lördag3 juni

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Prenumerera på tidningen Fastighetsnytt

Till erbjudande

Politik

Föreslår stöd till svaga bostadsmarknader

Publicerad: 10 juni 2015, 09:58

Näringsdepartementets utredning om EU och kommunernas bostadspolitik presenterade idag sitt betänkande, där man bland annat föreslår en ny stödordning till kommunala bostadsföretag på svaga bostadsmarknader.

Ämnen i artikeln:

Kurt EliassonSABO

Näringsdepartementets utredning om EU och kommunernas bostadspolitik presenterade idag sitt betänkande, där man bland annat föreslår en ny stödordning till kommunala bostadsföretag på svaga bostadsmarknader.

Utredningen har jobbat med frågor som rör de svagaste bostadsmarknaderna där jobb och befolkning minskar.

Stödordningen ska kunna tillämpas av kommuner som själva kan finansiera undsättnings- och omstruktureringsstöd till sitt kommunala bostadsföretag.

Utredningen föreslår även ett statligt stöd i dessa kommuner för företag som utför bostadstjänster av allmänt ekonomiskt intresse, som även ska kunna lämpas till privata företag.

– Det finns en uppenbar risk att kommuner med minskande och åldrande befolkning kommer att behöva stöd i framtiden. Ytterst handlar det om att bevara förtroendet för kommunernas betalningsförmåga. Därför är det bra att utredningen föreslår en ny stödordning som har förutsättningar att godkännas av kommissionen, säger Kurt Eliasson, vd på SABO.

För att kommunerna ska göra rätt, presenterar utredningen också en ”checklista” till kommunerna om hur EUs statsstödsregler ska tillämpas. En statlig myndighet ska få i uppdrag att stödja kommunerna i dessa frågor, och Boverket ska kunna yttra sig i en kommuns planer på att ge statligt stöd till de företag som nämns ovan.

Kurt Eliasson tycker inte att förslaget om tjänster av allmänt ekonomiskt intresse duger.

–  Många kommuner är osäkra på hur statsstödsreglerna ska tillämpas och möjligheten att inhämta ett yttrande från Boverket är inte tillräckligt. De kommuner som har ett angeläget behov, som marknaden inte kan tillfredsställa, ska inte behöva tveka att ge stöd om förutsättningarna är uppfyllda. Ett nationellt regelverk skulle avsevärt underlätta för kommunerna att ta sitt bostadsförsörjningsansvar, säger Kurt Eliasson.

Ett av utredningen uppdrag var att undersöka vilka möjligheter det finns att vidta åtgärder som riktar sig till konsumenter, och som bidrar till att deras efterfrågan på bostäder tillgodoses. Detta har man inte lämnat några förslag på.

– Det är en brist att utredningen inte fördjupat sig i detta. Åtgärder som riktar sig till efterfrågesidan löper mindre risk att påverka konkurrensen jämfört med åtgärder som riktar sig till utbudssidan, säger Kurt Eliasson.

Här kan utredningen läsas i sin helhet.

Redaktionen

Källa: Pressmeddelande SABO och Näringsdepartementets utredning

Dela artikeln:

Fastighetsnytt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev