viktig natur men ser också att vi kan mjuka upp strandskyddet för att främja mer byggande.

Enligt Olofsgård är nu alla partier emot förslaget, utom Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet.

Carl-Oskar Bohlin, näringspolitisk talesperson för Moderaterna, har tidigare hanterat frågan om strandskydd i partiet. Han säger att de har varit extremt kritiska till det här förslaget hela tiden, och kallar det för ”en rakt igenom dålig reform”.

– Det har funnits en majoritet mot förslaget redan från början och nu om Liberalerna ansluter blir majoriteten ännu starkare, säger han.

Om man hade undersökt huruvida det funnits stöd i riksdagen innan propositionen lagts fram, hade man också sett att det inte fanns något, fortsätter han.

– Om de visste att det skulle falla har det bara varit en charad från Centerpartiets sida. Man har inte haft något förhandlingsutrymme och därför har produkten blivit dålig.

På de allra flesta platser i Sverige där det bor människor skärps strandskyddet, fortsätter han. Ett veto har också lämnats in där länsstyrelsen ges makten att dra tillbaka tidigare upphävanden av strandskydd.

– Sedan cementerar man i propositionen praxisen att man i princip inte får dispens för en mindre privat brygga än om det är nödvändigt att ta sig platsen. I praktiken betyder det att man måste bo på en ö.

Moderaterna lägger i stället ett eget förslag där de vill göra om hela systemet från grunden.

– Vi vill upphäva det generella strandskyddet och i stället ge kommunerna möjlighet att avgöra om strandskyddsområden. 

Men även här ska det finnas rimliga möjligheter till dispens och inte samma godtycklighet som i dag, fortsätter han.

Även Sverigedemokraterna vill avslå hela propositionen, enligt Mikael Eskilandersson, partiets bostadspolitiska talesperson. 

– Vi är positiva till att även Liberalerna nu ansluter till ett fullständigt avslag på propositionen. Det är grunden till att få till ett nytt förslag som är bättre.

Kommuner ska ha huvudansvaret över strandskyddet och det ska bli enklare att bygga på egen mark vid mindre sjöar, fortsätter han.

– Om man ska ha ett generellt strandskydd i hela landet är det 25 meter som vi kan tänka oss.

Om kommunerna skulle vilja ha ett mer omfattande strandskydd borde de kunna förlänga det där det behövs, förklarar han vidare.

– Vi behöver kunna bygga mer än vad vi kan i dag och där är strandskyddet ett av de största hindren för att bygga på landsbygden och på mindre orter.

Elin Segerlind, miljöpolitisk talesperson för Vänsterpartiet och ledamot i miljö- och jordbruksutskottet, säger till Fastighetsnytt att de inte ändrat sig i frågan utan vill att förslaget avslås fortsatt.

Vänsterpartiet vill se en översyn över hur strandskyddet är utformat.

– Nu upplever flera parter att det beror på var man är. Vi tycker att det ska göras en översyn hur det fungerar i praktiken och att det blir likvärdigt i hela landet.

Ni kommer inte att rösta igenom förslaget?

– Nej, inte som det ser ut nu och det finns inte någon anledning för oss att ändra uppfattning.

Dela artikeln:

Fastighetsnytt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev