lördag4 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Prenumerera på tidningen Fastighetsnytt

Till erbjudande

Politik

Fastighetsägarna om regeringskrisen: ”Projekt läggs på is”

Publicerad: 29 juni 2021, 13:53

Statsminister Stefan Löfven anländer till riksdagen för en talmansrunda med riksdagens talman Andreas Norlén. Foto: Stina Stjernkvist, Magnus Glans, Claudio Bresciani

Riksdagens talman Andreas Norlén har inlett arbetet med att hitta en ny statsminister sedan Stefan Löfven (S) på måndagen meddelat sin avgång. Fastighetsägarna hoppas på en process som inte drar ut på tiden – och varnar samtidigt för konsekvenserna.

Ämnen i artikeln:

FastighetsägarnaStefan LöfvenRegeringen

Teresa Ahola

teresa.ahola@fastighetsnytt.se


Utredningen om fri hyressättning i nyproduktion har resulterat i en fullfjädrad regeringskris i Sverige. På måndagen meddelade statsminister Stefan Löfven sin avgång och nu återstår det att se huruvida han återväljs eller ersätts av någon annan.

Martin Lindvall, samhällspolitisk chef på Fastighetsägarna, uppfattar att de flesta inom näringslivet vill se en smidig process som inte drar ut på tiden och som framför allt leder till en stabil regering med handlingsförmåga. 

– Vi resonerar inte annorlunda hos oss. Sverige är i behov av reformer och i en osäker parlamentarisk situation uteblir sådana. I drastiska situationer får sakpolitik generellt mindre utrymme när fokus förflyttas mot ett vem-väljer-bort-vem-spel, säger han till Fastighetsnytt.

Läs även: Regeringskrisen: C backar från hyresfrågan 

Politikerna har länge varit överens om att det svenska hyressättningssystemet behöver reformeras, men på grund av olika låsningar har det hittills varit svårt. Nu gjordes enligt Martin Lindvall ett tappert försök, men som inte nådde ända fram.

– Det är partiernas uppdrag att utforma och vinna stöd för politiska förslag i riksdagen. Vi beklagar att januaripartierna inte lyckades med det i den här frågan. 

Fastighetsägarnas medlemsföretag har enligt honom varit tydliga med att reformen skulle medföra bättre villkor för investeringar och att de skulle bygga mer med den än utan. Den potentialen skjuts nu på framtiden. 

– Det finns även enstaka signaler om att redan planerade projekt läggs på is tills vidare. Sammantaget ökar beroendet av byggsubventioner för en tillräcklig produktionsvolym och osäkerheten kring investeringar, vilket kan få konsekvenser för variationen i det som byggs. 

Läs även: Weiss om fri hyressättning: ”Svårt att se vilket problem man vill lösa” 

Enligt Martin Lindvall missar många också att det inte bara är den fria hyressättningen vid nyproduktion som bromsas nu. Punkt 44 rymde även frågan om hur de årliga hyresförhandlingarna ska förbättras, där en lösning redan fanns på bordet som parterna stod bakom. 

– Det är oerhört problematiskt att denna nu riskerar kastas ut med badvattnet. Alla partier i riksdagen borde skyndsamt låta den processen gå vidare, närmast med att sända ut utredningsförslaget på remiss. 

Lindvall ser brister i utredningen men beklagar att det höga tonläget, som har präglat debatten de senaste veckorna, har bidragit till att många diskuterat frågan utifrån annat än det faktiska förslaget om fri hyressättning i nyproduktion. 

– Det är en nödvändig och värdefull reform, även om den till sin natur är väldigt begränsad och saknar de egenskaper och effekter som föranlett många hyresgästers oro, säger han. 

Fastighetsägarna motsätter sig bland annat att presumtionshyror och dagens regler kring bytesrätten ska behållas eftersom man befarar att det kan få inlåsningseffekter som leder till färre bostäder för dem som står utanför bostadsmarknaden, samt förvandlar bytesrätten till ett privilegieskydd för insiders. 

Läs även: Fastighetsägarna: ”Presumtionshyra borde fasas ut” 

Utredningen har skickats till drygt 140 remissinstanser, inklusive Fastighetsägarna, som har ombetts skicka sina synpunkter till justitiedepartementet senast den 7 september. Nu hänger utfallet i slutändan på den nya regeringskonstellationen.

Punkt 44 i sin helhet

• Fri hyressättning vid nybyggnation, där hyran sätts enligt en tariff grundad på jämförbara nybyggda objekt med en gradvis anpassning för att uppnå förutsägbarhet eller förhandling. Fastighetsägaren väljer vilken av dessa metoder som tillämpas.

• Lägenheternas kvalitet och läge får större betydelse i hyressättningen. Tillämpningen övervakas av en kommission som kartlägger lägesfaktorn på olika orter och begär statliga åtgärder om lägesfaktorn inte tillämpas. 

• Förhandlingssystemet för befintliga hyresrätter effektiviseras med ett oberoende skiljedomsförfarande, som vid tvist avgör vad som är en rimlig årlig hyreshöjning och . ger ekonomiska sanktioner om tidsgränser i förhandlingar inte följs.

• Hyresvärden och hyresgästen ges större frihet att komma överens om hur till- och frånval ska prissättas.

• Höjd straff för försäljning av svartkontrakt och kriminalisera köpen.

 

Dela artikeln:

Fastighetsnytt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev