Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Politik

Lagrådet säger ja till amorteringskravet

Publicerad: 17 december 2015, 10:46

Foto: Maria Nordlander.

Lagrådet godkände på torsdagen politikernas upplägg för att kunna införa ett amorteringskrav. De vill att ändringen i lagen träder i kraft 1 maj 2016, och ”tillämpas på krediter som lämnas efter ikraftträdandet”.

Ämnen i artikeln:

FinansinspektionenAmorteringskravet

Lagrådet godkände på torsdagen politikernas upplägg för att kunna införa ett amorteringskrav. En av frågorna har varit huruvida en myndighet ska ha rätt att fatta beslut som gäller mellan två civila parter, i det här fallet en bank och en individ.

I protokollet från Lagrådets senaste sammanträde skriver man att man anser att detta är möjligt, och att det inte bryter mot grundlagen i form av Regeringsformen – något som tidigare Kammarrätten i Jönköping tidigare ansett.

I protokollet skriver man bland annat följande:

”Det föreslagna bemyndigandet innebär att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter som får betydelse för kreditavtal som ingås mellan enskilda. Om kreditgivaren bryter mot sådana föreskrifter kan Finansinspektionen ingripa mot institutet. Ett sådant ingripande får inga rättsföljder för den enskilde. Ingripandet medför inte att avtalet mellan kreditinstitutet och den enskilde blir ogiltigt. Det får inte heller till följd att ena parten kan rikta skadeståndskrav eller andra krav mot den andra. Lagrådet anser mot denna bakgrund att det föreslagna bemyndigandet inte står i strid med bestämmelserna i RF.”

Därmed gör Lagrådet samma tolkning som Finansdepartementet, och bland annat Kammarrätten i Stockholm.

Kammarrätten i Jönköping, som vid upprepade tillfällen sagt nej till amorteringskravet, menade i sina remissvar att det i praktiken skulle få en direkt och detaljerad påverkan på det civilrättsliga avtalet mellan kreditgivare och låntagare – det vill säga mellan enskilda parter.

Lagrådet vill att ändringen i lagen träder i kraft 1 maj 2016, och ”tillämpas på krediter som lämnas efter ikraftträdandet”.

Lagrådet är en svensk myndighet med uppgift att granska viktiga lagförslag innan de behandlas av riksdagen.

Maria Nordlander

Källa: Lagrådets hemsida

Dela artikeln:

Fastighetsnytt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev