onsdag31 maj

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Prenumerera på tidningen Fastighetsnytt

Till erbjudande

Politik

Helhetslösning ska lösa bostadsbristen

Publicerad: 12 juni 2014, 13:14

Stefan Attefall, civil- och bostadsminister, PM Nilsson, politisk redaktör DI och Klas Eklund, seniorekonom SEB.

Helhetslösning var ledordet när Bokriskommittén presenterade sina förslag på en reformagenda.

Ämnen i artikeln:

Klas EklundStefan Attefall

Bokriskommittén presenterade på torsdagen sina förslag på en reformagenda för den svenska bostadsmarknaden. Helhetslösning var ledordet där en övergång mot marknadshyror förordades men att det samtidigt måste till åtgärder som ökar byggandet.

Bokriskommittén tillsattes i september 2013 av Fastighetsägarna Sverige samt Handelskamrarna i Stockholm, Västsverige och Sydsverige. Uppgiften är att komma med konkreta förslag till hur den svenska bostadsmarknaden ska reformeras för att fungera bättre.

Klas Eklund, ordförande i Bokriskommittén, listade under presentationen hyresregleringen, skatterna, den långsamma planprocessen och ett ineffektivt byggande som grundproblemen, vilka man menar uppkommit genom att staten dragit sig tillbaka som aktör utan att helt genomföra alla de reformer som skulle behövts. I rapporten talar man om en helhetslösning och skriver ”Att bara lägga förslag som ökar byggandet räcker inte, att bara föreslå omreglering av hyressättningen räcker inte”.

Presentationen på torsdagen kom dock att handla mycket om marknadshyror där man menar att regleringen på hyresmarknaden bör reformeras för att minska exempelvis inlåsningseffekter i befintligt bestånd, men man poängterade också att omställningen måste åtföljas av sociala skyddsåtgärder för hushåll med låga inkomster.
– Nästan hela debatten handlar om att vi måste bygga mer men det räcker inte. Det räcker inte heller att avreglera och ta bort skatter för då riskerar priserna att skjuta i höjden, säger Klas Eklund.

Några punkter ur kommitténs förslag för ökad rörlighet på bostadsmarknaden:

- Inled en gradvis övergång till mer marknadsmässiga hyror. Kommittén bedömer att en anpassning tar ett till två år i de flesta städer, något längre i Göteborg med 4-5 år och längst tid i Stockholm där det krävs tio år eller mer.
- Ingen part ska kunna tvingas att teckna avtal om kollektiv förhandlingsordning, ingen part ska ha skyldighet att för motpartens räkning ta ut förhandlingsersättning.
- Nybyggda lägenheter har fri hyressättning – men skydd via lagstiftning mot oseriösa värdar.
- I äldre lägenheter i områden med bostadskö får värden höja med högst fem procent om året eller tills marknadshyra uppnåtts. Hyresgäst har rätt att få höjningen prövad. Om lägenhet i äldre beståndet blir ledig får värden höja med ytterligare högst tio procent.
- Skattesystemet reformeras reavinstskatten sänkas och en låg, enkel fastighetsskatt återinförs.

Dock är frågan om en avreglering på hyresmarknaden kommer upp på den politiska agendan under överskådlig tid, dagens moderator, Mia Odabas, lyfte fram ett citat från 1991 ur Bokriskommitténs rapport där dåvarande statsminister Carl Bildt svarar på frågan om när marknadshyror ska införas.
”Det vet jag faktiskt inte, för att det vi har sagt på den här punkten det är att, ja, börja någonstans att se, och det får man till att börja med se var man ska börja, när man ska börja, sen får man se vad som händer där och sen får man gå vidare utifrån det”.

– Vi är väl någonstans mitt i citatet, kommenterade bostadsminister Stefan Attefall (KD).
Attefall ser själv de långa planprocesserna som boven i dramat, det driver priserna och gör att färre aktörer har råd att vara med. Han ställde sig frågande till var de människor som tvingas flytta vid en avreglering ska flytta någonstans och menar att det viktigaste är att få igång byggandet.
– En fungerande planprocess är nyckeln. Efter det finns det möjlighet att diskutera nya alternativ, säger Stefan Attefall.

Hur har man då hanterat de hushåll med svagare ekonomi i rapporten? Man säger sig vara helt emot social housing och vill, bland annat, istället införa ett system där fastighetsägare förbinder sig att reservera lägenheter till kommunal förvaltning och införa tillfälliga bostadsbidrag under en övergångsperiod. Bidraget finansieras via en tillfällig extra fastighetsskatt på äldre lägenheter med låg reglerad hyra.

Ökat bostadsbyggande
Men man flaggade som sagt för en helhetslösning och presenterar också en hel del förslag för att kunna öka takten i bostadsbyggandet. Några av punkterna:

- Ökad tyngd för översiktsplan och minskad för detaljplan.
- Färre kommunala särkrav, harmonisering av byggregler – nationellt, i Norden och på sikt i hela EU.
- Mindre möjligheter för överklagande.
- Färre sakägare och färre riksintressen.
- Länsstyrelserna bör få en större roll för att driva på kommunerna i bygg- och bostadsfrågor.
- Stärkta statliga kreditgarantier för projekt som riktas till hushåll med lägre inkomster

För att det överhuvudtaget ska vara möjligt att lösa bostadsbristen, poängterade Klas Eklund, så måste man tackla alla frågorna samt att det förutsätter en bred politisk överenskommelse, som sträcker sig över flera mandatperioder.

Här hittar du hela rapporten och alla förslag.

Mattias Fröjd

Bokriskommittén består av:
Tor Borg, Chefekonom SBAB
Klas Eklund, Seniorekonom SEB (ordförande)
Ulrika Francke, vd Tyréns
Björn Hasselgren, Tekn Dr, KTH (sekreterare)
Hans Lind, Professor i fastighetekonomi, KTH
Sonny Modig, Bostadsutredare och debattör
Barbro Wickman-Parak, f.d vice Riksbankschef
Olle Zetterberg, vd Stockholm Business Region

Dela artikeln:

Fastighetsnytt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev