torsdag2 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Prenumerera på tidningen Fastighetsnytt

Till erbjudande

Politik

FI går inte vidare med amorteringskravet

Publicerad: 23 april 2015, 04:08

Martin Noréus, vikarierande generaldirektör på FI, under en presskonferens idag.

Finansinspektionen går i dagsläget inte vidare med amorteringskravet. Efter att bland andra Kammarrätten i Jönköping menat att det rättsliga stödet för FI brister, när det gäller att besluta om amorteringskravet säger FI att rättsläget är osäkert och att deras mandat behöver förtydligas.

Ämnen i artikeln:

Finansinspektionen

Finansinspektionen går i dagsläget inte vidare med amorteringskravet. Efter att bland andra Kammarrätten i Jönköping menat att det rättsliga stödet för FI brister när det gäller att besluta om amorteringskravet säger  FI att rättsläget är osäkert och att deras mandat behöver förtydligas.

– Man har ifrågasatt om vi har rättsligt stöd, vilket är en tolkningsfråga. Jag vill poängtera att man alltså kan göra olika bedömningar. Vi tycker att vi har gjort en rimlig bedömning, men konstaterar att kammarrätten har gjort en annan. Det finns en osäkerhet i lagen om hur den ska tolkas i det här fallet. Amorteringskravet är en så pass viktig regel att det inte får finnas några tveksamheter om lagstödet. Ett sätt att gå vidare är att vi får ett tydligare mandat, säger Martin Noréus, vikarierande generaldirektör, vid en presskonferens idag.

Chefsjuristen på Finansinspektionen, Per Håkansson, menar att man har gjort olika tolkningar främst vad gäller den så kallade sundhetsregeln i lagen om bank- och finansieringsrörelse. Själva anser FI att de har hittat stöd i den, då man anser att den måste tolkas i ljuset av vad som har hänt sedan dess förarbeten gjordes i början av 00-talet.

– Därför vi lade fram ett förslag som baserades på sundhetsregeln. Kammarrätten gör en snävare tolkning av sundhetsregeln. Man inriktar sitt resonemang på de exempel som togs fram i början av 00-talet, och tycker inte att en myndighet ska få tolka den i ljuset av vad som hänt, utan vill tolka den utifrån vad lagstiftaren tänkte då. De gör en försiktigt tolkning, och man säger att man är tveksamma om det finns ett rättsligt stöd. Vi vidhåller vår uppfattning att ett amorteringskrav hade varit ett effektivt sätt att motverka ett samhällsproblem. Men vi har respekt för Kammarrätten och andra instanser, och tycker inte att vi kan gå vidare så länge det rättsliga stödet är osäkert. Det ska inte finnas någon tveksamhet kring regler som har så stor betydelse för en hel finanssektor och så många enskilda människor. Därför vi avvaktar och går inte vidare just nu, säger Per Håkansson.

fi presisisiss

Per Håkansson, chefsjurist på Finansinspektionen.

Per Håkansson och Martin Noréus menar att man måste få ett tydligare mandat från Regering och Riksdag för att kunna gå vidare.

– Vi tycker att man behöver införa ett amorteringskrav, men vi kan inte göra det just nu. Om vi får mandat kan vi snabbt vara igång igen, arbetet är ju redan i full gång då vi hade tänkt införa det i augusti, säger Martin Noréus.

Det har kommit många rapporter om att det stundande amorteringskravet har eldat på bostadsmarknaden.

– Det finns många anekdotiska beskrivningar som hävdar att det redan har fått effekter, och det är klart att det är en olycklig situation. Men vi anser att det är bättre att osäkerheten reds ut.  Sen har ju bostadsmarknaden andra problem, med för lågt byggande och för få bostäder, det är därför vi har väldigt höga priser, säger Martin Noréus.

Borde ni inte ha kunnat förutse detta?
– Nej, vi tar alltid fram reglering som vi anser att det finns stöd för, men här kan man uppenbarligen göra olika tolkningar, säger Per Håkansson.

Från Regeringens sida säger man att man ska återkomma efter att man har analyserat olika alternativ inom Regeringens ansvarsområdet.

– Jag kommer inte idag att kunna svara på vilka vägar framåt som kommer att vara aktuella, utan vi kommer titta på alla de olika verktyg som finns till hands, och återkomma med förslag från regeringens sida. De förslag som har diskuterats har bland annat varit att förtydliga Finansinspektionens mandat, men också att gå fram vad gäller lagstiftning kring amorteringskrav och hanteringen av ränteavdraget. Ska det göras förändringar där krävs det en bred politisk samsyn så att det inte ändras fram och tillbaka beroende på valresultat, säger finansmarknadsminister Per Bolund.

Maria Nordlander

Källa: Finansinspektionen

Dela artikeln:

Fastighetsnytt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev